Proč nepracovat na „procenta“?

17.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří penzisté stojí při dosažení řádného důchodového věku před rozhodnutím, zdali pracovat při pobírání důchodu, nebo odejít do penze později a mít vyšší důchod z důvodu práce na procenta. Která varianta je výhodnější?

Dosažením řádného důchodového věku pracovní poměr nekončí. Zaměstnanec nemusí do důchodu odejít a může dále pokračovat v práci a do důchodu odejít třeba i o několik let později. Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní je následně zápočet za odpracované roky vyšší o 1,5 %, což standardně odpovídá odpracovanému roku, při ročním přesluhování se získá vyšší doba pojištění o 6 %. Většinou je však pro zaměstnance výhodnější odejít do penze a stále pracovat. Podívejme se na vybraných 5 důvodů:

  1. Jaké je zdanění při práci v důchodu?
  2. Jak lze pracovat v důchodu?
  3. Nižší zisk – žádné sociální pojištění?
  4. Vyšší aktuální příjem
  5. Vyšší důchod se finančně vyplatí za delší dobu

1) Zdanění je stejně vysoké

Na výpočet čisté mzdy nemá vliv, zdali zaměstnanec již pobírá starobní důchod, či nikoliv. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka v částce 2570 Kč (2320 Kč v roce 2021, 2070 Kč v roce 2020) mají všichni daňoví poplatníci. Prací na procenta tedy nelze mít vyšší čistou mzdu. Z důvodu výdělku v důchodovém věku nedochází ani ke zdanění státního důchodu.

2) Lze pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou

Zaměstnanci pobírající řádný starobní důchod nejsou nijak omezeni ohledně pracovního úvazku. I starobní důchodci mohou pracovat na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Odchodem do řádného starobního důchodu tedy nedochází k žádnému omezení výdělečné činnosti.

Práce po dosažení důchodového věku na procenta

Zdroj: Shutterstock

 

3) Při nižším zisku se neplatí sociální pojištění

Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. To je výhodné zejména při nižším zisku. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění i zdravotní pojištění placeno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost odvádí sociální pojištění i zdravotní pojištění vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tj. poloviny daňového základu. Když je hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje, do zákonného limitu, z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění vůbec neplatí. Za celý kalendářní rok 2022 je limitem částka 93 387 Kč.

4) Vyšší aktuální příjem

Pracující starobní důchodci pobírají měsíčně starobní důchod a mzdu, mají tedy aktuální disponibilní příjem vyšší než zaměstnanci pracující na procenta. Mít vyšší měsíční příjem právě v prvních letech důchodu je velmi příznivé, neboť právě v tomto období nejvíce penzistů cestuje, a má tedy nejvyšší výdaje. Někteří pracující penzisté však celou měsíční částku důchodu zhodnocují v různých finančních produktech a „finanční náskok“ získaný současným pobíráním důchodu a mzdy ještě zvyšují.

5) Vyšší důchod se finančně vyplatí za delší dobu

Při práci na procenta je výsledný státní důchod vyšší, trvá však relativně dlouho – i více než 12 let (přesná doba závisí na konkrétní situaci), než finanční výhoda vyššího státního důchodu převáží oproti situaci, kdy se od dosažení řádného důchodového věku pobíral současně starobní důchod i mzda ze zaměstnání.


Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 84 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY