Na tyto otázky si odpovězte, než si zažádáte o důchod

12.05.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do důchodu je vhodné velmi dobře naplánovat a promyslet. Špatné načasování nebo nepromyšlení důležitých skutečností zbytečně snižuje životní úroveň v penzi. Již v dostatečném předstihu před dosažením důchodového věku je vhodné si odpovědět na několik důležitých otázek.

O důchodové záležitosti je dobré se starat již v předdůchodovém věku, aby nebyl měsíční státní důchod zbytečně nižší a aby si mohl žadatel o starobní důchod penzi užít a mohl se věnovat např. svým koníčkům, na které neměl v produktivním věku díky vysokému pracovnímu nasazení čas.

Mám všechny údaje v databázi ČSSZ v pořádku?

Výpočet důchodu je vždy proveden dle údajů, které má ČSSZ ve své databázi. Výše důchodu závisí na celém průběhu pojištění, např. příjmy se hodnotí od roku 1986. Již během produktivního věku se vyplatí průběžně kontrolovat, zdali údaje odpovídají skutečnosti, že např. všichni bývalí zaměstnavatelé si plnili své zákonné povinnosti.

V případě, že ČSSZ neeviduje některou dobu pojištění nebo nemá k dispozici některé rozhodné příjmy, potom je výsledný státní důchod zbytečně nižší. Rozhodně se tedy vyplatí důchodovým údajům věnovat pozornost a případné nesrovnalosti vydokladovat, aby údaje v databázi ČSSZ odpovídaly skutečnosti. Jednou ročně je možné si zažádat o Informativní list důchodového pojištění (IOLDP) a údaje v tomto tiskopise porovnat se skutečností a odhalené nepřesnosti odstranit.

Chci odejít do penze dříve?

Do řádného starobního důchodu je možné odejít ke dni dosažení řádného důchodového věku. V některých případech však může být z osobních, rodinných, zdravotních nebo pracovních důvodů výhodné odejít do předčasného důchodu. Občané mající řádný důchodový věk 63 let a méně mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Lidé mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve o pět let dříve. Předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší měsíční finanční rozdíl. Krácení u předčasného důchodu se totiž provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, přičemž krácení je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává. Předčasný důchod je nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než v případě práce až do řádného důchodového věku.

Odchod do důchodu: kdy začít řešit, náležitosti

Zdroj: Shutterstock

Mám v plánu nadále pracovat?

Dosažení řádného důchodového věku neznamená žádné pracovní omezení. Řádní starobní důchodci mohou pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. Z důvodu dosažení řádného důchodového věku není nutné ukončovat pracovní poměr a lze nadále pracovat pro stávajícího zaměstnavatele. Občané v řádném důchodovém věku mají v praxi dvě možnosti:

  • požádat si o starobní důchod a současně pobírat mzdu a důchod.
  • pracovat na tzv. procenta, tedy o důchod si požádat později a mít měsíční státní důchod vyšší z důvodu přesluhování.

Finančně druhá varianta převáží až v delším časovém horizontu (např. 12 let), vždy záleží na konkrétní situaci a individuálním propočtu. Pro většinu lidí je však výhodnější pobírat současně mzdu a důchod, v takovém případě je životní úroveň pracujícího penzisty vysoká a zejména v prvních letech pobírání důchodu mají tito lidé dostatek finančních prostředků na věnování se svým koníčkům (např. cestování).

TIP: Finance.cz na Facebooku

Jak asi budu mít vysoký státní důchod?

Vždy je dobré dopředu orientačně vědět přibližnou měsíční výši státního důchodu. Při detailní znalosti průběhu pojištění lze použít např. některou z internetových kalkulaček. Očekávanému budoucímu měsíčnímu příjmu je vhodné pomalu přizpůsobit životní styl. Ideálně alespoň několik let před dosažením důchodového věku spořit a případně se snažit maximalizovat vlastní spoření na penzi.

Pokud předběžný měsíční státní důchod neodpovídá představě, tak se např. vyplatí již v předstihu sledovat situaci na trhu práce a hledat nějakou formu přivýdělku v penzi, např. na některou z pracovních dohod, kdy se pracuje jen pár hodin denně. Penzistům s velmi nízkým státním důchodem může vzniknout i nárok na příspěvek na bydlení.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 88 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY