Penzisté a pracovní dohody

27.03.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho důchodců, kteří si chtějí přivydělat, volí práci na některou z pracovních dohod. Jaká pravidla platí pro práci na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti v důchodu?

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně výše výdělku a pracovního úvazku. V praxi to znamená, že pracující řádní starobní důchodci mohou mít libovolně vysokou hrubou mzdu a klidně současně pracovat pro více zaměstnavatelů současně a k tomu pobírat státní důchod. Příjmové omezení se však vztahuje na předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu týdenní pracovní doby. Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřeny písemně.

Kdy vzniká účast na pojištění u dohod?

Z dohody o provedení práce se odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištění, jestliže hrubá měsíční odměna je 10 001 Kč a více a z dohody o pracovní činnosti, když je hrubá měsíční odměna 3 000 Kč a více. Řádní starobní důchodci mohou mít tedy hrubou měsíční odměnu z pracovních dohod neomezeně vysokou, předčasní důchodci pouze do limitu. Příjmové omezení pro předčasné důchodce se vztahuje pouze do dosažení řádného důchodového věku.

Praktický příklad: předčasný důchod a DPP

Předčasný důchodce Zdeněk dosáhne řádného důchodového věku v lednu 2021. Během roku 2020 si přivydělává pro více zaměstnavatelů na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Žádná odměna tedy nepřesáhne limit a pan Zdeněk může současně pobírat předčasný důchod a odměny z dohod o provedení práce. Na základě dohody o provedení práce může i pan Zdeněk pracovat pro více zaměstnavatelů současně a limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Na základě dohody o provedení práce může pan Zdeněk pro každého zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok 2020.

Práce v důchodu a předčasném důchodu na DPP a DPČ

Zdroj: Shutterstock

I penzisté mají nárok na slevu na poplatníka

I při práci na dohodu o provedení práce je možné u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a uplatňovat daňové slevy. Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají všichni zaměstnanci, tedy i starobní důchodci. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je tedy vhodné podepsat prohlášení k dani u zaměstnavatele, kde je hrubá měsíční odměna vyšší.

TIP: Kdy musí důchodce podat daňové přiznání?

Praktický příklad: starobní důchod a DPP a DPČ

Paní Dana je v řádném starobním důchodu a přivydělává si současně pro dva zaměstnavatele. Pro jednoho na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 16 600 Kč a pro druhého na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 8 500 Kč. Jak vysoká je čistá měsíční odměna paní Dany obdržená na účet?

  • Paní Dana podepsala prohlášení k dani u prvního zaměstnavatele. Z hrubé odměny ve výši 16 600 Kč je jí odvedeno sociální pojištění v částce 1 079 Kč (16 600 Kč x 6,5 %), zdravotní pojištění ve výši 747 Kč (16 600 Kč x 4,5 %) a daň z příjmu ve výši 1 275 Kč (16 600 Kč x 1,338, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 % - sleva na poplatníka 2 070 Kč). Čistá odměna z dohody o pracovní činnosti je tedy 13 499 Kč.
  • Daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé odměny, tj. hrubé odměny zvýšené o povinné sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Na sociálním pojištění odvádí zaměstnavatelé 24,8 % a na zdravotním pojištění 9 %. Superhrubá odměna se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou 22 211 Kč.
  • U druhého zaměstnavatele paní Dana prohlášení k dani podepsat nemůže, tak je jí sražena 15% daň z příjmu. Sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatí ona, ani zaměstnavatel. Čistá odměna je tedy 7 225 Kč.
  • Měsíční příjem paní Dany z obou zaměstnání ke starobnímu důchodu je 20 724 Kč (13 499 Kč + 7 225 Kč).
 

Žádost o zvýšení důchodu

Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní během pobírání starobního důchodu si lze požádat na OSSZ o zvýšení důchodu. Podmínkou je odvod sociálního pojištění z takového příjmu. Důchod se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu za každých získaných 360 kalendářních dní. Do rozhodných dní se započítává i doba práce na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, pokud je z hrubé odměny odváděno sociální pojištění. Paní Daně z předchozího příkladu se tedy práce na dohodu o pracovní činnosti hodnotí do potřebné doby pro možnost podání žádosti o zvýšení důchodu.


Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY