Prominutí záloh na důchodovém pojištění pro OSVČ ve 4 příkladech

31.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Podívejte se na 4 příklady, které vám objasní, jaký dopad bude mít prominutí záloh na pojištění. Kdy budou OSVČ muset doplácet? A kdy budou dostávat přeplatek na pojistném?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemusí v roce 2020 odvést zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění za měsíce březen až srpen.

Pojistné v minimální výši jim bude prominuto. Jestliže jim budou vypočítány vyšší zálohy na důchodovém pojištění na základě Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, tak budou muset částku nad minimální měsíční pojistné doplatit.

Podívejte se na 4 příklady, které vám tento princip osvětlí:

29 376 Kč, to je hodnota minimálních záloh na důchodovém a zdravotním pojištění, kterou OSVČ letos ušetří

Zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění budou prominuty

Zdroj: Pixabay

1. Záloha na důchodové pojištění v minimální výši

Pan Jiří podniká jako OSVČ a v roce 2020 platí pojistné na důchodové pojištění v minimální výši 2 544 Kč za měsíc.

V roce 2020 nemusí odvádět zálohy za březen až srpen. Od září již bude muset platit zálohy jako obvykle ve výši 2 544 Kč.

Příjmy se panu Jiřímu snížily o 10 % a byly ve výši 300 000 Kč, výdaje uplatňuje pomocí paušálu ve výši 60 % z příjmů.

V roce 2021 musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na ČSSZ, ale nemusí nic doplácet na pojistném.

V roce 2021 bude opět platit zálohy na důchodovém pojištění v minimální výši.

2. Když se příjmy OSVČ nemění a vliv na zálohy

Paní Milada podniká jako OSVČ a její měsíční zálohy na sociálním pojištění jsou ve výši 3 544 Kč. V roce 2020 nemusí odvést zálohu za březen až srpen. Zálohu za září až prosinec již bude platit v obvyklé plné výši.

V roce 2021 podá Přehled o příjmech a výdajích na ČSSZ a na základě jeho zisku jí vyjde průměrná měsíční záloha na důchodovém pojištění ve výši 3 544 Kč.

Minimální měsíční záloha na důchodovém pojištění pro OSVČ činí 2 544 Kč v roce 2020, je tedy o 1 000 Kč nižší, než je záloha na důchodovém pojištění paní Milady.

Za měsíce březen až srpen tedy doplatí 6 000 Kč (6 x 1 000 Kč) a v roce 2021 bude opět odvádět zálohy ve výši 3 544 Kč měsíčně.

Tip: Jestliže OSVČ odvede zálohu na důchodovém pojištění za měsíc březen, tak se tato záloha bude počítat jako odvedená záloha za září

 

3. Kdy bude mít OSVČ přeplatek na pojistném?

Paní Eva v roce 2020 odvádí zálohy na důchodovém pojištění ve výši 4 544 Kč měsíčně. Díky vládnímu opatření nemusí za březen až srpen 2020 odvádět pojistné. Zálohy od září 2020 již bude platit v obvyklé výši 4 544 Kč měsíčně.

Kvůli snížení příjmů způsobené vlivem pandemie koronaviru činí její celoroční pojistné 36 000 Kč (3 000 měsíčně). Paní Jana reálně odvedla na pojistném 27 264 Kč (6 měsíců x 4 544 Kč). Prominuté pojistné činí 15 264 Kč (6 měsíců x 2 544 Kč) a toto pojistné se počítá jako kdyby normálně odvedeno.

Dohromady paní Eva "odvedla" na pojistném 42 528 Kč. Bude ji tedy vrácen přeplatek na pojistném ve výši 6 528 Kč.

Tip: Vše o prominutých zálohách na důchodovém a zdravotním pojištění pro OSVČ

4. Když kvůli pandemii koronaviry vzrostou OSVČ příjmy

Paní Nela vlastní e-shop s rouškami a spodním prádlem.

V roce 2020 odváděla minimální zálohy na důchodovém pojištění ve výši 2 544 Kč, zálohy za březen až srpen 2020 nemusí odvádět a další měsíce bude opět platit zálohu ve výši 2 544 Kč.

Paní Nela odvedla za rok 2020 zálohy ve výši 15 264 Kč, zálohy ve stejné výši jí za březen až srpen byly prominuty.

Její odvody sociálního pojištění za rok 2020 byly dohromady ve výši 30 528 Kč.

Vzhledem k jejím vysokým cenám ústenek a roušek se ji zvýšily příjmy. Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích jí byla vypočítána měsíční záloha ve výši 4 544 Kč měsíčně, tedy o 2 000 Kč více než činila její měsíční záloha.

Celkem za rok 2020 má odvést na sociálním pojištění 54 528 Kč.

Doplatek na sociálním pojištění je tedy ve výši 24 000 Kč (12 měsíců x 2 000 Kč).

Tip: Jaký vliv budou mít prominuté zálohy na váš důchod?

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 46 krát

Články ze sekce: DANĚ