Kam podat daňové přiznání? Pod který finanční úřad spadáte?

21.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Na jaký finanční úřad podat daňové přiznání u daní z příjmů, dani z nemovitých věcí a dalších daní? Stačí pár kliků a najdete lehce adresu vašeho finančního úřadu. Které daňové přiznání se na finanční úřad nepodává?

Daňové přiznání je pro většinu lidí nudná otrava – jednou z prvních věcí, kterou si musíte zjistit, je, kam vůbec daňové přiznání podávat. Místa podání se bohužel u jednotlivých daňových přiznání mohou lišit. Jak to tedy je?

Daňové přiznání můžete podat elektronicky, poštou i na finančním úřadu

Daňové přiznání můžete podat třemi cestami:

  • Elektronicky ovšem jestliže vlastníte datovou schránku, musíte daňové přiznání podávat elektronicky povinně. Případně přes portály Finanční správy.
  • Poštou na adresu územního pracoviště finančního úřadu.
  • Osobně na územním pracovišti finančního úřadu.

Tip: Kdy, kam a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Kam s daňovým přiznáním k dani z příjmů?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáváte na územní pracoviště finančního úřadu, pod který spadáte na základě svého trvalého bydliště.

U daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je situace obdobná, záleží na adrese sídla právnické osoby.

Stáhněte si přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2023

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Kam s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdáváte na územní pracoviště finančního úřadu, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Pozor tedy, záleží na poloze nemovitosti, a ne na vašem trvalém bydlišti.

Jestliže jste nabyli nemovitosti ve více krajích, musíte podat více daňových přiznání. Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena.

Kam s daňovým přiznáním k dani silniční?

Přiznání k dani silniční podáváte místně příslušnému finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte v době podání daňového přiznání jako právnická osoba sídlo, nebo jako fyzická osoba místo pobytu.

Daňové přiznání - kam s ním?

Zdroj: Shutterstock

Kam s daňovým přiznáním k DPH?

Společnosti, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH), musejí podat daňové přiznání k DPH na územní pracoviště finančního úřadu na základě adresy sídla společnosti.

Dále musí tyto společnosti podávat kontrolní hlášení, které musí podat elektronicky, a to 3 možnými způsoby:

  •  Datovou zprávou prostřednictvím zpřístupněné datové schránky plátce.
  •  Datovou zprávou lze daňové přiznání k DPH podat přes Daňový portál Finanční správy České republiky s ověřenou identitou podatele, kde se lze přihlásit do datové schránky.
  •  Datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

Kam s daňovým přiznáním k dani spotřební?

Daňové přiznání k dani spotřební se podává na celní úřad. Toto přiznání neposíláte na finanční úřad, ale adresujete jej místně příslušnému celnímu úřadu. 

Toto daňové přiznání můžete podat elektronicky skrze Portál celní správy.

Podobně jako u daní spotřebních i u energetických daní (daň z elektřiny, daň z pevných paliv, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů) se daňové přiznání podává na celní úřad.

Kam podat daňové přiznání k dani z hazardních her?

Daňové přiznání k dani z hazardních her se jako v předcházejících případech podává na územní pracoviště finančního úřadu, pod které spadáte na základě adresy vašeho trvalého bydliště.

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podání musí být tedy učiněno pouze tímto způsobem. Daň z hazardních her platí provozovatelé hazardní hry na území ČR.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: DANĚ