EU: DPH je nejvyšší v Maďarsku

23.07.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Základní sazba DPH se v členských zemích Evropské unie pohybuje od 16 % v Německu po 27 % v Maďarsku. V Česku činí základní sazba DPH 21 % stejně jako v dalších pěti členských zemích EU. 

Sazby daně z přidané hodnoty výrazně ovlivňují tržní cenu zboží a služeb, v konečném důsledku platí tuto nepřímou daň spotřebitel. Ve většině členských zemí Evropské unie je zavedena nejenom standardní sazba DPH, ale i snížené sazby DPH. Ve vyspělých mimoevropských zemích světa jsou přitom sazby DPH citelně nižší než v členských zemích Evropské unie, např. v Kanadě 5 %, v Japonsku 8 %, v Austrálii 10 %, v Jižní Koreji 10 %.

Základní sazba DPH v Česku činí 21 %, což ČR řadí mezi evropský průměr.

Zdroj: Shutterstock

Sazba DPH se nesnižuje

V přiložené tabulce máme uvedenu základní sazbu DPH v členských zemích Evropské unie v letošním roce. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou u DPH nižší než např. u povinného sociálního pojištění. Dle základní sazby DPH v roce 2020 si můžeme členské země EU rozdělit do tří skupin:

 • V první skupině jsou země, kde je sazba DPH 25 % a více, tj. Maďarsko, Dánsko, Chorvatsko a Švédsko.
 • Ve druhé skupině jsou státy, kde je základní sazba DPH 22 % až 24 %, tj. Řecko, Finsko, Irsko, Polsko, Portugalsko, Itálie a Slovinsko.
 • Třetí skupinu tvoří země, ve kterých je základní sazba DPH 20 % nebo 21 %, a sice Belgie, Česko, Španělsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemí, Bulharsko Estonsko, Francie, Rakousko, Slovensko a Velká Británie.
 • A v poslední čtvrté skupině jsou země, ve kterých je základní sazba DPH nižší než 20 %, což je Kypr, Rumunsko, Malta, Lucembursko a Německo.

Všechny členské země EU mají společné, že základní sazba DPH se během let snižovala zcela výjimečně. Např. v Česku činila základní sazba DPH od května 2004 19 %, od roku 2010 se zvýšila na 20 % a od roku 2013 je základní sazba DPH na současné úrovni 21 %.

Základní sazbu DPH snížilo od 1. 7. 2020 sousední Německo, a to z 19 % na 16 % v důsledku epidemie koronaviru jako jeden z vládních ekonomických impulsů. Snížení je dočasné do konce letošního roku, od 1. 1. 2021 se základní sazba DPH opět zvýší na původních 19 %.

Tip: Nespolehlivých plátců DPH v Česku ubývá

Původně DPH činila i jenom 10 %

Mezi země, kde byla DPH legislativou nejdříve zavedena, patří např. Nizozemí, Německo, Lucembursko, Švédsko, Velká Británie, Itálie nebo Francie. Původní sazba DPH byla přitom ve většině zemí na současné poměry velmi nízká, např. v Lucembursku 8 %, ve Velké Británii 10 %, v Německu 10 %, ve Švédsku 11,11 % a v Nizozemí 12 %.

Zvýšení DPH v posledních deseti letech

Základní sazbu DPH od roku 2010 zvýšilo několik zemí, např.:

 • Irsko z 21 % na 23 % (od ledna 2012),
 • Řecko z 23 % na 24 % (od června 2016),
 • Španělsko z 18 % na 21 % (od září 2012),
 • Francie z 19,6 % na 20 % (od ledna 2014),
 • Itálie z 21 % na 22 % (od října 2013),
 • Kypr z 18 % na 19 % (od ledna 2014),
 • Lucembursko z 15 % na 17 % (od ledna 2015),
 • Maďarsko z 25 % na 27 % (od ledna 2012),
 • Nizozemí z 19 % na 21 % (od října 2012),
 • Polsko z 22 % na 23 % (od ledna 2011),
 • Portugalsko z 21 % na 23 % (od ledna 2011),
 • Slovensko z 19 % na 20 % (od ledna 2011),
 • Finsko z 23 % na 24 % (od ledna 2013),
 • Velká Británie z 17,5 % na 20 % (od ledna 2011).

Základní sazba DPH v zemích EU v roce 2020

Země

Základní sazba DPH (v %)

Maďarsko

27

Dánsko

25

Chorvatsko

25

Švédsko

25

Řecko

24

Finsko

24

Irsko

23

Polsko

23

Portugalsko

23

Itálie

22

Slovinsko

22

Belgie

21

Česko

21

Španělsko

21

Lotyšsko

21

Litva

21

Nizozemí

21

Bulharsko

20

Estonsko

20

Francie

20

Rakousko

20

Slovensko

20

Velká Británie

20

Kypr

19

Rumunsko

19

Malta

18

Lucembursko

17

Německo

16

Pramen: European Commission – VAT rates applied in the Member States of the European Union

Tip: Jaké jsou sazby DPH ve světě?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ