Jak se zvýší důchody od ledna 2021?

06.10.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od lednové splátky důchodu se zvýší všechny státem vyplácené penze, zvýšení se bude pohybovat v řádech stokorun, např. u penze ve výši 14 000 Kč přesně o 807 Kč. Podívejme se na praktické výpočty.

Státní důchody se budou od ledna zvyšovat opět automaticky, nebude potřeba činit žádné administrativní úkony a vypisovat nějakou žádost. Valorizační vzorec je stanoven zákonem v závislosti na vývoji průměrné mzdy a inflace.

Meziroční valorizace se týká nejenom starobních důchodů, ale i pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů) a invalidních důchodů (prvního, druhého i třetího stupně). Valorizovat se přitom budou všechny důchody přiznané do konce roku 2020.

Nárok na zvýšení důchodu 2021

Praktický příklad 1)

Paní Veronika odešla do řádného starobního důchodu v lednu 2020 a pan Martin odejde do řádného starobního důchodu koncem prosince 2020. Od lednové splátky důchodu se bude státní důchod zvyšovat paní Veronice i panu Martinovi. Valorizační vzorec přitom bude v obou případech stejný. Termín odchodu do důchodu během roku 2020 nemá na vzorec valorizace vliv.

Praktický příklad 2)

Paní Ludmila odejde v prosinci letošního roku do předčasného důchodu. Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s trvalým krácením za předčasnost, ale valorizace se týká i předčasných důchodů. I paní Ludmile se od lednové splátky důchodu její měsíční předčasný důchod zvýší.

Valorizace důchodů 2021: zvýšení státní penze

Zdroj: Shutterstock

Valorizace důchodu od ledna 2021

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejně vysoká. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.

V roce 2020 činí základní výměra důchodu 3 490 Kč a v roce 2021 bude činit 3 550 Kč. Základní výměra důchodu se tedy všem penzistům meziročně zvýší stejně, a sice o 60 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší dokonce o 7,1 %.

Praktický výpočet

Paní Věra pobírá v letošním roce 2020 starobní důchod ve výši 14 480 Kč, z toho základní výměra důchodu činí 3 490 Kč a procentní výměra činí 10 990 Kč. Od lednové splátky důchodu bude základní výměra důchodu 3 550 Kč a procentní výměra důchodu potom 11 771 Kč (10 990 Kč x 1,071). Od lednové splátky důchodu bude paní Věra pobírat státní starobní důchod v částce 15 321 Kč (3 550 Kč + 11 771 Kč). V souhrnu tedy stoupne paní Věře měsíční důchod o 841 Kč.

Zvýšení starobních důchodů

V přiložené tabulce máme vypočten měsíční starobní důchod po valorizaci od lednové splátky důchodu v závislosti na výši měsíční penze v roce 2020.

Měsíční důchod

v roce 2020

Měsíční důchod

v roce 2021

Zvýšení důchodu

8 000 Kč

8 381 Kč

381 Kč

10 000 Kč

10 523 Kč

523 Kč

12 000 Kč

12 665 Kč

665 Kč

14 000 Kč

14 807 Kč

807 Kč

16 000 Kč

16 949 Kč

949 Kč

18 000 Kč

19 091 Kč

1 091 Kč

20 000 Kč

21 233 Kč

1 233 Kč

22 000 Kč

23 375 Kč

1 375 Kč

24 000 Kč

25 517 Kč

1 517 Kč

26 000 Kč

27 659 Kč

1 659 Kč

30 000 Kč

31 943 Kč

1 943 Kč

 vlastní výpočet autora
 

Valorizace v minulých letech

V přiložené tabulce máme uvedenu zákonnou valorizaci státních důchodů v posledních letech. Zvýšení základní výměry důchodu je uvedeno vždy v korunách, zvýšení procentní výměry v procentech.

Rok

Zvýšení základní výměry

pro daný rok

Zvýšení procentní výměry

pro daný rok

2021

60 Kč

7,1 %

2020

220 Kč

5,2 %

2019

570 Kč

3,4 %

2018

150 Kč

3,5 %

2017

110 Kč

2,2 %

Čtěte také: 7 příkladů, kdy je výhodný předčasný důchod

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 247 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY