Ošetřovné za únor, do kdy o něj můžete žádat?

19.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od 1. dubna 2020 mohou žádat OSVČ o ošetřovné. Které OSVČ budou mít nárok? Jakou bude mít výši? Jak a kde mohou OSVČ žádat? Jaké přílohy doložit?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohly již od 1. dubna 2020 žádat o "ošetřovné" (nejedná se přímo o ošetřovné, ale o dotaci, která se podobá ošetřovnému pro zaměstnance).

Ošetřovné pro OSVČ je dotace vypisována Ministerstvem práce a obchodu, žádá se o něj zpětně a na podání žádosti bývá většinou pouze 1 měsíc.

My pro zjednodušení budeme tuto dotaci nazývat ošetřovným.

Požádat jde elektronicky na stránkách Ministerstva práce a obchodu, ale i poštou. Jak tedy podat žádost o ošetřovné pro OSVČ? A co všechno je třeba přiložit k žádosti?

Bude ošetřovné pro všechny OSVČ?

Ošetřovné pro OSVČ - jak o něj žádat?

Zdroj: Pixabay

Které OSVČ mají nárok na ošetřovné?

Žádat o ošetřovné mají OSVČ, které kvůli uzavření školy, školky či jiných zařízení musely zůstat doma s dětmi (přesně s osobou žijící ve společné domácnosti), které jsou mladší 10 let.

Dále mohou žádat také OSVČ, které musely zůstat s dítětem mladším 10 let v karanténě.

Na ošetřovné má rovněž nárok OSVČ, které pečují o nezaopatřené dítě/děti do 26 věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) a které nemůže kvůli pandemii koronaviru navštěvovat školu či jiné výchovné zařízení.

Na děti může pobírat ošetřovné pouze jedna osoba, avšak rodiče se mohou v péči o děti a v pobírání ošetřovného střídat. 

Tip: Změny v ošetřovném u zaměstnanců

Kteří živnostníci žádat nemohou?

Někteří živnostníci bohužel na tuto dotaci nedosáhnou, jedná se o osoby, jejichž podnikatelská činnost je vedlejší z důvodu:

 • zaměstnání,
 • pobírání invalidního důchodu,
 • pobírání starobního důchodu,
 • nároku na rodičovský příspěvek,
 • nároku na peněžitou pomoc v mateřství,
 • nároku na nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu,
 • osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby dle zákona o sociálních službách, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

Rovněž nemůže být příjemcem ošetřovného pro OSVČ:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., tedy jednatel v s. r. o. či člen představenstva akciové společnosti,

Pokud ovšem taková OSVČ (společník, komplementář, jednatel či člen představenstva) ovšem doloží, že hlavní činnost vykonával po celé stanovené období, tak žádat může.

Jaká bude výše ošetřovného pro OSVČ?

Ošetřovné pro OSVČ je stanoveno výši 400 Kč za den, čemuž odpovídá hrubá mzda přibližně 19 250 korun měsíčně.

Nyní je vypsaný dotační program za únorOSVČ mohou žádat až o 11 200 Kč.

Ošetřovné je možné čerpat po celou dobu, co budou platit mimořádná opatření.

Tip: Vypočítejte si výši ošetřovného u zaměstnance

Kde mají OSVČ žádat o ošetřovné?

Žádost si můžete vyplnit a stáhnout na webových stránkách Ministerstva práce a průmyslu:

Vyplněnou žádost o ošetřovné mohou OSVČ poslat řadou způsobů:

 • pomocí datové schránky na MPO - wnswemb, do předmětu uvést fpuno21
 • e-mailem s elektronickým podpisem na fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpuno21
 • poštou na adresu:
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
   Na Františku 32
   110 15 Praha 1
   obálka musí být označena „fpuno21“

Osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.

 OSVČ si požádají o ošetřovné ve formě dotace za určenou dobu (tu vyplní samy) tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.

Tedy o ošetřovné za měsíc březen budete žádáte v dubnu, o ošetřovné za duben budete žádat v květnu atp.

Na vyplnění žádosti máte veskrze 1 měsíc od vypsání programu.

Jak vyplnit žádost o ošetřovné?

Do žádosti o ošetřovné musíte uvést identifikační údaje OSVČ (včetně IČ), dále identifikační údaje dítěte, na které je ošetřovné čerpáno

Nutné je rovněž vyplnit také název a adresu zařízení (školy), které dítě navštěvuje.

Musíte vyplnit rovněž to, za jaké dny žádáte o ošetřovné.

Dále vyplníte váš bankovní účet, na který vám Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle dotaci - "ošetřovné". 

V žádosti také podepíšete čestné prohlášení o tom, že:

 • po celou dobu čerpání dotace jste na hlavní činnosti,
 • jste zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě,
 • jste malý či střední podnikatel,
 • nemáte žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně.

Jestliže jednu z těchto podmínek nesplňujete, tak nemáte nárok na ošetřovné pro OSVČ.

Co přiložit k žádosti o ošetřovné?

V případě uzavření školy/zařízení z důvodu nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele musí žadatel k přiložit k žádosti doklad či potvrzení o uzavření školského nebo dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby, můžete přiložit originál i prostou kopii (stačí fotka z chytrého telefonu).

Potvrzení o uzavření mateřské či základní školy vám vystaví škola (či jiné zařízení), jež dítě navštěvuje.

 
Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY