OECD: Nejnižší daně jsou v Chile a Švýcarsku

09.09.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Švýcaři mají z členských zemí OECD nejvyšší mzdy a současně druhé nejnižší daně. Zdanění v Česku je naproti tomu jedno z nejvyšších, především díky odvodům zaměstnavatele za zaměstnance na povinném pojistném.

Pro porovnání míry zdanění v jednotlivých členských zemích OECD použijeme souhrnnou daňovou sazbu, která je součtem efektivní sazby daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy, sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem, sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem, sazby daně z příjmu právnických osob a základní sazby DPH.

Praktický výpočet v Česku

U Česka použijeme výpočet dle aktuálních daňových sazeb v roce 2020. Souhrnná daňová sazba má hodnotu 98,8 %, jedná se součet níže důkladněji rozvedených základních daňových sazeb (tj. 14 % + 11 % + 33,8 % + 21 % + 19 %). U ostatních členských zemí OECD v přiložené tabulce jsou uvedeny hodnoty daňových sazeb v roce 2019.

Kde jsou nejnižší daně na světě: srovnání, OECD

Zdroj: Shutterstock

  • Efektivní sazba daně z příjmu (14,0 %)

Za první čtvrtletí letošního roku činila v Česku průměrná měsíční mzda 34 077 Kč. Zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu uplatňující pouze základní daňovou sazbu na poplatníka zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 4 770 Kč, což je 14,0 % z dosažené hrubé mzdy.

Daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzdy zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %). Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Sleva na poplatníka činí 2 070 Kč. Daň z příjmu je tedy zmíněných 4 770 Kč (34 077 Kč x 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru) x 15 % - sleva na poplatníka 2 070 Kč).

Ve kterých zemích OECD je průměrná mzda vyšší než 100 000 Kč?

  • Povinné pojistné placené zaměstnancem (11 %)

Zaměstnancům je z hrubé mzdy jejich zaměstnavatelem sraženo 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. V souhrnu tedy 11 %. Platba zdravotního i sociálního pojištění je povinná a nelze se ze systému odhlásit. Při výpočtu povinného pojistného se neuplatňují žádné slevy.

  • Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (33,8 %)

Zaměstnavatelé v Česku odvádí za své zaměstnance 24,8 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění, v souhrnu tedy 33,8 %. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance je v Česku jedno z nejvyšších a značně zvyšuje cenu práce.

  • DPH (21 %)

Základní sazba DPH v Česku činí 21 %. Z členských zemí OECD je nejvyšší v Maďarsku (27 %). V mimoevropských zemích OECD je základní sazba DPH citelně nižší než v evropských zemích.

  • Sazba daně z příjmu právnických osob (19 %)

Sazba daně z příjmu právnických osob se v Česku od roku 2010 neměnila a činí 19 %.

  • V mimoevropských zemích jsou daně nižší

Z přiložené tabulky názorně vidíme, že dle jednoduše spočítaného daňového indexu je zdanění v mimoevropských zemích OECD značně nižší než v evropských zemích. Vždyť v první desítce zemí s nejnižšími daněmi je z evropských zemí pouze Švýcarsko a Irsko. Naproti tomu v deseti zemích s nejvyšší souhrnnou daňovou sazbou najdeme pouze členské země Evropské unie, a to včetně Česka.

Souhrnná daňová sazba v zemích OECD (za rok 2019)

Země

Daňový index

Chile

51,1

Švýcarsko

52,5

USA

58,0

Nový Zéland

61,8

Korea

63,2

Izrael

64,0

Kanada

65,1

Mexiko

68,5

Austrálie

69,6

Irsko

72,3

Velká Británie

73,2

Litva

73,9

Japonsko

75,4

Island

79,3

Dánsko

82,6

Polsko

83,4

Lucembursko

85,7

Turecko

86,0

Norsko

87,3

Nizozemí

87,7

Maďarsko

89,5

Estonsko

89,8

Slovinsko

91,6

Lotyšsko

93,8

Finsko

94,5

Slovensko

95,6

Španělsko

97,3

Česko

98,8

Řecko

99,0

Švédsko

102,5

Portugalsko

105,2

Rakousko

106,4

Německo

108,1

Belgie

112,4

Itálie

113,0

Francie

115,6

Pramen: Sazby jednotlivých daní převzaty z databáze OECD „OECD Tax Database 2019“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ