6 chyb při práci na dohodu

29.04.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Práce na dohodu o provedení práce je oblíbenou formou přivýdělku. Zejména u odměny do limitu je zdanění nízké, neboť se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Na co při práci na dohodu o provedení práce pamatovat? Podívejme se na praktické příklady.

Dohoda o provedení práce musí být vždy uzavřena písemně a na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok.

Z hrubé měsíční odměny ve výši 10 000 Kč a méně se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, přičemž pojistné neplatí ani zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Jaké jsou nejčastější chyby u práce na dohodu?

1. Vyšší zdanění u dohod
2. Překročení limitu
3. Daňová vratka a práce na dohodu
4. Je možný druhý přivýdělek?
5. Podpis prohlášení k dani
6. Dohoda a vyšší důchod

1. Zbytečně vyšší zdanění

Pan Jaroslav pracuje pro zaměstnavatele XY na hlavní pracovní poměr a pro zaměstnavatele AB si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 000 Kč.

Prohlášení k dani má podepsáno u zaměstnavatele XY.

Čistá odměna z dohody o provedení práce činí 7 570 Kč, neboť z hrubé odměny je odvedena daň z příjmu ve výši 2 220 Kč (15 % ze superhrubé odměny ve výši 14 800 Kč), sociální pojištění ve výši 715 Kč (11 000 Kč x 6,5 %) a zdravotní pojištění ve výši 495 Kč (11 000 Kč x 4,5 %). Daň z příjmu se počítá ze superhrubé odměny, tj. hrubé odměny zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %). Superhrubá odměna se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Pokud by pracoval pan Jaroslav za hrubou odměnu 10 000 Kč, potom by čistá odměna činila 8 500 Kč, neboť by byla odvedena jen 15% srážková daň z příjmu.

Práce na dohodu a chyby

Zdroj: Shutterstock

2. Překročení limitu v předčasném důchodu

Paní Veronika je v předčasném důchodu a má možnost si přivydělat na dohodu o provedení práce. Do dosažení řádného důchodového věku si mohou předčasní důchodci přivydělat na dohodu o provedení práce 10 000 Kč a méně, neboť taková odměna nezakládá účast na nemocenském pojištění. Pokud by paní Veronika měla hrubou odměnu nad limit, potom by ji po dobu výkonu takové práce nenáležela výplata předčasného důchodu.

Tip: Kalulačka zdanění do a nad limit u DPP a DPČ

3. Neřešení nároku na daňovou vratku

Studentka vysoké školy Monika si přivydělala v měsících červenci a srpnu 2019 u zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Nepodepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani a byla jí z hrubé odměny sražena 15% daň z příjmu ve výši 1 500 Kč. Pokud by si studentka Monika podala za rok 2019 daňové přiznání, tak by obdržela sraženou daň z příjmu v celkové výši 3 000 Kč zpět, neboť by v daňovém přiznání uplatnila slevu na poplatníka a na studenta.

4. Odmítnutí druhého přivýdělku

Starobní důchodce Kamil si již dlouhodobě přivydělává pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 20 000 Kč. Nyní obdržel druhou pracovní nabídku na práci na dohodu o provedení práce, kterou pan Kamil odmítl, neboť se mylně domníval, že nelze současně pracovat na základě dvou dohod o provedení práce. Zaměstnanci přitom mohou pracovat pro více zaměstnavatelů současně na základě dohody o provedení práce, roční limit 300 hodin se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Tip: Jaké je zdanění dohody o provedení práce?

5. Nepodepsání prohlášení k dani

Paní Jitka je v řádném starobním důchodu a pracuje na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 23 000 Kč. I paní Jitka může při výpočtu čisté měsíční odměny uplatnit slevu na poplatníka v měsíční částce 2 070 Kč. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani, které je možné mít aktuálně podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Při práci na více pracovních dohod je možné mít prohlášení k dani podepsáno jenom jednou.

 

6. Nepožádání o zvýšení důchodu

Pan Václav je v řádném starobním důchodu a odpracoval již na základě dohody o provedení práce 390 kalendářních dní, přičemž hrubá odměna byla vždy více než 15 000 Kč měsíčně. V každém měsíci bylo tedy odvedeno sociální pojištění. Pan Václav si bohužel myslí, že si nemůže požádat o zvýšení důchodu, protože pracuje na dohodu o provedení práce. To však není pravda. Starobní důchodci si mohou při odpracování 360 kalendářních dní požádat o zvýšení pobíraného starobního důchodu. Podmínkou je, že je z takového příjmu odváděno sociální pojištění. Pan Václav tedy splňuje zákonnou podmínku a může si na místně příslušné OSSZ požádat o zvýšení důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ