11 příjmů, ze kterých neplatíte sociální pojištění

12.05.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří zaměstnanci i OSVČ odvádí právě na sociálním pojištění nejvíce peněz z dosaženého hrubého příjmu. Z některých příjmů se však v praxi sociální pojištění vůbec neplatí, přestože mohou podléhat dani z příjmu fyzických osob. Podívejme se na deset takových vybraných příjmů. 

Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 24,8 % za ně odvádí ještě zaměstnavatel. OSVČ odvádí na sociální pojištění 29,2 % z ročního vyměřovacího základu. Které příjmy platbě sociálního pojištění nepodléhají?

 1. Příjem z nájmu
 2. Příjem z prodeje nemovitosti
 3. Příjmy z prodeje cenných papírů
 4. Odměna při práci na DPP do limitu
 5. Odměna při práci na DPČ do limitu
 6. Vedlejší podnikatelská činnost a příjem do limitu
 7. Kapitálové příjmy
 8. Příležitostný příjem
 9. Autorský honorář
 10. Příjmy ze zaměstnání či podnikání nad limit
 11. Příjmy z nemocenské, mateřské a dalších dávek

Příjem z nájmu

Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění neplatí bez ohledu na roční částku obdrženého nájemného. Zdanění pasivního příjmu z nájmu je tedy nižší, než je tomu u příjmu ze závislé či samostatné výdělečné činnosti.

Prodej nemovitosti

Při dodržení časového testu se z příjmu z prodeje bytu či domu neplatí daň z příjmu fyzických osob, neboť je takový příjem od daně osvobozen. Při nedodržení časového testu, např. při prodeji nemovitosti, která neslouží k vlastnímu bydlení, do 5 let od nabytí takové nemovitosti, se však již jedná o zdanitelný příjem. Sociální pojištění se však neodvádí z prodeje nemovitosti nikdy, bez ohledu na další okolnosti.

Tip: Kdy musíte platit zdravotní pojištění i při nulových příjmech?

Příjmy z prodeje cenných papírů

Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje cenných papírů, pokud mezi nabytím a prodejem uplynula lhůta tří let nebo roční příjem z prodeje cenných papírů je nižší než 100 000 Kč. Jestliže nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, tak příjem z prodeje cenných papírů podléhá standardně dani z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění se však z prodeje cenných papírů neplatí nikdy, opět bez ohledu na další skutečnosti.

Kdy se neplatí sociální pojištění

Zdroj: Shutterstock

Odměna z dohody o provedení práce do limitu

Z hrubé odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Při práci pro více zaměstnavatelů současně se limit sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Odměna z dohody o pracovní činnosti do limitu

Z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna 2 999 Kč a méně. Opět platí, že rozhodný limit pro neplacení sociálního pojištění se posuzuje individuálně u každého zaměstnavatele.

Tip: Vypočítejte si zdanění a odvody u DPP a DPČ

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu

hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí sociální pojištění, jestliže je hrubý zisk do rozhodného limitu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2020 je limitem částka 83 603 Kč. Pokud je však vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku, potom se limit poměrně snižuje.

Kapitálové příjmy

Rovněž z kapitálových příjmů dle § 8 o dani z příjmu se neodvádí sociální pojištění, některé takové příjmy podléhají přímo 15% srážkové dani, jiné je potřeba uvést do daňového přiznání.

Příležitostný příjem

Činnosti, které současně nemají povahu samostatné výdělečné činnosti, splňující podmínky příležitostného příjmu dle § 10 zákona o dani z příjmu, nepodléhají odvodům na sociálním pojištění. Takový jednorázový přivýdělek např. formou úklidu či jednorázové pomoci je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, když je roční částka nižší než 30 000 Kč.

Autorský honorář

V případě, že autorský honorář je nižší než 10 000 Kč, potom se z takového příjmu odvádí 15% srážková daně (nelze tedy uplatnit žádnou daňovou slevu), ale sociálnímu pojištění takový příjem nepodléhá.

Příjmy ze zaměstnání či podnikání nad limit

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop se sociální pojištění z rozhodných příjmů (ze závislé a samostatné výdělečné činnosti) již neplatí. Pro rok 2020 činí maximální vyměřovací základ 1 672 080 Kč.

Tip: Prominutí záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ

Nemocenské dávky

Z nemocenských dávek (např. nemocenské, mateřské, ošetřovného, otcovské), které vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, se sociální pojištění neplatí. Od daně z příjmu fyzických osob jsou potom nemocenské dávky osvobozeny až do částky ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku, za rok 2020 tedy do částky 525 600 Kč.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ