Kdy se příjmy z autorských honorářů uvádí v daňovém přiznání?

27.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Píšete články na internetové portály? Přispíváte do novin nebo časopisů a za práci přijímáte autorské honoráře? Musíte je uvádět do daňového přiznání? Jak se vlastně daní?

O autorství pojednává autorský zákon č. 121/2000 Sb. O tom, jak probíhá zdanění autorských honorářů, se hovoří v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. , přesněji § 7 odst. 6 a § 36 odst. 2.

Co je autorský honorář?

Autorský honorář nebo autorský příjem je odměna autora za vytvoření vlastního díla. Patří sem také příjem za poskytnutí práv duševního nebo průmyslového vlastnictví (vynálezy, patenty, ochranné známky apod.). To vše za předpokladu, že honoráře nejsou součástí mzdy nebo platu ze zaměstnání.

Zdanění autorských honorářů zvláštní sazbou daně

Pokud autor přispívá do novin či časopisů, rozhlasu nebo televize ze zdrojů na území ČR a jeho autorský honorář za jeden kalendářní měsíc nepřesáhl hranici 10 000 Kč u jednoho plátce daně, kterým je zde např. redakce nebo vydavatel, který honorář vyplácí, daň se vybere srážkou ve výši 15 % podle zvláštní sazby daně. Autorské honoráře mají v tomto případě vlastní daňový základ. Příjmy se u jednotlivých plátců navíc nesčítají, vždy se berou v potaz jen ty u jednoho konkrétního.

Musí se navíc jednat o příjem k užití práv z průmyslového vlastnictví a autorství. Autorské právo a jemu práva příbuzná se navíc týkají i příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních děl a jiných děl vlastním nákladem.

Zdanění autorských honorářů: srážková daň, daňové přiznání

Zdroj: Shutterstock

Srážková daň u autorských příjmů a daňové přiznání

Autorské honoráře sražené zvláštní sazbou daně se již do daňového přiznání neuvádějí, autor je nijak „nedodaňuje“ . Takový výdělek do 10 000 Kč navíc nepodléhá ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud si tedy autor vydělává pouze autorskými honoráři, není OSVČ, zaměstnanec ani státní pojištěnec, musí se povinně přihlásit k platbě zdravotního pojištění u své pojišťovny jako kategorie OBZP, neboli osoba bez zdanitelných příjmů. Minimální měsíční záloha je pro rok 2021 stanovena na 2 052 Kč.

Kdy kvůli autorským honorářům podat daňové přiznání?

Pokud autorský honorář u jednoho plátce přesáhne 10 000 Kč, bude tedy činit 10 001 Kč a více za jeden kalendářní měsíc, začne tento příjem spadat pod samostatně výdělečnou činnost. Nebudete si muset zařídit živnostenské oprávnění, protože půjde o činnost dle autorského zákona. Budete se však muset registrovat k dani a k platbě sociálního a zdravotního pojištění na okresní správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a finančním úřadu.

Příjem nad 10 000 Kč vám na účet dorazí nezdaněný, zdanit jej budete muset sami. Takových příjmů z autorských honorářů se již týká povinnost podat daňové přiznání a dále také doručení přehledu o příjmech a výdajích na pojišťovnu a OSSZ do stanovených termínů.

Daňové přiznání nemusíte podávat, jen pokud kompletní příjem z výdělečné činnost včetně autorských honorářů, které nebyly zdaněny srážkou, nepřesáhl 15 000 Kč za kalendářní rok.

 

Příjem z autorského honoráře a výdajové paušály

Autor si pro zúčtování daně v daňovém přiznání může odečíst výdaje od příjmů. Použít přitom může skutečně vynaložené výdaje, což je třeba doložit, anebo paušální výdaj. Vzhledem k tomu, že jeho činnost spadá pod autorský zákon a nikoliv pod živnostenský, využije paušál ve výši 40 %. Ten může uplatnit do částky 800 000 Kč.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DANĚ