Kdy je hrazeno zdravotní pojištění vícekrát?

23.07.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Jeden člověk a jeden odvod na zdravotní pojištění za měsíc? To nemusí být ani zdaleka pravda. Pojďme se podívat na situace, kdy zdravotní pojištění odvádíte dvakrát.

Na základní bezplatnou zdravotní péči mají v České republice nárok všechny osoby, které se účastní zákonného zdravotního pojištění. Zdravotně pojištěny jsou pak osoby s trvalým pobytem na území ČR anebo ty, které jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na našem území sídlo.

Co je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění?

Platba zdravotního pojištění je pak ze zákona povinná a nedoplatky jsou zdravotními pojišťovnami vymáhány.

Kdo musí platit zdravotní pojištění?

Pojištěnce můžeme rozdělit do těchto kategorií:

  • Zaměstnanec a zaměstnavatel – zaměstnavatel odvádí za zaměstnance odvody ze superhrubé mzdy, zaměstnanci jsou peníze jdoucí na zdravotní pojištění strženy z hrubé mzdy.
  • Osoby samostatně výdělečně činné – odvádějí samy zálohy na zdravotní pojištění, a to alespoň ve výši záloh minimálních. (Odpuštění minimálních záloh pro OSVČ)
  • Osoby bez zdanitelných příjmů – zdravotní pojištění si musí také platit samy. Měsíční sazba pro OBZP v roce 2020 činí 1 971 Kč.
  • Stát – hradí zdravotní pojištění všem státním pojištěncům. Od června 2020 je částka stanovena na 1 567 Kč.

Zdravotní pojištění a práce na DPP a DPČ

Pokud má zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o provedení práce anebo dohodu o pracovní činnosti, zdravotní pojištění se neodvádí u výdělku do limitu. Ten činí u DPP 10 000 Kč měsíčně a u DPČ 2 999 Kč měsíčně. Jakmile si zaměstnanec u dohody o provedení práce vydělá 10 001 Kč a u dohody o pracovní činnosti 3 000 Kč a více, z výdělku je mu odváděno zdravotní pojištění (a samozřejmě i to sociální).

Souběh zaměstnání nebo podnikání a zdravotní pojištění

Zdroj: Shutterstock

 

Kdy platíte zdravotní pojištění vícekrát?

Zaměstnanci, který pracuje na jednu pracovní smlouvu u jednoho zaměstnavatele, je zdravotní pojištění odváděno jen jednou měsíčně, a to z jeho výdělku. Stejně tak je to u osob, které mají příjem pouze z výdělečné činnosti, u OBZP anebo u státních zaměstnanců, kteří si nijak nepřivydělávají. V praxi se však můžeme setkat se situacemi, kdy je za danou osobu odvedeno zdravotní pojištění hned 2x, a to např. ze dvou různých příjmů. Pojďme se na pár takových příkladů podívat:

1. Souběh zaměstnání a samostatné výdělečné činnost

Pan Karel pracuje u zaměstnavatele X na hlavní pracovní poměr. Ke mzdě ze zaměstnání si však navíc ještě přivydělává samostatnou výdělečnou činností, která je v jeho případě z hlediska pojistných odvodů považována za činnost vedlejší.

Panu Karlovi je tedy každý měsíc zdravotní pojištění strháváno ze mzdy. Do toho však musí ještě platit zdravotní pojištění z výdělku z podnikání. To se však na rozdíl od hlavní výdělečné činnosti bude platit ze skutečně dosaženého zisku, nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ.

2. Invalidní důchod a zkrácený úvazek

Paní Jana je v invalidním důchodu pro invaliditu druhého stupně. Právě díky invalidnímu důchodu je státním pojištěncem, zdravotní pojištění jí tedy hradí stát. K příjmu z důchodu si navíc přivydělává prací v kanceláři na zkrácený úvazek.

I když je paní Janě zaplaceno zdravotní pojištění státem, neodpadá povinnost hradit platby na pojištění ze mzdy.

3. Plný úvazek a DPP nad limit

Pan Jan pracuje na hlavní pracovní poměr u zaměstnavatele A. U toho si však ještě prostřednictvím dohody o provedení práce přivydělává u zaměstnavatele B. Ze mzdy je mu strháváno pojištění, k tomu však navíc ještě přesahuje limit výdělku 10 000 Kč u DPP.

Zdravotní pojištění je mu tedy odváděno ze mzdy z hlavního pracovního poměru, ale i z výdělku nad 10 000 Kč na brigádě.

4. Student a práce na DPČ

Dvacetiletá studentka Viktorie si při vysoké škole přivydělává na poště. Se zaměstnavatelem podepsala dohodu o pracovní činnosti, neboť DPP může být sjednána pouze na 300 hodin ročně. Výdělek je však vždy vyšší než limit 2 999 Kč.

Za studentku Viktorii tedy zdravotní pojištění hradí stát a pojištění je jí navíc strženo i z výplaty z DPČ.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ