9 důležitých daňových čísel za rok 2019

21.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti je potřeba si splnit daňové povinnosti za rok 2019 a odevzdat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích. Podívejme se na důležitá daňová čísla roku 2019.

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání fyzických osob za rok 2019 je do 1. července 2020. OSVČ musí ještě do 3. srpna 2020 odevzdat přehledy o příjmech a výdajích. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termíny o tři měsíce prodlužují.

24 840 Kč

V daňovém přiznání uplatní všichni daňoví poplatníci základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Roční daňová sleva je vždy stejná, bez ohledu na celkovou částku daňového základu nebo na počet měsíců, po které plynul během roku zdanitelný příjem. Sleva na poplatníka se nekrátí a z důvodu uplatnění slevy na poplatníka se neplatí žádná daň z příjmu do základu daně ve výši 165 690 Kč.

13 350 Kč

Z daňových slev, které lze v daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit, se meziročně změnila pouze daňová sleva školkovné. Na každé dítě je možné v daňovém přiznání uplatnit školkovné maximálně ve výši 13 350 Kč. Za rok 2018 to bylo 12 200 Kč. Ostatní daňové slevy jsou stejně vysoké, tedy na manželku (manžela) s rozhodnými vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč ve výši 24 840 Kč (na držitelku/držitele průkazu ZTP/P 49 680 Kč), na invaliditu prvního a druhého stupně 2 520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5 040 Kč, na studenta 4 020 Kč, na EET 5 000 Kč (uplatňuje se pouze v prvním roce), na držitele průkazu ZTP/P částku 16 140 Kč.

80 100 Kč

Daňové zvýhodnění na první dítě za celý rok 2019 je 15 204 Kč, na druhé 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč. Když je souhrnná částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu. Daňový bonus vyplácí stát. Čerpat daňový bonus za rok 2019 však mohou pouze daňoví poplatníci s ročním příjmem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši 80 100 Kč.

150 Kč

V daňovém přiznání lze uplatnit i nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu. Každá uplatněná 1 000 Kč přitom přináší daňovou úsporu 150 Kč (1 000 Kč x 15 %), neboť nezdanitelné položky snižují daňový základ. Mezi nezdanitelné položky při splnění zákonných podmínek např. dary, odpočty úroků z úvěru na bydlení, odpočty vkladů na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění, odpočet vkladů na smlouvu o životním pojištění.

Co si lze odečíst z daní: slevy, nezdanitelná část, úspora

Zdroj: Shutterstock

2 000 000 Kč

Řada osob samostatně výdělečně činných stanovuje výdaje paušálem. Sazba paušálu se liší dle vykonávané činnosti a činí 80 %, 60 %, 40 % nebo 30 %. Zejména pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost je výdajový paušál většinou jasnou volbou. Stanovení výdajů paušálem je jednoduché a srozumitelné. V daňovém přiznání za rok 2019 je možné výdajový paušál stanovit maximálně z ročního příjmu 2 000 000 Kč. To např. znamená, že při ročním příjmu 2 400 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu budou výdaje 1 200 000 Kč (2 000 000 Kč x 60 %).

1 569 552 Kč

Daňoví poplatníci s vysokými příjmy odvádí mimo 15% daň z příjmu ještě 7% solidární daň. Za rok 2019 podléhají solidární dani roční hrubé mzdy a příjem ponížený o výdaje ze samostatné výdělečné činnosti nad 1 569 552 Kč. Pro účely placení solidární daně se hodnotí hrubá mzda ze závislé činnosti a hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti, např. příjmy z nájmu nikoliv.

78 476 Kč

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí za rok 2019 odevzdat nejenom daňové přiznání, ale i přehled o příjmech a výdajích na OSSZ. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tedy např. při zaměstnání, v důchodu nebo během studia však sociální pojištění neplatí, pokud mají hrubý zisk za celý kalendářní rok 2019 nižší než 78 476 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se však limit poměrně snižuje. I když je roční sociální pojištění nulové, tak je nutné přehled odevzdat.

28 646 Kč

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění zaplaceno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který za celý kalendářní rok 2019 činí 98 100 Kč. Když je skutečný vyměřovací základ vyšší, tak se platí pojistné ze skutečného vyměřovacího základu. Roční minimální sociální pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2019 činí 28 646 Kč (98 100 Kč x 29,2 %).

26 487 Kč

Rovněž zdravotní pojištění musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti vždy zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který za celý kalendářní rok 2019 činí 196 194 Kč. Když je skutečný vyměřovací základ vyšší, tak se platí pojistné ze skutečného vyměřovacího základu. Minimální roční zdravotní pojištění za celý kalendářní rok 2019 je tedy 26 487 Kč (196 194 Kč x 13,5 %).

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ