Nezaměstnanost a důchod

13.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpadky v pojištění mají negativní vliv na výpočet starobního důchodu, v případě skončení pracovního poměru nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je proto vhodné se registrovat na úřadu práce.

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují nejenom příjmy, ze kterých bylo v produktivním věku zaplaceno sociální pojištění, ale rovněž i získaná doba pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2021.

Získaná doba pojištění

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění.

Mezi náhradní doby pojištění se v omezeném rozsahu započítává i evidence na úřadu práce. Náhradní dobou pojištění je vždy evidence na úřadu práce, když náleží podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci a dále potom po období maximálně tří let, kdy podpora v nezaměstnanosti nenáleží, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává z 80 %.

Praktický příklad: doba evidence na úřadu práce

Pan Karel bude v roce 2022 odcházet do starobního důchodu. V letech 2012 až 2020 byl dvakrát v evidenci na úřadu práce, vždy 5 měsíců a po celou dobu pobíral podporu v nezaměstnanosti. Uvedené období se mu bude hodnotit jako náhradní doba pojištění, přičemž nedojde ke snížení jeho průměrné mzdy za odpracované roky z důvodu nulového příjmu podléhajícímu sociálnímu pojištění, neboť se toto období bude hodnotit jako vyloučená doba pojištění a výši průměrné mzdy za odpracované roky (tzv. osobního vyměřovacího základu), ze které se počítá starobní důchod, neovlivní.

Jak se počítá důchod při nezaměstnanosti

Zdroj: Shutterstock

Mezery v pojištění snižují důchod

Občané mající mezery v pojištění musí počítat s nižším státním důchodem, neboť získají nejenom nižší dobu pojištění, ale současně dojde k rozmělnění jejich osobního vyměřovacího základu.

Proto je vhodné se i kvůli krátkodobé nezaměstnanosti registrovat na úřadu práce. Případně řešit dané období formou dobrovolného důchodového pojištění. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2021 činí 2 482 Kč. V roce 2022 bude činit 2 724 Kč. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2020 musí žadatelé o důchod splnit podmínku pojištění alespoň v rozsahu 35 let.

Evidovat se na úřadu práce nebo předčasný důchod?

Někteří občané v předdůchodovém věku stojí při ztrátě zaměstnání před rozhodnutím, zdali odejít do předčasného důchodu nebo se evidovat na úřadu práce a ještě hledat novou práci. Z finančního hlediska je samozřejmě lepší odejít až do řádného starobního důchodu nebo alespoň odejít do předčasného důchodu co nejpozději a evidovat se tedy na úřadu práce.

Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Po tuto podpůrčí dobu nebudou tedy bez finančních prostředků, přičemž podpora v nezaměstnanosti činí standardně v prvních dvou měsících 65 % rozhodného příjmu, v následujících dvou měsících 50 % rozhodného příjmu a další měsíce potom 45 % rozhodného příjmu. Do vyčerpání podpory v nezaměstnanosti není vhodné volit předčasný důchod, na druhou stranu je však nutné počítat s plněním zákonných povinností vyplývajících z evidence na úřadu práce.

Praktický příklad: odchod do předčasného důchodu

Paní Věře skončí pracovní poměr ke konci roku 2021. Od prvního ledna může tedy odejít do předčasného důchodu dříve o 260 dní před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu by získala dobu pojištění v rozsahu 43 let a 295 dní, osobní vyměřovací základ činí 35 450 Kč.

Měsíční předčasný důchod by paní Věra měla ve výši 17 428 Kč, krácení se provede za 3 x započatých kalendářních dní. Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí doba pojištění v celých ukončených letech, byla by tedy 43 let.

Pokud by se paní Věra evidovala na úřadu práce a odešla do řádného starobního důchodu v září 2022 při dosažení řádného důchodového věku, potom by měla měsíční důchod ve výši 18 346 Kč. Doba pojištění by byla již 44 let, osobní vyměřovací základ by byl ve stejné výši 35 450 Kč.

Při zvolení druhé varianty by měla paní Věra měsíční starobní důchod vyšší o 5,27 %.

 

Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 45 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY