Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání?

25.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Vyplňování daňového přiznání je pro někoho strastiplná pouť, která ne vždy zdárně dopadne. Jakým chybám se vyvarovat?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob není procházkou růžovým sadem, jak by mohla barva formuláře napovidat, a udělat chybu je více než snadné. Jak se vyhnout chybám a které jsou nejčastější?

 1. Kontaktní údaje si zkontrolujte
 2. Je nutné uvést všechny příjmy?
 3. Daňové slevy - jak je uplatnit?
 4. Pozor na daňové zvýhodnění na dítě
 5. Které přílohy musíte uvést?
 6. Žádost o vratku
 7. Přehledy o příjmech a výdajích, kdy vyplnit?
 8. Lepší podat daňové přiznání pozdě, než vůbec

Také daňové přiznání odkládáte na nejzazší termín?

Daňové přiznání a chyby

Zdroj: Shutterstock

Kontaktní údaje vyplňte korektně

Jednou z častých chyb, které vznikají z nepozornosti, jsou chybně zadané kontaktní údaje. Proto si vždy zkontrolujte všechny tyto nezbytnosti. Při papírovém vyplňování daňového přiznání si zkontrolujte také to, zdali máte podpisy tam, kde mají být.

Do daňového přiznání rovněž připojte i telefonní číslo a emailovou adresu, aby vás finanční úřad v případě problému mohl snadno kontaktovat.

Tip: Daňové přiznání a další formuláře na Finance.cz

Všechny příjmy uveďte

Uveďte všechny příjmy, které jste v daném roce inkasovali (sečtěte všechny vydané faktury).

Jestliže jste měli nějaké příjmy ze závislé činnosti - brigády atp., kde jste nepodepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a byly do limitu, nemusíte je v DP uvádět.

Nezapomeňte od všech zaměstnavatelů doložit potvrzení o příjmech, které přiložíte k daňovému přiznání.

Jak se popasovat se slevami?

Slevy na daních jsou nesprávně uplatňované. Dejte si pozor zejména na poměrné uplatňování, které se týká slevy na dani na studenta.

Na celou slevu na dani na studenta máte nárok pouze do 26 let věku (do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia), a to po dobu aktivního studia.

Víte, že sleva na studenta činí 335 Kč za každý měsíc?

Pozor při přerušení či ukončení studia, slevu na dani na studenta nemůžete uplatnit od měsíce, do kterého již vstoupí daná osoba jako "nestudent".

Slevu na dani na manžela či manželku můžete uplatnit v tom případě, kdy příjmy protějšku nepřesáhnou hranici 68 tisíc Kč za rok.

Daňové zvýhodnění na dítě vždy jen pro 1 rodiče

Daňové zvýhodnění na dítě může uplatňovat pouze 1 z rodičů, ten druhý potom musí dokázat, že daňové zvýhodnění neuplatňuje a to tak, že jako přílohu dodá Čestné prohlášení (pro OSVČ) či Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (pro zaměstnance).

Toto potvrzení stačí přiložit pouze jednou, protože potvrzení má neomezenou platnost.

Nové potvrzení je třeba při změně zaměstnavatele či uplatňování daňového zvýhodnění na další dítě.

Opomenuté přílohy k daňovému přiznání

V daňovém přiznání můžete uplatnit odpočet ze základu daně formou:

 • životního pojištění,
 • penzijního spoření,
 • úroků z úvěru na bydlení,
 • darů.

Nicméně ke každé odčitatelné položce musíte přiložit smlouvy a potvrzení, které dokládají, že na ně máte nárok (například smlouvu o zaplaceném životním pojištění, penzijním spoření, darovací smlouvu atp.)

S životním pojištěním se pojí další z chyb, které jsou dělány z nevědomosti. A tou je to, že při zrušení životního pojištění před splněním zákonných podmínek musíte dodanit daňové odpočty plynoucí z vašeho životního pojištění, a to až 10 let zpětně.

To stejné platí rovněž při předčasném zrušení penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření.

Tip: Které doklady musíte přiložit k daňovému přiznání?

Žádost o daňovou vratku

Jestliže máte nárok na daňovou vratku, nezapomeňte si o ni požádat a vyplnit žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob.

Přehledně s přehledy

Doporučujeme vyplnit si s daňovým přiznáním zároveň i přehledy o příjmech a výdajích, které budete odesílat na vaši zdravotní pojišťovnu a také českou správu sociálního pojištění (ČSSZ). Pokud je budete vyplňovat zvlášť, můžete snadno na nějaký z příjmů zapomenout a pokud se údaje v přehledech a daňovém přiznání liší, jedná se o chybu.

Pozdní podání

Jedním z prohřešků je podávání daňového přiznání na poslední chvíli a někdy i s křížkem po funuse. Nebojte se, finanční úřady jsou většinou benevolentní a daňové přiznání podané o týden později nijak netrestají. Ovšem spoléhat na to je ošemetné, co tedy podat daňové přiznání do konce tohoto týdne? Ušetříte si nervy i čas.

V roce 2020 je datem pro podání daňového přiznání pro fyzické osoby středa 1. července 2020. Termín byl prodloužen o 3. měsíce kvůli šíření koronaviru.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ