Kdy vám může pronajímatel vstoupit do bytu?

28.07.2020 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jste v pronájmu a zdá se vám, že k vám majitel bytu chodí nějak často a ne vždy má k tomu relevantní důvod? Může si to vůbec dovolit? Anebo si pronájem teprve hledáte a přemýšlíte, do jaké míry vás může pronajímatel kontrolovat?

O poskytování nájmu nemovitosti, ale i o právech a povinnostech nájemce a pronajímatele začíná pojednávat § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Může pronajímatel vstupovat k nájemci do bytu?

Ano, může, ale rozhodně ne kdykoliv si usmyslí. Pronajímateli může být umožněn přístup do bytu pouze za určitých podmínek, které definuje zákon. Jsou to tyto případy:

1. Kontrola majetku a bytu

Nejčastěji se chce pronajímatel dostat do bytu, který pronajímá, především proto, aby zkontroloval, zdali nájemce nějakým způsobem nepoškozuje byt anebo jeho vybavení. Vést ho k tomu můžou i špatné zkušenosti s předchozími nájemníky. Takovou kontrolu však musí oznámit v přiměřené době předem. Nájemce je pak povinen umožnit mu prohlídku v nezbytném rozsahu.

2. Provedení opravy anebo údržby věci

Pronajímatel musí po celou dobu nájmu udržovat byt způsobilý k užívání. Nájemce je pak povinen provádět běžnou údržbu a drobné opravy v nájmu, pokud se k tomu nezavázal pronajímatel. Ne každá oprava vybavení bytu anebo spotřebičů však patří do údržby a oprav, které má hradit a zajistit nájemce. Pokud tedy pronajímatel potřebuje v bytě provést potřebnou úpravu anebo údržbu věci a opět o tom nájemce informuje předem v přiměřené době, musí mu být umožněn přístup k dané věci.

3. Prohlídky bytu před skončením nájmu

Pokud je dopředu znám den skončení nájmu a nemovitost má být opět pronajímána, nájemce musí umožnit pronajímateli vstup do bytu se zájemcem za účelem prohlídky v nezbytném rozsahu. Opět ale při předchozím oznámení.

Kdy může pronajímatel vstoupit k nájemci do bytu

Zdroj: Shutterstock

 

Když kontrola pronajímatelem způsobuje obtíže, co dělat?

Pokud by činnost pronajímatele, která spočívá v kontrole bytu a jeho vybavení nebo v případné údržbě anebo opravě dané věci způsobovala nájemci obtíže, které by nebyly nepodstatné, bude mít nájemce právo požadovat slevu na nájemném.

Kdy nemusí pronajímatel vstup do bytu hlásit předem?

Pronajímatel nemusí návštěvu anebo vstup do bytu ohlašovat předem, pokud do něj potřebuje vstoupit za účelem oprávněného zabránění škodě na majetku anebo pokud by mělo hrozit nebezpečí z prodlení, čili pokud okamžité jednání může odstranit nebo odvrátit nenahraditelnou újmu. Typickým příkladem může být např. požár anebo únik vody.

Vstup do bytu pronajímatelem, když je nájemce dlouhodobě pryč

Nájemce je povinen udržovat byt ve funkčním stavu, provádět úklid, běžnou údržbu a pravidelně kontrolovat, zda všechna zařízení fungují, aby mohl přijít na závadu včas, informovat pronajímatele, zajistit opravu a předejít škodě. Právě proto občanský zákoník pamatuje i na situace, kdy nájemník nebude v bytě přítomen po dobu delší než 2 měsíce.

Pokud o tom ví dopředu, musí o takové skutečnosti informovat s předstihem pronajímatele a pověřit osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti bude muset umožnit pronajímateli vstup do bytu, pokud to bude nezbytně zapotřebí.

Nájemce však může takto pověřit i přímo pronajímatele. Pokud jinou osobu nevybere, je takovou osobou pronajímatel.

Pokud by nájemce předem věděl o své nepřítomnosti v takto dlouhé době v bytě a neinformoval o tom včas pronajímatele, jedná se o porušení povinností závažným způsobem. Na druhou stranu také zákon říká, že o závažné porušení povinností nejde, pokud nevznikne vážná újma.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ