Zdravotní pojištění u zaměstnance, OSVČ a při práci na dohodu v roce 2022

30.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Kolik musí minimálně odvádět na měsíční záloze na zdravotním pojištění zaměstnanci, lidé pracující na dohody, zkrácený úvazek či osoby samostatně výdělečně činné v roce 2022?

Lidé, za které neodvádí zdravotní pojištění stát (odvádí za studenty, děti, důchodce, či rodiče na rodičovské a další), musí platit zálohy na zdravotním pojištění. Jak se výše zdravotního pojištění od roku 2022 mění pro:

Výše zdravotního pojištění je odlišná pro zaměstnance, podnikatele i osoby bez zdanitelných příjmů.

Zdravotní pojištění u OBZP, OSVČ, zaměstnance

Zdroj: Shuttestock

Zdravotní pojištění a zaměstnanci

Zdravotní pojištění odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel. Výše zálohy zdravotního pojištění je celkem 13,5 % hrubé mzdy, z čehož zaměstnanec odvádí 4,5 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel 9 % hrubé mzdy.

Minimálně však musí zaměstnanci odvést zdravotní pojištění v takové výši, jakoby pobírali minimální mzdu. Ta je pro rok 2022 stanovena na 16 200 Kč, tudíž minimální zálohy na zdravotním pojištění činí 2 187 Kč měsíčně.

To se týká rovněž lidí, jenž pracují na zkrácené úvazky.

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na zdravotním pojištění

Zdravotní pojištění a podnikatelé

Minimální zálohy na zdravotním pojištěním porostou v roce 2022 i podnikatelům, a to z 2 393 Kč na 2 627 Kč měsíčně.

Minimální výše záloh na zdravotním pojištění se vypočítává z průměrné měsíční hrubé mzdy, která pro rok 2022 byla stanovena na 38 911 Kč.

Jako vyměřovací základ se bere její polovina, která činí 19 455,50 Kč, po zaokrouhlení 19 456 Kč.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 x 19 456 Kč, což činí výslednou měsíční zálohu ve výši 2 627 Kč.

Nezapomeňte si tedy zálohu za leden 2022 zvýšit. Zaplacena musí být do 8. února 2022.

Zdravotní pojištění a osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se rovněž odvozuje od výše minimální mzdy, která je pro rok 2022 stanovena na 16 200 Kč. 

Výše zálohy zdravotního pojištění se rovná 13,5 % minimální měsíční hrubé mzdy, tedy 2 187 Kč.

Zdravotní pojištění a lidé pracující na DPP a DPČ

Pro osoby pracující na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) záleží na výši výdělku.

Jestliže mají lidé pracující na DPP výdělek do 10 000 Kč a lidé pracující na DPČ výdělek nižší než 3 499 Kč včetně, z tohoto výdělku nemusí odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Jestliže jejich měsíční výdělek přesáhne tuto hranici, tak pro ně platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Celkem za ně zaměstnavatel odvádí 13,5 % z jejich příjmu plynoucího z dohody (DPČ či DPP), a to v minimální výši 2 187 Kč měsíčně.

Pokud osoby pracující na základě DPP či DPČ neodvádí zdravotní pojištění jiným způsobem (například v zaměstnání či v rámci podnikání) a jejich výdělek je menší než stanovená hranice (10 001 Kč u DPP či 3 500 Kč u DPČ), musí pojištění odvádět jako osoby bez zdanitelných příjmů.

OBZP musí odvádět minimálně 2 187 Kč měsíčně.

Pro lepší představu si odvody zdravotního pojištění ukážeme na 4 příkladech v naší tabulce

Zdanění příjmu a odvody u DPP v roce 2022

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 001 Kč 10 001 Kč
Podepsáno prohlášení k dani NE ANO NE ANO
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1 286 Kč 1 286 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 651 Kč 651 Kč
Druh daně z příjmu Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň z příjmu 1 500 Kč 1 500 Kč 1 515 Kč 1 515 Kč
Sleva na dani na poplatníka 0 2 570 Kč 0 2 570 Kč
Daň z příjmu po slevě 1 500 Kč 0 1 515 Kč 0
Čistá mzda 8 500 Kč 10 000 Kč 6 549 Kč 8 064 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Tip: Zdanění práce na DPP 4x jinak

Zdanění příjmu a odvody u DPČ v roce 2022

Hrubá mzda 3 499 Kč 3 499 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč
Podepsáno prohlášení k dani Ne Ano Ne Ano
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 1 872 Kč 1 872 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 0 228 Kč 228 Kč
Druh daně Srážková Zálohová Zálohová Zálohová
Daň z příjmu 525 Kč 525 Kč 525 Kč 525 Kč
Sleva na dani na poplatníka 0 Kč 2 570 Kč 0 Kč 2 570 Kč
Daň z příjmu po slevě 525 Kč 0 Kč 525 Kč 0 Kč
Čistý příjem 2 974 Kč 3 499 Kč 876 Kč 1 401 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Kdy se platí zálohy na zdravotní pojištění?

Zálohy na zdravotním pojištění se musí platit za každý měsíc, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. První zvýšenou zálohu (za leden 2022) na zdravotní pojištění tedy pošlete do 8. února 2022.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ