Jak je to s daňovou slevou na EET v daňovém přiznání za rok 2019?

17.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Byli jste v loňském roce povinni vést elektronickou evidenci tržeb neboli EET? Letos si díky tomu můžete snížit daňovou povinnost. Netýká se to však všech.

Když v roce 2016 vyšel zákon č. 113/2016 Sb., který navazoval na přijetí EET, došlo tím k doplnění zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. V § 35bc tak stojí, že je možné v daňovém přiznání uplatnit slevu na elektronickou evidenci tržeb. U koho a za jakých okolností?

Proč vznikla daňová sleva na EET?

Daňová sleva na EET vznikla, aby alespoň částečně dokázala osobám samostatně výdělečně činným kompenzovat náklady na zavedení elektronické evidence tržeb v jejich podniku.

Kolik lze za EET odečíst z daní?

Daňové přiznání letos musí být podáno do 1. dubna 2020 pro právnické osoby a 1. července 2020 pro fyzické osoby. Pokud vám jej však zpracovává daňový poradce, termín se prodlužuje o tři měsíce. Ve formuláři daňového přiznání se sleva na EET zapisuje do řádku 69b v oddílu 5. Uplatnit ji mohou ti poplatníci, kteří měli v roce 2019 povinnost vést elektronickou evidenci tržeb.

Poplatníci si totiž díky slevě na dani mohou odečíst až 5000 Kč. Jedná se přitom o maximální hranici, nejvýše si mohou podnikatelé odečíst částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně za samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka, čímž dojde k daňové úspoře. Částku lze odečíst bez ohledu na skutečně vynaložené náklady na EET. Slevu není nutné prokazovat.

Jak sleva na EET snižuje daně?

Částka za EET, stejně jako ostatní slevy na dani, snižuje přímo vypočtenou daň, čímž poplatník uspoří více, než kdyby se jednalo pouze o odečitatelnou položku, jako jsou např. úroky z hypotéky, dary apod., kterými se snižuje pouze daňový základ pro finální výpočet daně z příjmu fyzických osob.

Sleva na EET v daňovém přiznání za rok 2019

Zdroj: Shutterstock

Kdo může uplatnit slevu na EET?

V daňovém přiznání za rok 2019 může slevu na elektronickou evidenci tržeb uplatnit poplatník, který má ze zákona povinnost tržbu elektronicky evidovat a v roce 2019 se jednalo o první zdaňovací období, ve kterém tržbu evidoval. To znamená, že slevu na EET lze využít v daňovém přiznání pouze jednou, a to za první rok, ve kterém jste ji museli zavést. Nelze ji přesunout do dalšího zdaňovacího období.

Dále mohou slevu na EET za zdaňovací období uplatnit jen podnikající fyzické osoby, právnické osoby nárok na uplatnění nemají.

Kdo se slevou na dani na EET neušetří?

Drobní podnikatelé s nízkým daňovým základem nemusí na slevu dosáhnout anebo ji nebudou moct využít v plné výši.

Sleva na EET a nízký daňový základ v příkladech

Praktický příklad č. 1

Pan Novák vlastní trafiku, je povinen vést EET, jeho daňový základ (příjmy ponížené o výdaje a o odečitatelné položky) za rok 2019 činí 160 000 Kč. 15 % z dílčího základu daně činí 24 000 Kč a základní sleva na poplatníka je 24 840 Kč. Rozdíl mezi oběma položkami je -840 Kč. Pan Novák si tedy z daní nemůže za EET odečíst nic.

Praktický příklad č. 2

Pan Dvořák vlastní restauraci, je povinen vést EET a v daňovém přiznání za rok 2019 mu vyšel daňový základ ve výši 200 000 Kč. 15 % z dílčího základu daně je tedy 30 000 Kč. Když jej ponížíme o slevu na poplatníka, dostaneme 5 160 Kč. Pan Dvořák si tedy může u slevy za EET uplatnit plnou částku, čili 5 000 Kč.

Praktický příklad č. 3

Pan Bureš má malou kavárnu, je povinen vést EET a svůj daňový základ za rok 2019 vypočetl na 180 000 Kč. 15 % z této částky činí 27 000 Kč. Po odečtení základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč nám zůstane 2 160 Kč. Sleva na EET, kterou si pan Bureš může odečíst od vypočtené daně, bude 2 160 Kč.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ