Studentská poradna: jak se daní brigády, přechod na další vysokou

03.08.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Podívejte se na 4 příklady, které vám pomohou pochopit, jak získat daně z brigády zpět, jak přejít na další vysokou školu a jak se vyhnout placení zdravotního pojištění.

Během vysokoškolského studia se studenti dostanou do řady situací, kdy si neví rady, ať už je to:

Studium přináší mnohá úskalí

Zdroj: Shutterstock

Přechod mezi vysokými školami v době koronaviru

Ve školním roce 2019/2020 studovala slečna Ema vysokou školu, ale později zjistila, že to není nic pro ní. Nicméně, všechny zkoušky slečna Ema v obou semestrech udělala, aby si nechala nějaká zadní vrátka, a mezitím se připravovala na přijímačky na další VŠ. Stále sice neví, jak dopadly výsledky, ale kdyby nastoupila na druhou školu, kdy má ukončit studium na první VŠ?

Když slečna studium ukončí v červenci, bude muset platit poplatky za sociální a zdravotní pojištění, než půjde k zápisu? Při ukončení studia v září (v den zápisu na druhou školu), neodečte se ji další semestr? Školní rok na té druhé vysoké škole začíná až 23. září, ale slečna Ema si není jistá, jestli se to nepočítá od kalendářního měsíce jako takového. Ví, že kdyby teď přešla na druhou vysokou školu, tak jeden rok se jí z bezplatného studia odečte a na bakalářské studium už by měla pouze 3 roky.

Jaká časová doba se jí odečte při ukončení studia v září?

Jestliže slečna Ema nechce ztratit status studenta a s ním spojené výhody (hrazení zdravotního pojištění státem), tak by měla studium na původní vysoké škole ukončit až v den zápisu na nové studium.

Nejspíše se jí k novému studium přičte 1 rok jako odstudovaná doba, čímž ztratí 1 rok ze standardní doby studia zvýšené o 1 rok, kterou hradí stát hradí studentům.

Jestliže by končila ve standardní době studia a byly ji vyměřeny poplatky, tak pouze za krátkou dobu (doba studia se počítá ve dnech, maximálně tedy za 1 semestr).

Navíc letos jsou zápisy na studium kvůli koronaviru o měsíc až dva posunuty, a s tímto argumentem by se dalo požádat o prominutí poplatku za delší studium, nicméně hrozba placení poplatků za delší studium tu stále je.

Pokud slečna Ema nechce riskovat placení poplatků za delší studium, tak může ukončit studium v co nejbližší době a začít odvádět zdravotní pojištění (například formou odvodů z brigády, platit jako osoba bez zdanitelných příjmů či se jít evidovat na Úřad práce)..

Sociální pojištění je dobrovolné.

 

Placení zdravotního pojištění mezi dvěma studiemi

Paní Irena v únoru ztratila status studenta, zápis na novou školu je až v polovině září. Jaké měla paní Irena v únoru možnosti, aby se vyhnula placení sociálního a zdravotního pojištění?

Důchodové (sociální) pojištění je dobrovolné a platit se nemusí, ovšem doba neodvádění důchodového pojištění se nepočítá do "důchodové doby".

Zdravotní pojištění ovšem hrazeno být musí a se ztrátou statusu studenta jej musí člověk začít hradit jiným způsobem (do té doby jej odvádí stát).

Paní Irena se může jít evidovat na úřad práce, kde se za ní bude odvádět zdravotní pojištění.

Další možností je platba zdravotního pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů, v roce 2020 je tato výše 1 971 Kč.

Dále se může nechat zaměstnat či odvádět zdravotní pojištění z práce na dohodu.

Může rovněž začít podnikat, OSVČ mají od března do srpna prominuté zálohy na zdravotním pojištění, což by se paní Ireně hodilo, navíc ji baví fotit, tudíž si založí živnost na focení. Z podnikatelské činnosti se po nástupu na vysokou školu stane vedlejší činnost a nebude muset hradit sociální pojištění, a to až do čistého příjmu ve výši 83 603 Kč v roce 2020.

Studium, brigáda a podnikání

Pan Jiří bude brzy končit vysokou školu, a zároveň chodí vypomáhat v zemědělství na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ), ze které odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Pan Jiří by chtěl začít podnikat jako malý zemědělec a bojí se, že by musel odvádět zdravotní a sociální pojištění. Bude muset začít zdravotní či sociální pojištění, jestliže začne podnikat?

Dále pan Jiří uvažuje o dalším studiu.

OSVČ se v tomto případě považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost ve všech kalendářních měsících, ve kterých je pan Jiří student, či vykonává práci na DPČ zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (příjem vyšší než 2 999Kč).

V prvním roce jako vedlejší činnost u OSVČ nemusí pan Jiří hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Výše potenciálního doplatku se následně určí při podání přehledu o příjmech a výdajích. Doplatky na sociálním a zdravotním budou záviset na tom, kolik si pan Jiří vydělá.

Jestliže jeho čistý zisk nepřesáhne 83 603 Kč (částku musí podělit dle počtu měsíců, ve kterých byl aktivní OSVČ), tak nebude muset odvádět sociální pojištění, a i nadále bude jeho činnost vedlejší.

Podobně je tomu s odvody zdravotního pojištění, kdy budou panu Jiřímu vypočteny odvody až po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 (výpočet = hrubý zisk * 0,5 * 0,135).

V každém případě musí pan Jiří zdravotní pojišťovnu i OSSZ informovat o tom, že jeho podnikání je vedlejší činnost a doložit potřebné doklady (potvrzení o studiu, DPČ).

Dvě brigády najednou a studium

Pan Jaroslav studuje a pracuje na 2 brigádách najednou, jedná se o dohodu o provedení činnosti (DPČ) u 2 různých zaměstnavatelů. U obou zaměstnavatelů si vydělá okolo 8 000 Kč. Sčítají se mu peníze vydělané pro platbu sociálního a zdravotního pojištění?

Nesčítají, u dvou různých zaměstnavatelů se příjmy posuzují odděleně. Nicméně pan Jaroslav by musel hradit zdravotní pojištění, jestliže by nebyl student.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ