Při jakém odchodu z práce dostanete nízkou podporu v nezaměstnanosti?

25.05.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Budete si žádat anebo jste si již zažádali o podporu v nezaměstnanosti? A víte, že ne vždy ji dostanete v plné výši? Jak to? A kolik vám tedy bude náležet?

Podpora v nezaměstnanosti je dávka, o kterou můžete požádat po zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Přiznána vám bude, jestliže jste splnili podmínky nároku. Podpůrčí doba trvá u osob do 50 let věku 5 měsíců. Od 50 do 55 let věku lze podporu v nezaměstnanosti pobírat až 8 měsíců, u starších žadatelů až 11 měsíců.

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti je závislá na vaší mzdě nebo platu.

  • Během prvních 2 měsíců budete mít nárok na 65 % z průměrného měsíčního výdělku.
  • Během 3. a 4. měsíce vzniká nárok na 50 % z průměrného měsíčního výdělku.
  • Po zbytek podpůrčí doby budete pobírat už jen 45 % z průměrného měsíčního výdělku.

Ne každý, kdo má na přiznání podpory v nezaměstnanosti nárok, bude první dva měsíce podpůrčí doby pobírat 65 %. Procento je totiž závislé i na tom, z jakých důvodů anebo jakým způsobem došlo k ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele. Orientační výši podpory v nezaměstnanosti si však můžete spočítat na naší kalkulačce.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Jedná se o jeden z nejčastějších důvodů, proč se lidé evidují na úřadu práce a o podporu žádají. Ať už se jedná o výpověď kvůli nadbytečnosti, reorganizaci anebo třeba kvůli méně závažnému porušení pracovních povinností, podporu začnete pobírat ve výši 65 %.

Výpověď dohodou, ze strany zaměstnance a podpora na ÚP

Zdroj: Shutterstock

Výpověď ze strany zaměstnance

Pokud by zaměstnanec podal výpověď a nevedly by ho k tomu závažné důvody, které by bylo třeba úřadu práce prokázat, sazba podpory v nezaměstnanosti bude po celou podpůrčí dobu 45 %.

Ukončení pracovního poměru písemnou dohodou

Pokud je výpověď ze zaměstnání sjednána písemnou dohodou, může být nárok na základní sazbu podpory v nezaměstnanosti, ale i na sníženou. Vše je závislé na tom, co se do dohody napíše. Aby měl zaměstnanec nárok na podporu v plné výši, tj. 65 % z průměrného měsíčního výdělku, musí být v dohodě uvedeno, že byl pracovní poměr rozvázán např. z důvodu reorganizace podniku, pracovního úrazu, nemoci z povolání apod. Uvedení důvodu je stěžejní nejen pro získání podpory, ale i při nároku na odstupné.

Pokud by pak v dohodě závažné důvody uvedeny nebyly, uchazeč o zaměstnání na úřadu práce má nárok na podporu v nezaměstnanosti ve snížené sazbě, tj. na 45 %.

Výpověď kvůli porušení povinností zvlášť hrubým způsobem

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď kvůli zvláště hrubému porušení pracovních povinností, které se událo v době do 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, pracovníkovi nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká vůbec. Nedostane tedy ani sníženou sazbu.

Čtěte také: 5 případů, kdy nedostanete podporu v nezaměstnanosti

Výpověď ve zkušební době

Zde opět záleží na tom, která strana přišla s výpovědí a zdali k tomu vedly závažné důvody. Pokud byl pracovní poměr ve zkušební době ukončen zaměstnavatelem, je nárok na podporu v plné výši. Pokud zaměstnancem a navíc bez uvedení vážných důvodů, uplatní se snížená sazba.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 66 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY