Odchodem do důchodu si lze finančně polepšit

05.10.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro lidi s nízkými příjmy je výpočet starobního důchodu v Česku výhodný a v praxi nejsou výjimkou případy, kdy životní úroveň odchodem do důchodu stoupne. Podívejme se na praktické výpočty.

Důchody jsou v Česku vypláceny v čistém, to znamená, že penzisté v drtivé většině případů neplatí z důchodu žádné daně. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí z důchodu nikdy a daň z příjmu pouze z částky důchodu přesahující zákonný limit. Za rok 2020 podléhá dani z příjmu důchod nad 525 600 Kč, tedy nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku.

Zatímco důchody jsou tedy vypláceny v čistém, tak z hrubé mzdy odvádí zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Pro porovnání poklesu měsíčního příjmu při odchodu do důchodu je tedy vhodné porovnávat měsíční důchod a čistou mzdu dosahovanou před odchodem do penze. Občané s nízkými příjmy se nemusí z finančních důvodů bát odchodu do důchodu, neboť výpočtová formule státního důchodu je pro ně výhodná. Navíc si mohou ke starobnímu důchodu libovolně přivydělat a pobírat současně mzdu a důchod.

Základem je vysoká doba pojištění

Vyšší penzi než mzdu mohou mít pouze občané, kteří měli podprůměrnou mzdu a získali vysokou dobu pojištění. Neměli tedy mezery v pojištění a po celý produktivní život odváděli ze svého příjmu sociální pojištění.

Kdy je důchod vyšší než mzda: výpočty, příklady

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad: důchod vyšší než mzda

Paní Věra odejde v říjnu 2020 do starobního důchodu. Během produktivního života pracovala paní Věra na zkrácené úvazky nebo za minimální mzdu. Průměrná měsíční hrubá mzda paní Věry za odpracované roky je 14 000 Kč. Při výpočtu starobního důchodu může být osobní vyměřovací základ (průměrná mzda za odpracované roky) nižší než je současná minimální mzda. V roce 2020 má paní Věra hrubou mzdu 14 000 Kč, protože pracuje na zkrácený úvazek. Paní Věra získala dobu pojištění v rozsahu 44 let.

  • Čistá mzda paní Věry před odchodem do penze činí 11 629 Kč. Z hrubé mzdy ve výši 14 000 Kč je jí sraženo sociální pojištění 910 Kč, zdravotní pojištění 711 Kč a daň z příjmu 750 Kč. Při výpočtu zdravotního pojištění se provádí dopočet do minimálního vyměřovacího základu, protože hrubá mzda je nižší než minimální měsíční mzda.
  • Paní Věře bude v říjnu přiznán starobní důchod v částce 12 730 Kč. Tento přiznaný starobní důchod se bude od lednové splátky důchodu valorizovat stejně jako ostatní státní důchody.

Odchodem do penze si paní Věra finančně polepší o 1 101 Kč měsíčně. Ještě při aktuální hrubé mzdě a osobním vyměřovacím základu ve výši 17 000 Kč by si paní Věra finančně polepšila o 114 Kč. Čistá mzda při hrubé mzdě ve výši 17 000 Kč činí 13 780 Kč a měsíční důchod by byl při získání doby pojištění v rozsahu 44 let 13 894 Kč.

Hodnotí se příjmy od roku 1986

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Někteří žadatelé o starobní důchod tedy mohou pracovat např. posledních 5 let za podprůměrnou mzdu, ale v předchozích rozhodných letech mohli mít i lehce nadprůměrnou mzdu a jejich osobní vyměřovací základ (tj. průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za hodnocené roky) je vyšší než aktuální hrubá mzda. V takovém případě je opět starobní důchod vyšší než současná mzda, přičemž rozdíl může činit i desetitisíce korun za rok.

 

Praktický příklad: vyšší penze než plat

Paní Kateřina pracuje posledních pět let za minimální mzdu, v roce 2020 tedy za částku 14 600 Kč. V předcházejících letech však měla paní Kateřina vyšší příjmy, a proto její osobní vyměřovací základ za všechny odpracované roky činí 27 800 Kč. Paní Kateřina získala dobu pojištění v rozsahu 44 let a do řádného starobního důchodu odejde v říjnu 2020.

  • V roce 2020 činí čistá mzda paní Kateřiny 12 124 Kč, neboť z hrubé mzdy ve výši 14 600 Kč je jí sraženo sociální pojištění v částce 949 Kč, zdravotní pojištění ve výši 657 Kč a daň z příjmu v částce 870 Kč.
  • Měsíční starobní důchod paní Kateřiny přiznaný v říjnu 2020 bude činit 15 747 Kč.

Paní Kateřina si odchodem do starobního důchodu z měsíce na měsíc finančně polepší o 3 623 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 249 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY