Kdo platí nejvyšší daně ze mzdy?

12.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože zaměstnanci s nadstandardními mzdami odvádí 7% solidární daň, tak v procentním vyjádření se z jejich mezd neodvádí nejvyšší souhrnné daně ze mzdy. Jak je to možné? Kdo má tedy nejvyšší zdanění ze své mzdy?

Daně ze mzdy tvoří součet daní srážených z hrubé mzdy zaměstnanci zaměstnavatelem a povinné pojistné odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Daně ze mzdy placené zaměstnavatelem

Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří pouze hrubá mzda sjednaná se zaměstnancem, ale i povinné pojistné placené za zaměstnance. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Odvody zaměstnavatele za zaměstnance je nutné zahrnout do celkového zdanění mzdy. Celkové daně ze mzdy tedy tvoří rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance obdrženou na účet, za kterou může zaměstnanec nakupovat zboží a služby.

Daně ze mzdy placené zaměstnancem

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. Dále platí zaměstnanec na dani z příjmu 15 % ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnanci s hrubou mzdou nad limit odvádí ještě 7% solidární daň. Za celý rok 2020 podléhá solidární dani hrubá mzda nad 1 672 080 Kč.

Sociální pojištění se platí do limitu

Za celý kalendářní rok 2020 podléhá odvodům na sociálním pojištění hrubá mzda zaměstnance do částky 1 672 080 Kč. Z hrubé mzdy nad maximální vyměřovací základ neplatí sociální pojištění ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění je důvodem, proč celkové zdanění práce u zaměstnanců s nadstandardními mzdami s rostoucí mzdou v procentním vyjádření klesá.

Kdo platí nejvyšší daně ze mzdy

Zdroj: Shutterstock

Zdanění práce dle roční hrubé mzdy za rok 2020 (částky jsou uvedeny v Kč)

Výpočet zdanění práce si v přiložené tabulce provedeme na roční bázi za celý kalendářní rok 2020. Při výpočtu daně z příjmu se uplatňuje pouze základní daňová sleva na poplatníka v roční částce 24 840 Kč. Na základní daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci.

Hrubá

roční mzda

ZP

zaměstnanec

ZP

zaměstnavatel

SP

zaměstnanec

SP

zaměstnavatel

Mzdové

náklady

Základ

daně

Daň

z příjmu

Solidární

daň

Daně

celkem

Zdanění

 práce

v %

200 000

9 000

18 000

13 000

49 600

267 600

267 600

15 300

0

104 900

39,20 %

300 000

13 500

27 000

19 500

74 400

401 400

401 400

35 370

0

169 770

42,29 %

400 000

18 000

36 000

26 000

99 200

535 200

535 200

55 440

0

234 640

43,84 %

500 000

22 500

45 000

32 500

124 000

669 000

669 000

75 510

0

299 510

44,77 %

600 000

27 000

54 000

39 000

148 800

802 800

802 800

95 580

0

364 380

45,39 %

700 000

31 500

63 000

45 500

173 600

936 600

936 600

115 650

0

429 250

45,83 %

1 000 000

45 000

90 000

65 000

248 000

1 338 000

1 338 000

175 860

0

623 860

46,63 %

1 500 000

67 500

135 000

97 500

372 000

2 007 000

2 007 000

276 210

0

948 210

47,25 %

2 000 000

90 000

180 000

108 686

414 676

2 594 676

2 594 600

364 350

22 955

1 180 667

45,50 %

3 000 000

135 000

270 000

108 686

414 676

3 684 676

3 684 600

527 850

92 955

1 549 167

42,04 %

vlastní výpočet autora

Z tabulky vidíme, že zdanění práce zaměstnance s hrubou roční mzdou 1 500 000 Kč činí 47,25 %, ale zaměstnance s hrubou roční mzdou 3 000 000 Kč potom 42,04 %. Důvodem je právě výpočet sociálního pojištění pouze z hrubé mzdy do limitu.

Celkové zdanění práce se v Česku v závislosti na dosaženém příjmu oproti západoevropským zemím příliš neliší. Zaměstnanec s podprůměrnou hrubou roční mzdou ve výši 200 000 Kč má celkové zdanění práce 39,2 % a zaměstnanec s hrubou roční mzdou desetinásobně vyšší potom 45,5 %, rozdíl je v tomto případě pouze 6,3 %.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ