Kam podat daňové přiznání? Pod který finanční úřad spadáte?

21.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Na jaký finanční úřad podat daňové přiznání u daní z příjmů, dani z nemovitých věcí a dalších daní? Stačí pár kliků a najdete lehce adresu vašeho finančního úřadu. Které daňové přiznání se na finanční úřad nepodává?

Daňové přiznání je nudná otrava – jednou z prvních věcí, kterou si musíte zjistit, je, kam vůbec daňové přiznání podávat. Místa podání se bohužel u jednotlivých daňových přiznání mohou lišit. Jak to tedy je?

Daňové přiznání můžete podat elektronicky, poštou i na finančním úřadu

Daňové přiznání můžete podat třemi cestami:

  • Elektronicky – ovšem jestliže vlastníte datovou schránku, musíte daňové přiznání podávat elektronicky povinně.
  • Poštou – na adresu územního pracoviště finančního úřadu.
  • Osobně – na územním pracovišti finančního úřadu.

Kam s daňovým přiznáním k dani z příjmů?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáváte na územní pracoviště finančního úřadu, pod který spadáte na základě vašeho trvalého bydliště.

U daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je situace obdobná, záleží na adrese sídla právnické osoby.

Ke kterému územnímu pracovišti patříte, lehce zjistíte. Stačí zadat na stránkách finanční správy PSČ či název vašeho bydliště či sídla.

Kam s daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdáváte na územní pracoviště finančního úřadu, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Pozor tedy, záleží na poloze nemovitosti, a ne na vašem trvalém bydlišti.

Jestliže jste nabyli nemovitosti ve více krajích, musíte podat více daňových přiznání.

Kam s daňovým přiznáním k dani z nabytí nemovitosti?

Stejně jako daňové přiznání k dani z nemovitých věcí i daňové přiznáni k dani z nabytí nemovitosti odevzdáváte na územní pracoviště finančního úřadu v obvodu územní působnosti (kraji), kde nemovitost leží. Pozor tedy, záleží na poloze nemovitosti, a ne na vašem trvalém bydlišti.

Kam s daňovým přiznáním k dani silniční?

K dani silniční se nejdříve musíte na finanční správě registrovat a následně podáváte daňové přiznání podle místa sídla vaší společnosti.

Daňové přiznání - kam s ním?

Zdroj: Shutterstock

Kam s daňovým přiznáním k DPH?

Společnosti, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH), musí podat daňové přiznání k DPH na územní pracoviště finančního úřadu na základě adresy sídla společnosti.

Dále musí tyto společnosti podávat kontrolní hlášení, které musí podat elektronicky, a to 3 možnými způsoby:

  •  Datovou zprávou prostřednictvím zpřístupněné datové schránky plátce.
  •  Datovou zprávou přes Daňový portál Finanční správy České republiky s ověřenou identitou podatele, kde se lze přihlásit do datové schránky.
  •  Datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

Kam s daňovým přiznáním k dani spotřební?

Daňové přiznání k dani spotřební se podává na celní úřad. Toto přiznání neposíláte na finanční úřad, ale adresujete jej místně příslušnému celnímu úřadu. 

Toto daňové přiznání můžete podat elektronicky skrze Portál celní správy.

Podobně jako u daní spotřebních i u energetických daní (daň z elektřiny, daň z pevných paliv, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů) se daňové přiznání podává na celní úřad.

Kam podat daňové přiznání k dani z hazardních her?

Daňové přiznání k dani z hazardních her se jako v předcházejících případech podává na územní pracoviště finančního úřadu, pod které spadáte na základě adresy vašeho trvalého bydliště.

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podání musí být tedy učiněno pouze tímto způsobem.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Redaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DANĚ