Na které přímé dani zaplatí OSVČ za rok 2019 nejvíc?

14.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Většina OSVČ odvádí ze svého hrubého zisku daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Výpočet povinných odvodů je individuální, proto v praxi někteří živnostníci platí nejvíce na dani z příjmu, jiní na sociálním pojištění a někteří na zdravotním pojištění. Podívejme se na praktické příklady. 

Základním vstupním údajem pro výpočet daňových povinností OSVČ je dosažený hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje. Osoby samostatně výdělečně činné musí za rok 2019 vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu a přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Je míra zdanění v ČR příliš vysoká?

Nepřímé daně a OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Z jakého zisku se platí solidární daň z příjmu?

Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 % z daňového základu. Daňový základ však snižují daňové odpočty a vypočtenou daň z příjmu následně daňové slevy. Z hrubého zisku nad částku 1 569 552 Kč se odvádí ještě 7% solidární daň z příjmu.

Sazby sociálního a zdravotního pojištění

Sociální pojištění i zdravotní pojištění se počítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění i zdravotní pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu. Sazba sociálního pojištění pro OSVČ činí 29,2 % a sazba zdravotního pojištění 13,5 %. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné odpočty či slevy. Sociální pojištění se počítá pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu, kterým je za celý kalendářní rok 2019 částka 1 569 552 Kč.

Tip. Jaké jsou minimální zálohy pro OSVČ?

Kdy OSVČ platí nejvíce na sociálním a zdravotním pojištění a dani z příjmu - příklady

Nyní si uvedeme tři praktické příklady, přičemž v každém z nich zaplatí OSVČ nejvíce na jiné přímé dani.

Praktický příklad – Zdravotní pojištění

Penzista Jiří vykonával po celý kalendářní rok 2019 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje činí 74 000 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí pan Jiří nic, neboť uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, přičemž vypočtená daň z příjmu je 11 100 Kč (74 000 Kč x 15 %). Sleva na poplatníka sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly. Na sociálním pojištění nezaplatí pan Jiří rovněž nic, neboť při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí sociální pojištění do hrubého zisku za celý kalendářní rok 2019 ve výši 78 476 Kč. Roční zdravotní pojištění však činí 4 995 Kč (74 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Pan Jiří zaplatí nejvíce na zdravotním pojištění.

Tip: Mzdová kalkulačka na rok 2020

Praktický příklad – Sociální pojištění

Živnostnice Simona dosáhla za rok 2019 hrubého zisku 520 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru ve výši 15 204 Kč. Roční daň z příjmu fyzických osob činí tedy 37 956 Kč (520 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč – daňové zvýhodnění na dceru ve výši 15 204 Kč). Roční sociální pojištění činí 75 920 Kč (520 000 Kč x 50 % x 29,2 %) a roční zdravotní pojištění potom 35 100 Kč (520 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Paní Simona zaplatí nejvíce na sociálním pojištění.

 

Praktický příklad – Daň z příjmu fyzických osob

Podnikatelka Hana dosáhla za rok 2019 hrubého zisku 3 400 000 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí paní Hana včetně solidární daně 613 292 Kč ((3 400 000 Kč x 15 %) + (3 400 000 Kč – 1 569 552 Kč) x 7 %)) – sleva na poplatníka 24 840 Kč). Roční sociální pojištění činí 458 310 Kč (1 569 552 Kč x 29,2 %), neboť sociální pojištění se počítá pouze z maximálního vyměřovacího základu. Roční zdravotní pojištění je 229 500 Kč (3 400 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Podnikatelka Hana zaplatí za rok 2019 nejvíce na dani z příjmu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ