Prominuté zálohy na důchodovém pojištění pro OSVČ: jaký vliv budou mít na důchod?

30.03.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Osobám samostatně výdělečně činným budou prominuty zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění za březen až srpen. Do jaké výše budou zálohy prominuty? Je nutné o prominutí žádat? A jaký vliv bude mít nezaplacení těchto záloh na váš starobní důchod?

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) bylo schváleno, že za březen až srpen nebudou muset odvádět zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění. Zálohy jim budou prominuty do výše minimálních měsíčních záloh, pokud ovšem skutečná vypočítáná záloha přesáhne tu minimální, tak podnikatelé ji budou moci doplatit až po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 na ČSSZ, tedy až po podání daňového přiznání v roce 2021.

Postižení OSVČ pandemií koronaviru se mohou vedle prominutého pojistného těšit i na 15 000 Kč měsíčně

Prominutí záloh na zdravotním a sociálním pojištění a vliv na důchod

Zdroj: Shutterstock

Musí se žádat o prominutí záloh na zdravotním a důchodovém pojištění?

O prominutí se nijak nežádá, jestliže OSVČ nebude po následujících 6 měsíců (březen až srpen) platit zálohy, neznamená to, že tím jakkoliv porušuje své povinnosti.

Jakmile bude podávat v roce 2021 přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, bude se při zúčtování záloh postupovat tak, že za zaplacené se budou fiktivně považovat i ty zálohy, které byly OSVČ z důvodu trvání krizových opatření odpuštěny (tj. v rozsahu minimálních záloh).

OSVČ následně doplatí pouze zbytek pojistného odvozeného od minimálního nebo určeného vyměřovacího základu.

Jaký vliv bude mít prominutí záloh sociálního pojištění na důchod OSVČ?

Prakticky žádný. Přestože tedy OSVČ fakticky zaplatí na pojistném méně prostředků, než kolik by standardně zaplatili, bude se toto pojistné (v tomto mimořádném období) považovat za řádně zaplacené, čímž bude splněna základní podmínka pro to, aby tuto dobu (rok 2020) bylo možno považovat za plnohodnotnou dobu pojištění z titulu účasti na pojištění OSVČ (nikoliv tedy jako náhradní dobu pojištění).

Vyměřovací základ, ze kterého bylo pojistné pro rok 2020 vyměřeno, se v celém rozsahu zahrne do příjmů pojištěnce, z nichž bude následně (při výpočtu jeho důchodu) zjišťován jeho výdělkový průměr.

Tip: Vypočítejte si, jaký budete mít důchod

Vliv na důchod budou mít pravděpodobné snížené příjmy podnikatelů, na jejichž podnikání měla negativní dopad pandemie koronaviru. Starobní důchod OSVČ tedy může být kvůli pandemii koronaviru nižší. 

Sníží prominuté zálohy nárok důchod pro OSVČ?

Ne, prominuté zálohy nebudou mít vliv na výši důchodu.

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 přináší ještě další související zvýhodnění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost, a sice hodnocení doby, po kterou bylo odpuštěno placení záloh, jako doby vyloučené. Tím se zejména zajistí, aby vysoko-příjmovým OSVČ, jimž v důsledku zavedení krizových opatření poklesnou reálné příjmy, nepoklesl zároveň jejich výdělkový průměr, a tedy ani základ pro výpočet jejich budoucího důchodu.

 

Jaká je výše minimálních záloh pro OSVČ?

Minimální měsíční zálohy pro OSVČ jsou na rok 2020 stanoveny následovně:

Celková úspora pro OSVČ (u hlavní činnosti) za půl roku bude tedy 29 376 Kč.

Stát toto opatření vyjde přibližně na 25 miliard korun.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 45 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY