10 nepravd o zdravotním pojištění

13.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří občané zaplatí na zdravotním pojištění více než na dani z příjmu fyzických osob. Podívejme se proto na vybraných 10 omylů spojených s placením této významné přímé daně.

Zdravotní pojištění je povinnou daní, každý občan s trvalým pobytem v Česku musí zdravotní pojištění platit, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. S jakými mýty je možné se v praxi ohledně zdravotního pojištění setkat?

1) Od zdravotního pojištění je možné se odhlásit

Účast na zdravotním pojištění je povinná. Není tedy možné se od placení zdravotního pojištění na základě vlastního rozhodnutí odhlásit a situaci řešit nějakým vlastním komerčním produktem.

2) Změnou zdravotní pojišťovny lze ušetřit

V Česku působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven, přičemž pojištěnci mají právo na změnu zdravotní pojišťovny jednou za 12 kalendářních měsíců, a to vždy od 1. ledna nebo od 1. července. Změnou zdravotní pojišťovny je možné dosáhnout na určité výhody a benefity, ale v žádném případě není možné na zdravotním pojištění ušetřit.

Sazba zdravotního pojištění je vždy stejná a je stanovena zákonem. Např. zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % za ně platí zaměstnavatel.

3) Částka zdravotního pojištění se liší dle rodinné situace

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňují daňové slevy a daňové odpočty. Při stejně vysokém zdanitelném příjmu je možné platit různě vysokou částku daně z příjmu fyzických osob.

Např. zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na děti platí na dani z příjmu fyzických osob méně než zaměstnanci uplatňující pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Při výpočtu zdravotního pojištění se však žádné takové úpravy neprovádějí, např. při stejně vysoké hrubé mzdě je vypočtená částka zdravotního pojištění vždy stejná. Rodinná a životní situace nemá na výpočet zdravotního pojištění vliv.

Platba zdravotního pojištění ze zákona, pojistné 2020

Zdroj: Shutterstock

4) Zdravotní pojištění se platí jen z jednoho příjmu

Někteří zaměstnanci pracují např. na zkrácený úvazek pro dva zaměstnavatele nebo si někteří zaměstnanci přivydělávají vedlejší samostatnou výdělečnou činností. V takovém případě se zdravotní pojištění odvádí ze všech příjmů podléhajících platbě zdravotního pojištění.

5) Zdravotní pojištění se platí do limitu

Sociální pojištění se za kalendářní rok odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel. Maximální vyměřovací základ platí i pro OSVČ. Pro kalendářní rok 2020 činí maximální vyměřovací základ 1 672 080 Kč. U zdravotního pojištění žádný strop stanoven není. Zaměstnanci i OSVČ odvádí zdravotní pojištění z jakkoliv vysokých příjmů.

6) Z vedlejšáku se zdravotní pojištění neplatí

Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2020 je limit pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti 83 603 Kč. U zdravotního pojištění tomu tak není. Zdravotní pojištění se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (např. při zaměstnání, v penzi, během studia) platí i v případě zisku v řádech jednotek tisícikorun.

7) Z dohod se zdravotní pojištění neplatí

Z pracovních dohod se zdravotní pojištění neplatí pouze, když je hrubá odměna do limitu. Z hrubé odměny z výkonu práce na základě dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z práce na dohodu o pracovní činnosti se zdravotní pojištění neplatí, jestliže je hrubá měsíční odměna 2 999 Kč a méně. Při překročení limitu se již z pracovních dohod zdravotní pojištění vždy platí.

8) Kdo nemá vlastní příjem, zdravotní pojištění neplatí

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno. Kdo není pro účely placení zdravotního pojištění zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem, ten si musí sám zdravotní pojištění platit jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2020 v měsíční částce 1 971 Kč.

 

9) Penzisté již zdravotní pojištění neplatí

Každoročně stoupá počet penzistů, kteří i v důchodu stále pracují nebo podnikají. Výdělečně činní penzisté nejsou však od platby zdravotního pojištění osvobozeni. Ze mzdy a ze zisku odvádí zdravotní pojištění jako ostatní pojištěnci.

10) Pojistné může být odpuštěno či sníženo

Samoplátci (OSVČ a OBZP) neplatící řádně zdravotní pojištění musí počítat s tím, že povinné pojistné jim nikdy nemůže být prominuto či sníženo. Pojistné na zdravotním pojištění musí být vždy uhrazeno a nedoplatky jednotlivé zdravotní pojišťovny pečlivě vymáhají.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát