Zrušení zájezdu: kdy máte nárok na poukaz a kdy na peníze

13.05.2020 | , Finance.cz
Spotřebitel


Poukaz na další nákup dovolené anebo vrácení peněz za zájezd, na který kvůli pandemii nepojedete? Možné jsou obě varianty, každá však platí pro někoho jiného. Jak to tedy je?

Pandemie se výrazně podepsala a nadále se i bude podepisovat na oblasti cestovního ruchu. Řada klientů nemohla využít zakoupený zájezd, mnoho dalších se bude rušit. Plno lidí na dovolenou do zahraničí nepojede. Na co má nově klient při zrušení nárok?

Je možné odstoupit od smlouvy s cestovní kanceláří?

Ano, je, zájezd můžete zrušit vždy. Zde ale došlo k naplnění podstaty vyšší moci, kterou jsou myšleny mimořádné a nevyhnutelné okolnosti. Od smlouvy takto mohou odstoupit obě strany. Pokud by však bylo odstoupení ze strany klienta, cestovní kancelář mu byla dříve nucena do 14 dnů vrátit peníze. Kdyby tak však v této době měly činit všechny cestovní kanceláře u každého klienta, pravděpodobně by zkrachovaly anebo se zadlužily.

Právě proto došlo ke změně zákona, kterou v druhé polovině dubna posvětil prezident Miloš Zeman. Spočívá v tom, že nově mohou cestovky dávat klientům poukazy na další dovolenou. K vrácení peněz tedy v mnoha případech nedojde. Vše bude platit na zájezdy, které se měly uskutečnit od 20. února až do 31. srpna 2020. Vztahuje se na ně totiž ochranná doba.Zrušení zájezdu: nárok na poukaz nebo vrácení peněz

Zdroj: Shutterstock

Poukaz na zájezd za zrušenou dovolenou

Cestovní kancelář má na výběr. Klientovi může vrátit peníze za zájezd anebo mu poskytnout poukaz, jestliže se na něj vztahuje ochranná doba. Pokud se pořadatel zájezdu rozhodne využít možnosti poukazu, musí o tom písemně informovat klienta a vystavit mu voucher. Ten musí být poskytnut bez poplatku a musí být navíc chráněn proti úpadku společnosti.

Poukaz musí mít listinnou podobu a musí být nejméně v hodnotě veškerých plateb, které klient uhradil. Jde však pouze o platby, které jsou součástí smlouvy. Vydat voucher elektronicky půjde jen tehdy, jestliže byla smlouva uzavřena na dálku. Poukaz musí obsahovat datum platnosti, maximálně však do 31. srpna 2021.

Poukazy za storno poplatky

Mohlo se stát, že klient od smlouvy odstoupil ještě dříve a v té době mu zrušením zájezdu vznikla povinnost uhradit cestovní kanceláři tzv. odstupné neboli storno poplatek. Pokud však zákazník do 3 měsíců od zániku smlouvy požádá cestovní kancelář o vystavení poukazu na zájezd za zaplacené odstupné, cestovka je mu povinna vydat do 14 dnů voucher, který musí být alespoň ve výši 10 % ze storno poplatku. Platit pak musí nejméně 12 měsíců od vydání.

Co se stane, když poukaz na zájezd nevyužijete?

Poukaz musí obsahovat datum platnosti, maximálně však do 31. srpna 2021. Pokud končí dříve, zkracuje se i ochranná lhůta. Pokud pak klient do konce srpna 2021 či data na voucheru poukaz nevyužije, má do 14 dnů nárok na vrácení peněz ve výši veškerých plateb, které uhradil a které souvisely se smlouvou s cestovní kanceláří.

Kdo má nárok na vrácení peněz za zrušený zájezd?

Úprava zákona pojednává i o osobách, které nemusejí přijmout poukaz a mají právo na vrácení peněz. Jedná se o ty, kteří byli v době doručení oznámení o využití ochranné doby:

  • těhotné,
  • čerpající mateřskou dovolenou,
  • čerpající rodičovskou dovolenou,
  • držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením,
  • vedeni v evidenci na UP jako uchazeči o zaměstnání,
  • zaměstnanci, kteří nemohli po dobu nejméně 30 dnů konat práci kvůli překážkám na straně zaměstnavatele podle § 208 a § 209,
  • osobami staršími 65 let,
  • samoživiteli.

Dále sem také patří školy, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízeních.

 
Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: Spotřebitel