Jak je to s uplatněním paušálního výdaje na dopravu v daních?

16.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Využíváte vozidlo k podnikání? V rámci práce často jezdíte automobilem? Anebo pravidelně cestujete za nájemníky, kterým pronajímáte nemovitost? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli, že ano, můžete v daních uplatnit paušální výdaj na dopravu, a snížit si tak daňovou povinnost.

Paušální výdaj na dopravu lze podle § 24 (odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. uplatnit, pokud motorové vozidlo využíváte na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Jaké podmínky však musíte splnit?

Kdy lze uplatnit paušální výdaj na dopravu?

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit, pokud si výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu uplatňujete jako skutečně vynaložené náklady. Pokud byste využívali tzv. výdajové paušály (80 %, 60 %, 40 % a 30 % podle druhu příjmů), výdaj na dopravu uplatnit nelze, protože je v nich už v podstatě započítán.

Dále si takto můžete snížit daň, pokud došlo k uplatnění nákladů na pracovní cesty, včetně výdajů na pracovní cestu spolupracujících osob apod. podle odst. 2. písm. k) v § 24 ZDP. Tyto 2 druhy výdajů nelze v průběhu zdaňovacího období střídat.

Paušální výdaj na dopravu, auto, vozidlo a daně za 2019

Zdroj: Shutterstock

Podmínky pro použití výdajového paušálu na dopravu

Paušál mohou využít fyzické, ale i právnické osoby, pokud vozidlo, které využívají za účelem dosažení příjmů, nepřenechaly k užívání jiné osobě, a to ani po malou část měsíce. Za přenechání se pak v rámci tohoto ustanovení nepovažuje pracovní cesta zaměstnance nebo spolupracující osoby. To ale za předpokladu, že vozidlo nevyužívá k soukromým účelům.

Paušál na auto nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci vyjma těch, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí anebo poskytovatelem zdravotních služeb.

Na jaká vozidla lze využít paušál na dopravu?

Výdajovým paušálem na automobil si můžete snížit daňovou povinnost u těchto vozidel:

  • kategorie L – dvoukolová, tříkolová motorová vozidla a čtyřkolky,
  • kategorie M – konstruovaná motorová vozidla a vyrobená pro dopravu osob a jejich zavazadel,
  • kategorie N – motorová vozidla, která jsou konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů.

Na kolik vozidel lze uplatnit paušální výdaj?

Výdajový paušál na dopravu lze využít maximálně u 3 vlastních motorových vozidel bez ohledu na to, zda jsou zahrnuta v obchodním majetku nebo nájmu za období, za které se podává daňové přiznání. V daních však můžete uplatnit všechna vozidla, která využíváte za dosažením nebo udržením příjmů. Pouze na 3 však lze stanovit výdaje paušálem. U čtvrtého vozidla a každého dalšího budete muset prokázat skutečně vynaložené náklady na dopravu.

Jak paušál na dopravu snižuje daňovou povinnost?

Paušální výdaj na dopravu upravuje daňovou povinnost tím způsobem, že sníží daňový základ, ze kterého se následně daň vypočítává. Nejedná se tedy o daňovou slevu, která o danou částku snižuje daň přímo.

 

Jaká je výše paušálu na dopravu v rámci daní?

Pokud je vůz využíván výhradně k dosažení a udržení příjmů, poplatník může uplatnit výdaj ve výši 5 000 Kč na jedno vozidlo za jeden kalendářní měsíc. To znamená, že za 12 kalendářních měsíců za zdaňovací období 2019 si můžete odečíst od základu daně 60 000 Kč. Tím vypočtenou daň snížíte o 9 000 Kč.

Výdajový paušál mohou uplatnit i ti, kteří vozidlo pro dosažení nebo udržení příjmů využívají jen z části. Tzv. krácený paušální výdaj na dopravu u nich bude činit 80 % z plné částky 5 000 Kč, čili 4 000 Kč za jeden kalendářní měsíc. Od daňového základu si tak můžete za celý rok odečíst 48 000 Kč, což sníží daň o 7 200 Kč.

Jestliže krácený paušál u některého z automobilů využijete, ostatní vozidla, na která chcete a můžete paušální výdaj uplatnit, budou brána tak, že jsou využívána pouze za účelem dosažení a udržení příjmu, použijete u nich tedy částku 5 000 Kč za jeden kalendářní měsíc.

Pokud v průběhu roku dojde k pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla ke zmíněným účelům, poplatník využije poměrnou část paušálu. Jestliže vozidlo využívá více osob, výdaj v plné výši uplatní pouze jeden z nich anebo každý na základě domluvy využije poměrnou část. Úhrn všech částek však nesmí přesáhnout 5 000 Kč za měsíc.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ