Problémy v práci v předdůchodovém věku

23.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zaměstnanci v předdůchodovém věku by neměli hned při ekonomických problémech zaměstnavatele volit odchod do předčasného důchodu. Jaké jsou možnosti?

Kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Občané mající řádný důchodový věk nižší mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Možnost žádat o důchod není výpovědní důvod

Zaměstnanci v předdůchodovém věku, kteří již mohou žádat o předčasný důchod, pobírají ochranu dle zákoníku práce jako ostatní zaměstnanci. Dosažení požadovaného věku pro přiznání předčasného důchodu v žádném případě legislativní ochranu zaměstnance nesnižuje. Zaměstnavatel tedy nemůže dát zaměstnanci výpověď z toho titulu, že si již může žádat o důchod.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze dle taxativně uvedených důvodů v zákoníku práce, v praxi nejčastěji pro nadbytečnost dle § 52 písmene c). V takovém případě vzniká nárok na odstupné a běží dvouměsíční lhůta. Výpovědní lhůta přitom běží od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Zaměstnanec je tedy po dobu několika měsíců finančně zajištěn. Rozhodně se tedy v praxi nevyplácí v předdůchodovém věku souhlasit s dohodou o ukončení pracovního poměru, na základě které může být pracovní poměr ukončen velmi rychle.

Jak vysoké je odstupné?

V případě obdržení výpovědi kvůli rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo nadbytečnosti zaměstnance náleží odstupné, jehož výše je odstupňována dle délky trvání pracovního poměru.

  • Ve výši jednonásobku průměrného výdělku zaměstnance náleží odstupné, pokud pracovní poměr trval u zaměstnavatele méně než jeden rok.
  • Ve výši dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance náleží odstupné, jestliže pracovní poměr trval u zaměstnavatele alespoň jeden rok a méně než dva roky.
  • Ve výši trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance náleží odstupné, když pracovní poměr trval u zaměstnavatele alespoň dva roky.

Nárok na předčasný důchod a výpověď pro nadbytečnost

Zdroj: Shutterstock

Proč se registrovat na úřadu práce?

V případě ukončení pracovního poměru v předdůchodovém věku je z finančního hlediska a s ohledem na měsíční částku starobního důchodu vhodné se nejdříve zaregistrovat na úřadu práce.

Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. V případě obdržení odstupného se výplata podpory v nezaměstnanosti o příslušné měsíce posouvá. Celková podpůrčí doba, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, je však stále 11 měsíců.

První dva měsíce činí podpora v nezaměstnanosti 65 % průměrného čistého příjmu, v dalších dvou měsících potom 50 % průměrného čistého příjmu a následující měsíce potom 45 % průměrného čistého příjmu.

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se hodnotí do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu. Občané v předdůchodovém věku, kteří nevolí ihned předčasný důchod, ale registrují se nejdříve na úřadu práce, získají vyšší dobu pojištění a současně si sníží krácení za předčasnost, pokud se jim nepodaří najít nové zaměstnání a po vyčerpání podpůrčí doby budou volit právě odchod do předčasného důchodu. Rozdíl ve výši důchodu je citelný, jak si vypočítáme v praktickém příkladu.

Praktický příklad: předčasný důchod a evidence na pracáku

Pan Karel získal dobu pojištění v rozsahu 42 let a 245 dní a měl osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky) ve výši 36 000 Kč. Pan Karel odešel v lednu 2021 do předčasného důchodu, krácení za předčasnost činí 8,4 % z výpočtového základu (za 8 x 90 započatých kalendářních dní předčasnosti). Měsíční důchod pana Karla činí 14 963 Kč. Při výpočtu předčasného důchodu se počítá doba pojištění 42 let, protože se hodnotí pouze celé ukončené roky.

Paní Lenka skončila v práci v lednu a do předčasného důchodu odejde v prosinci 2021, v mezidobí je v evidenci na úřadu práce. Osobní vyměřovací základ má rovněž 36 000 Kč a dobu pojištění získala 43 let, neboť evidencí na úřadu práce ukončila další celý rok pojištění. Krácení výpočtového základu bude činit 3,6 % (za 4 x 90 započatých kalendářních dní předčasnosti). Měsíční předčasný důchod paní Lenky bude činit 16 280 Kč.

Paní Lenka má měsíční předčasný důchod vyšší o 1 317 Kč než pan Karel, evidence na úřadu práce se tedy paní Lence finančně vyplatila.

Tip: Vypočítejte si, jak by se krátil váš důchod při odchodu do předčasného v naší kalkulačce

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 45 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY