Jak se porcuje příjem při exekuci?

25.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jak se porcuje příjem při exekuci? Kolik vám zůstane? Jaký vliv má příjem manžela/ky či počet dětí? Podívejte se na praktický příklad a vypočítejte si srážku ze mzdy v naší kalkulačce.

Do exekučních osidel se dá v Česku poměrně snadno zabřednout a cesta z nich je poměrně nesnadná. Podívejte se, co vám zbude z vašeho příjmu a kolik z něj zaplatíte věřitelům.

Exekuce - je stát na straně věřitele či dlužníků?

Exekuce a finance

Zdroj: Shutterstock

Kolik vám zůstane při exekuci?

Při exekuci jsou stanovena minima, od kterých se následně odvíjí to, kolik je vám strženo:

  • Nezabavitelné minimum na dlužníka ((životní minimum + normativní náklady na bydlení) x 2/3 (od 1. 7. se sazba mění na 3/4))
  • Nezabavitelná částka na manžela/manželku
  • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

Od vašeho čistého měsíčního příjmu tedy odečtete ty nezabavitelné části, na které máte nárok.

Zbylý příjem (po odečtení nezabavitelných částek), se následně rozdělí na tři třetiny:

  • částka připadající povinnému dlužníkovi
  • částka připadající povinnému dlužníkovi
  • částka připadající nepřednostní pohledávky a případně na přednostní pohledávky

Důležité hraniční částky při výpočtu srážek ze mzdy v roce 2020

Srážky ze mzdy

Hodnota do
31. 3. 2020
Hodnota
od 1. 4. 2020
Hodnota od
1. 7. 2020

Životní minimum

3 410 Kč

3 860 Kč 3 860 Kč

Normativní náklady na bydlení

6 502 Kč

6 502 Kč 6 502 Kč

Základní nezabavitelná částka

(Životní minimum + normativní náklady na bydlení)

9 912 Kč 10 362 Kč 10 362 Kč

Nezabavitelné minimum na dlužníka (Základní nezab. 
částka x ⅔ (od 1. 7. 2020 se násobí 3⁄4 ))

6 608 Kč1)

6 908 Kč1) 7 772 Kč1)

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (Nezabavitelné
min. na dlužníka x ¼ (od 1. 7. 2020 se násobí 1⁄3))

1 652 Kč2)

1 727 Kč2) 2 591 Kč2)

Částka, nad kterou se srazí mzda bez omezení

(2 x Základní nezabavitelná částka)

19 824 Kč3)

20 724 Kč3) 20 724 Kč3

1) ⅔ ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, od 1. července 3⁄4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení
2) ¼ základní nezabavitelné částky, od 1. července 1⁄3 základní nezabavitelné částky
3) 2x základní nezabavitelná částka

Výpočet vašeho příjmu a srážka ze mzdy

Vezmeme si vaši čistou mzdu, kterou dostanete na účet.

Tip: Vypočítejte si výši vaší čisté mzdy

Od čisté mzdy odečtete nezabavitelné minimum (nezabavitelné minimum na dlužníka + nezabavitelná částka na manžela/manželku + nezabavitelná částka na vyživovanou osobu), čímž dostanete základnu pro výpočet srážky ze mzdy.

Zde záleží na tom, jestli máte manželku a počet dětí (od 1. července 2020 je za každou takovou osobu odečet 2 591 Kč). Nezabavitelné minimum na dlužníka má od 1. července hodnotu 7 772 Kč.

Dále se určí hranice plně zabavitelného zbytku mzdy, což je dvojnásobek základní nezabavitelné částky (v současné době 20 724 Kč). Nad tuto částku je zbytek čistého příjmu plně zabavitelnou částí zbytku čisté mzdy.

Z čisté mzdy, po odečtení nezabavitelné částky, zaokrouhlené dolů na částku dělitelnou třemi, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu.

Pro přednostní pohledávky se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny, nestačí-li tato třetina, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.

Mezi přednostní pohledávky patří například výživné, pohledávka na dani, sociálním a zdravotním pojištění, regresní náhrady, přeplatky na sociálních dávkách.

Nepřednostní pohledávky se srážejí jednou třetinou z čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky.

Po odečtení těchto srážek z čisté mzdy vám vyjde částka, kterou dostanete na účet.

Vy si můžete výpočet vyzkoušet v naší kalkulačce.

Tip: Vypočítejte, jak se změní vaše srážky ze mzdy v naší kalkulačce.

Pro představu se podívejte na pár příkladů, jak se změny ve srážkách ze mzdy při exekuci projeví v praxi.

Dále v rámci boje s dopady koronaviru bylo vyhlášeno moratorium exekucí a insolvencí.

Příklad exekuční srážky ze mzdy - rodina s dětmi

Paní Irena pobírá hrubou mzdu ve výši 36 000 Kč, je vdaná a má 2 děti. Nemá žádné přednostní pohledávky a je dlužníkem v exekuci.

Výpočet exekuční srážky paní Ireny

Text

Hodnota v lednu 2020

Hodnota v dubnu 2020 Hodnota v červenci 2020
Hrubá mzda paní Ireny 36 000 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč

Čistá mzda paní Ireny

31 781 Kč 31 781 Kč 31 781 Kč

Základna pro výpočet srážek ze mzdy

(Čistá mzda – Nezabavitelné minimum)

20 217 Kč

(31 728 Kč - 11 564 Kč) 

19 692 Kč

(31 728 Kč - 12 089 Kč) 

16 236 Kč

(31 728 Kč - 15 545 Kč) 

Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy

19 824 Kč 20 724 Kč 20 724 Kč

Srážka pro nepřednostní pohledávku

7 001 Kč 6 564 Kč 5 412 Kč

Srážka pro přednostní pohledávku

7 001 Kč 13 128 Kč 10 824 Kč

Exekuční srážka

7 001 Kč 6 564 Kč 5 412 Kč

Čistá mzda paní Ireny

24 780 Kč 25 217 Kč 26 369 Kč
Rozdíl oproti lednu 2020 - 473 Kč 1 589 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Paní Irena si od července 2020 polepší o 473 Kč měsíčně oproti dubnu, květnu a červnu. A o 1 589 Kč oproti začátku roku.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ