Pravděpodobné pojistné je opět vyšší

24.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Placení zdravotního pojištění je povinné, při nedostatku podkladů pro výpočet je pojistné pro zaměstnavatele i OSVČ stanoveno v pravděpodobné výši. Jaké to má důsledky? Jak je pravděpodobné pojistné vysoké? 

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí příslušné zdravotní pojišťovně každoročně odevzdávat přehled o příjmech a výdajích. Na základě uvedených údajů v přehledu se vypočítá roční zdravotní pojištění. Pokud nedojde k odevzdání přehledu o příjmech a výdajích a současně zdravotní pojišťovna si nemůže rozhodné údaje sama opatřit, tak to samozřejmě neznamená, že se zdravotní pojištění neplatí.

Zdravotní pojištění je v takovém případě vypočteno v pravděpodobné výši. Současně za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích je OSVČ udělena pokuta. Za neodevzdání pokuty může OSVČ obdržet pokutu až ve výši 50 000 Kč. Jednotlivé zdravotní pojišťovny, kterých je aktuálně na trhu sedm, postupují při stanovení výše pokuty dle vlastních předpisů a zohledňují historii plátce. Neuhrazené pokuty vymáhají zdravotní pojišťovny exekučně. Udělení pokuty současně neznamená, že OSVČ již nemusí přehled odevzdat.

Pravděpodobné pojistné zdravotního pojištění v roce 2020 vzrostlo pro OSVČ i pro zaměstnavatele

Pravděpodobné pojistné pro rok 2020

Zdroj: Shutterstock

Jak je vysoké pravděpodobné pojistné?

Pravděpodobné pojistné se každoročně zvyšuje, neboť jeho měsíční částka se odvíjí od průměrné mzdy. Měsíčním příjmem pro stanovení pravděpodobného pojistného je 1,5násobek všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. Tato vypočtená částka je u OSVČ příjmem již poníženým o výdaje. Dle nařízení vlády č. 260/2019 Sb. činí všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 částku 32 510 Kč.

  • Pravděpodobné zdravotní pojištění v roce 2020 se bude tedy počítat z částky 48 765 Kč (32 510 Kč x 1,5).

Pravděpodobné pojistné u OSVČ

Jestliže bude muset zdravotní pojišťovna stanovit osobě samostatně výdělečně činné pravděpodobné pojistné, potom bude v roce 2020 činit měsíčně 3 292 Kč (48 765 Kč x 50 % x 13,5 %). Jenom pro porovnání, minimální zdravotní pojištění v roce 2020 činí 2 352 Kč.

Pravděpodobné pojistné u zaměstnavatele

V případě použití institutu pravděpodobného pojistného při výpočtu zdravotního pojištění odváděného zaměstnavatelem činí měsíční pravděpodobné pojistné za každého zaměstnance v roce 2020 částku 6 584 Kč (48 765 Kč x 13,5 %).

Pozor na úhradu penále

Zdravotní pojišťovny z pravděpodobného pojistného vypočítávají i penále. Přičemž všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a dobrovolně neuhrazené pohledávky vymáhají exekučně. Pokud přitom v praxi dojde k situaci, že OSVČ dodatečně odevzdá přehled o příjmech a výdajích a vypočtené pojistné je nižší než pravděpodobné pojistné, tak se částka pojistného upraví.

Vypočtené penále se však z tohoto titulu nesnižuje. Zdravotní pojišťovny vymáhají vyšší částku penále – tedy buď na základě skutečných údajů nebo vypočtené v pravděpodobné výši. Dodatečným odevzdáním přehledu o příjmech a výdajích se neruší vydaný platební výměr na pokutu, ten je nutné vždy uhradit.

 

Pojistné se musí platit vždy

V praxi některé OSVČ neplatí daň z příjmu fyzických osob či sociální pojištění, protože jsou splněny podmínky pro neplacení uvedených daní, u daně z příjmu z důvodu nízkého zisku (při uplatnění jen základní daňové slevy na poplatníka se neplatí daň z příjmu fyzických osob do ročního zaokrouhleného daňového základu v částce 165 600 Kč) a u sociálního pojištění z důvodu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti s rozhodným příjmem do limitu.

Zdravotní pojištění se však platí i při hrubém ročním zisku v jednotkách tisícikorun. Všechny OSVČ by měly placení zdravotního pojištění věnovat dostatek pozornosti a plnit si své zákonné povinnosti. Pojistné nemůže být nikdy sníženo či prominuto. Z neuhrazeného pojistného je navíc vypočteno penále a za neplnění zákonných povinností je vyměřena pokuta. Dluhy na zdravotním pojištění se přitom ukončením samostatné výdělečné činnosti nemažou.

Tip: Jak zjistit, kdo dluží na zdravotním pojištění?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ