Zdanění práce v ČR je jedno z nejvyšších ze zemí OECD

30.04.2019 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance obdržená na účet se liší díky zdanění práce o desítky procent. Zdanění práce zaměstnance s průměrnou mzdou v Česku je ze zemí OECD 7. nejvyšší. Ve kterých zemích je zdanění práce nejvyšší a ve kterých nejvyšší?

Mzdové náklady zaměstnavatele jsou součet sjednané hrubé mzdy se zaměstnancem plus povinné odvody placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V souhrnu platí zaměstnavatelé za zaměstnance 34 % na povinném pojistném, z toho 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Odvody na pojistném placené zaměstnavatelem je nutné zohlednit do celkového zdanění práce, neboť pro zaměstnavatele je rozhodující údaj celková částka mzdových nákladů. V případě snížení odvodů placených zaměstnavatelem za zaměstnance by při stejných mzdových nákladech stoupla čistá mzda zaměstnance.

Zaměstnanci dostávají od svého zaměstnavatele na účet čistou mzdou, která se liší oproti hrubé mzdě, protože mzdová účetní sráží zaměstnanci daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy). Daň z příjmu činí 15 % ze superhrubé mzdy, přičemž se při výpočtu uplatní daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok a případně daňové zvýhodnění na děti.

Výpočet zdanění práce v Česku

Níže v tabulce si vypočítáme zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdou uplatňující pouze základní daňovou slevu na poplatníka, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci. Dle databáze OECD činila průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2018 částku 31 942 Kč. Vyšší zdanění práce než v Česku je pouze v šesti členských zemích OECD.

Text

Částka

Hrubá mzda

31 942 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1 438 Kč

(31 942 x 4,5 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

2 875 Kč

(31 942 x 9 %)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

2 077 Kč

(31 942 x 6,5 %)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

7 986 Kč

(31 942 x 25 %)

Superhrubá mzda

(na stokoruny nahoru)

42 900 Kč

(31 942 + 2 875 + 7 986)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu

4 365 Kč

(42 900 x 15 % - 2 070)

Čistá mzda

24 062 Kč

(31 942 – 1 438 – 2 077 – 4 365)

Mzdové náklady

42 803 Kč

(31 942 + 2 875 + 7 986)

Daňové odvody

18 741 Kč

(42 803 – 24 062)

Zdanění práce v %

43,78 %

(18 741: 42 803)

vlastní výpočet autora


Také si přečtěte:


Kde je zdanění práce nižší než 30 %?

Za rok 2018 bylo zdanění práce u průměrné mzdy u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu nebo základní nezdanitelnou položku nejnižší v Chile (7,0 %), na Novém Zélandu (18,4 %), v Mexiku (19,7 %), ve Švýcarsku (22,2 %), v Izraeli (22,4 %), v Koreji (23,0 %), v Austrálii (28,9 %) a v USA (29,6 %).

Zdanění od 30 % do 40 %

Celkové zdanění práce pod 40% hranicí je ještě v Kanadě (30,7 %), ve Velké Británii (30,9 %), v Japonsku (32,6 %), v Irsku (32,7 %), na Islandu (33,2 %), v Dánsku (35,7 %), v Polsku (35,8 %), v Norsku (35,8 %), v Estonsku (36,5 %), v Nizozemí (37,7 %), v Lucembursku (38,2 %), v Turecku (38,9 %) a ve Španělsku (39,4 %).

Nejvyšší zdanění práce je v Belgii

Z členských zemí OECD je zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu za rok 2018 nejvyšší v Belgii (52,7 %), v Německu (49,5 %), v Itálii (47,9 %), ve Francii (47,6 %), v Rakousku (47,6 %), v Maďarsku (45,0 %), v Česku (43,78 %), ve Slovinsku (43,3 %), ve Švédsku (43,1 %), v Lotyšsku (42,3 %), ve Finsku (42,3 %), na Slovensku (41,7 %), v Řecku (40,9 %), v Portugalsku (40,7 %) a v Litvě (40,6 %).

 

Pramen: OECD, OECD Tax Database – Taxing Wages, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour incomePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU