Jaká jsou práva pracujících důchodců?

20.04.2020 | , Finance.cz
DANĚ


V řádném důchodovém věku nejsou žádná příjmová omezení, čehož mnozí penzisté využívají a přivydělávají si. Jaká pravidla platí pro práci v důchodu a pro případné ukončení zaměstnání? 

V řádném starobním důchodu je možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. Dosažením důchodového věku nedochází k omezení pracovních možností. Zaměstnavatel však musí se zaměstnancem v řádném důchodovém věku ukončit pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce, stejně tak i zaměstnanec. Podívejte se na příklady, které řeší pracující důchodci:

Na co vše mají nárok pracující starobní důchodci?

Práva pracovníků v důchodu

Zdroj: Shutterstock

Výpověď zaměstnance ve starobním důchodě - příklad

Pan Filip pracuje pro zaměstnavatele XY na smlouvu na dobu neurčitou a je již v řádném starobním důchodu. Pan Filip tedy pobírá současně starobní důchod a mzdu. Pan Filip však již chce pracovní poměr ukončit, a to co nejdříve.

Přestože je pan Filip v řádném důchodovém věku, tak nemůže pracovní poměr sám od sebe ukončit ze dne na den. Pokud podá pan Filip výpověď, tak běží standardní zákonná dvouměsíční lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. V případě touhy po rychlém ukončení pracovního poměru je nutná vzájemná dohoda se zaměstnavatelem. Se vzájemnou dohodou však musí souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel, nejedná se o jednostranný právní úkon.

Výpověď od zaměstnavatele pro starobního důchodce - příklad

Zaměstnavatel AB chce ukončit pracovní poměr zaměstnanci Davidovi, který je již v řádném starobním důchodu. Důchodový věk ale není výpovědní důvod. Zaměstnavatel AB musí podat panu Davidovi odůvodněnou výpověď dle zákoníku práce, nejčastějším výpovědním důvodem je nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písmena c) zákoníku práce. V takovém případě běží dvouměsíční výpovědní lhůta a zaměstnanci náleží odstupné, jehož výše je odstupňována dle délky trvání pracovního poměru. I starobní důchodci mají nárok na odstupné.

I důchodci odvádí daně ze mzdy

Příjem pracujících starobních důchodců není osvobozen od přímých daní. Z hrubé mzdy zaměstnance pobírajícího starobního důchod je tedy standardním způsobem sraženo zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy), sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu fyzických osob (15 % ze superhrubé mzdy). Superhrubou mzdou při výpočtu čisté mzdy, kterou zaměstnanci dostávají na svůj bankovní účet, je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %). Při výpočtu čisté mzdy mají i starobní důchodci nárok na uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč, stejně jako ostatní zaměstnanci.

Uplatnění daňové slevy u důchodce - příklad

Paní Daniela pobírá starobní důchod a současně pracuje pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. Daňovou slevu na poplatníka je možné uplatnit i při práci na zkrácený úvazek. Daňovou slevu je však možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani. Paní Daniela má tedy podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele, kde je hrubá mzda ze zkráceného úvazku vyšší.

Žádost o zvýšení důchodu u pracujícího důchodce

Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní v řádném důchodovém věku je možné požádat na místně příslušné OSSZ o zvýšení důchodu, přičemž zvýšení činí za každých 360 kalendářních dní 0,4 % výpočtového základu.

Tip: Vypočítejte si výši vašeho starobního důchodu

Zkrácený úvazek a zvýšení důchodu - příklad

Paní Jitka pobírá od roku 2018 řádný starobní důchod. V květnu 2020 bude mít odpracováno 360 kalendářních dní v řádném důchodovém věku a může si požádat o zvýšení důchodu. Přestože paní Jitka pracuje na zkrácený úvazek, tak má na zvýšení důchodu nárok. Pro účely zvýšení důchodu je v takových případech rozhodující, aby bylo z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění, což je splněno i při práci na zkrácený úvazek.

Pracující penzisté mají nárok na nemocenskou

Zaměstnanci v řádném důchodovém věku mají v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou, ale maximálně v rozsahu 70 kalendářních dní a pouze za dobu trvání pracovního poměru. Ochranná lhůta pro nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání tedy pro pracující starobní důchodce neplatí. 

Tip: Vypočíteje si výši nemocenské

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ