Vzít si v práci volno není jen tak. Kdy nemáte na dovolenou nárok?

12.04.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože podle zákona máte coby zaměstnanec právo na čtyři týdny dovolené za rok, existují situace, kdy vám její čerpání může šéf jednoduše zatrhnout. O jaké konkrétní případy se jedná?

Hned na úvod tohoto článku je potřeba zdůraznit, že tím, kdo rozhoduje o termínu čerpání dovolené jako takové, není pracovník, nýbrž sám zaměstnavatel. Ten je povinen vydat s předchozím souhlasem odborů, potažmo rady zaměstnanců – pakliže v jeho firmě působí – písemný rozvrh čerpání dovolené. Rozvrh sestavuje tak, aby zohlednil jednak své vlastní provozní schopnosti, ale současně aby přihlížel i k zájmům jednotlivých pracovníků. Neméně důležité pak je, aby naplánovaný rozvrh umožňoval zaměstnanci vyčerpat všechnu dovolenou v rámci daného kalendářního roku.

Šéf vás může z dovolené odvolat

Vedení firmy má ze zákona povinnost nařídit svému zaměstnanci čerpání dovolené nejpozději 14 dní dopředu. Pokud by tak učinilo později, musí s daným termínem dotčený zaměstnanec souhlasit. V opačném případě je nutné vybrat jiný termín.

Co ale dělat, když vaše dovolená už začala, vy jste se odletěli slunit někam daleko na opačný kout světa a vzápětí vám šéf zavolá, že se musíte okamžitě vrátit, protože se na vašem oddělení něco pokazilo a nastalou situaci je potřeba okamžitě vyřešit? Ano, i takový případ totiž může nastat, přičemž váš zaměstnavatel bude zcela v právu.

Pakliže tomu tak skutečně bude, musí přirozeně uhradit veškeré náklady, které vám v souvislosti s návratem vznikly. Jedná se například o proplacení letenek či poměrné části ceny zájezdu. Pokud by vaše dovolená musela být ze stejných důvodů zrušena ještě před tím, než jste někam vůbec stihli vycestovat, je zaměstnavatelovou povinností vám proplatit i veškeré storno poplatky se zájezdem spojené.Kdy není nárok na dovolenou za odpracované dny

Zdroj: Shutterstock

Dovolenou lze převádět po dobu tří let

Podle zákona mají zaměstnanci pracující v soukromém sektoru nárok na minimálně čtyři týdny volna s tím, že přinejmenším polovina z toho musí být vyčerpána najednou. V případě státních zaměstnanců se tento nárok na dovolenou zvyšuje na celých pět týdnů, a pokud jde o pedagogy a další akademické pracovníky, ti se mohou těšit dokonce z osmi týdnů volna. U nich nicméně čerpání dovolené podléhá poměrně zvláštnímu režimu, neboť většinu z ní si musejí vybrat během dvou měsíců letních prázdnin.

Jak ovšem ukazuje praxe, i čtyři týdny volna někdy mohou být více než dost. Z hlediska jejich včasného vyčerpání, pochopitelně. Nezřídka kdy se totiž stává, že zaměstnancům v soukromé sféře na konci roku pár dní zbyde.

Pokud tedy taková situace nastane, převede se nevyčerpaná část do následujícího kalendářního roku. Zaměstnavatel má následně do 30. června povinnost rozhodnout o tom, jak a kdy si ji dotčený pracovník vybere. Jestliže by tak do poloviny kalendářního roku neučinil, připadne toto právo samotnému zaměstnanci. Nejzazší termín, po jehož uplynutí nárok na čerpání dosud nevyužité dovolené zaniká, jsou tři roky.

Ve „zkušebce“ s dovolenou raději nepočítejte, ale....

V případě, že jste právě změnili práci, pamatujte na to, že na dovolenou budete muset na nějaký ten čas nejspíš zapomenout. Podle zákona vám na ni totiž vzniká nárok nejprve po 60 dnech nepřetržitého pracovního poměru. Pakliže se tedy se svým zaměstnavatelem nedomluvíte jinak, během zkušební doby se vás dovolená týkat nebude. Počítejte každopádně s tím, že pokud vám váš šéf dovolenou v tomto období nakonec přeci jen dovolí, prodlouží se vám o její délku i samotná zkušební doba. Záleží především na vašem zaměstnavateli.

Neomluvená absence vás může přijít draho

Váš nárok na dovolenou smí zaměstnavatel za určitých okolností rovněž zkrátit. K tomuto kroku se může odhodlat například tehdy, porušíte-li nějakým závažným způsobem pracovní kázeň. Typickým příkladem tak může být neomluvená absence či opakované pozdní příchody.

Za každou zameškanou a neomluvenou dobu se přichází o stejný počet hodin, co trvala daná absence. Jednotlivé neomluvené absence v řádech hodin se mohou sčítat. V tomto ohledu zákon zaměstnavateli umožňuje zkrátit vaši dovolenou na pouhé dva týdny.

Zaměstnavatel může zkrátit dovolenou maximálně o 80 hodin.

V případě opakovaných neomluvených absencí vám může zaměstnavatel dát výpověď, ale i okamžitě zrušit pracovní poměr (v závažných případech - neomluvené absenci trvající více dní či při vzniklé škodě kvůli neomluvené absenci). 

 
Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 110 krát

Články ze sekce: DANĚ