Jak se liší zdanění u dohody o provedení práce?

07.05.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění při práci na dohodu o provedení práce se v praxi liší o desítky procent. Jak je to možné? Podívejme se na vybrané praktické příklady. 

Na základě dohody o provedení práce lze pracovat za rok maximálně 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele, přičemž je možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně. Celkové zdanění závisí nejenom na výši hrubé odměny, ale i na dalších okolnostech, jak si ukážeme na praktických příkladech.

  1. Kdy vaše zdanění bude nulové?
  2. Nulové zdanění pouze zdánlivě
  3. Pouze odvedení srážkové daně
  4. Zdanění u dohod jako u zaměstnance

Praktický příklad 1) Nulové zdanění

Starobní důchodce Vilém si přivydělává na základě dohody o provedení práce pro zaměstnavatele XY, přičemž hrubá měsíční odměna činí 10 000 Kč a pan Vilém u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Čistá odměna na účet pana Viléma bude tedy 10 000 Kč.

Z hrubé odměny se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, když je hrubá odměna 10 000 Kč a méně. Při podepsaném prohlášení k dani se uplatní sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč, takže sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu a rovněž daň z příjmu fyzických osob je nulová.

Tip: 6 chyb při práci na dohodu

Praktický příklad 2) Nulové zdanění, ale…

Paní Věra má pravidelný příjem z pronájmu, proto jí stačí si přivydělávat na dohodu o provedení. Hrubou odměnu má 10 000 Kč a u zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani. Čistá odměna z dohody o provedení práce je 10 000 Kč, nicméně paní Věra nemá vyřešen pojistný vztah.

Pan Vilém z předchozího příkladu měl pojistný vztah vyřešen, neboť je již starobním důchodcem a pro účely placení zdravotního pojištění je státním pojištěncem a pobírá již starobní důchod.

Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Věra ani zaměstnancem, ani státním pojištěncem ani OSVČ. Zdravotní pojištění si musí sama platit jako OBZP, a sice v měsíční částce 1 971 Kč. Paní Věra nemá příjem podléhající sociálnímu pojištění a současně nesplňuje žádnou z podmínek jako hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění, proto si sama platí dobrovolné důchodové pojištění. V roce 2020 činí minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění částku 2 439 Kč. Zdravotní pojištění si paní Věra musí sama platit, důchodové pojištění si bude platit dobrovolně.

Kdyby si paní Věra neplatila dobrovolné důchodové pojištění, tak by v lepším případě měla velmi nízký státní důchod a v horším případě by ji nebyl státní starobní důchod vůbec přiznán. Žadatelé o starobní důchod musí získat alespoň minimální dobu pojištění, která v roce 2020 činí 35 let.

Tip: Jaké je zdanění dohody o provedení práce?

Praktický příklad 3) Odvod jen 15% srážkové daně

Zaměstnanec Vojtěch pracuje pro zaměstnavatele AB na hlavní pracovní poměr s hrubou mzdou 35 000 Kč, současně si přivydělává na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele XY 10 000 Kč. Pojistný vztah má pan Vojtěch vyřešen prací na hlavní pracovní poměr.

Z hrubé odměny z dohody o provedení práce tedy nezaplatí nic na sociálním pojištění ani na zdravotním pojištění. U zaměstnavatele XY nemůže již podepsat prohlášení k dani, protože daňové slevy je možné uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele. Z hrubé odměny z dohody o provedení práce je tedy panu Vojtěchovi sražena 15% daň z příjmu ve výši 1 500 Kč (10 000 Kč x 15 %).

Tip: Kalkulačka zdanění do a nad limit u DPP a DPČ

Kdy je zdanění a odvody stejné jako u zaměstnaneckého pracovního poměru?

Zdanění u dohod o provedení práce

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad 4) Zdanění jako u hrubé mzdy

Paní Kristýna pracuje pouze na základě dohody o provedení práce. Hrubá měsíční odměna činí 25 000 Kč. Paní Kristýna má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

Hrubá odměna je nad limit, tak se z hrubé odměny odvádí sociální pojištění i zdravotní pojištění. Daň z příjmu se následně počítá ze superhrubé odměny, tj. hrubé odměny zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

Zdanění v případě paní Kristýny je stejné, jako kdyby pracovala na standardní pracovní smlouvu.

Čistá odměna činí 19 295 Kč, neboť z hrubé odměny je odvedeno zdravotní pojištění ve výši 1 125 Kč (25 000 Kč x 4,5 %), sociální pojištění ve výši 1 625 Kč (25 000 Kč x 6,5 %) a daň z příjmu v částce 2 955 Kč (25 000 Kč x 1,338, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 % - sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč). Čistá odměna paní Kristýny tak dosahuje 77,2 % hrubé měsíční odměny (19 295 Kč: 25 000 Kč).

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ