Do kdy odevzdat daňové přiznání k silniční dani a zaplatit daň bez postihu?

20.01.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Máte letos povinnost podat daňové přiznání k silniční dani a vypořádat daň za rok 2020? Pak by vás mohlo zajímat, jak je to s letošními termíny a kterému úřadu vlastně formulář odevzdat.

O silniční dani pojednává zákon č. 16/1993 Sb. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání byla vždy do konce ledna. Epidemie v Česku (i v ostatních zemích) však ještě pořád neustala, a proto si pro nás Ministerstvo financí opět připravilo menší změnu.

Termín pro podání přiznání k silniční dani v roce 2021

Oficiálním termínem pro podání přiznání k silniční dani je letos 1. únor 2021. Jde o datum, do kterého byste měli nejpozději vyplněný formulář odevzdat příslušnému správci daně, čili finančnímu úřadu. Přiznávat se však ve finále za zdaňovací období roku 2020 budete moci i opožděně, a to do 1. dubna 2021, aniž by vám měla hrozit pokuta za opožděné podání.

Počet vozidel/velikost firmy Interaktivní xls
Jedno vozidlo

stáhnout
Střední firma - až 128 vozidel

stáhnout
Velká firma - až 340 vozidel

stáhnout

 

Termíny pro daňové přiznání k silniční dani a platbu 2021

Zdroj: Shutterstock

 

Jak je to s platbou silniční daně za rok 2020?

Fyzické i právnické osoby se musí k silniční dani registrovat ve chvíli, kdy začnou vozidlo využívat k podnikání. Zálohy na daň se pak platí každé čtvrtletí již během zdaňovacího období. Začátkem následujícího roku se pak podává daňové přiznání a případná daň se vypořádá.

Úhrada (společně s podáním) by měla proběhnout do 1. února 2021, ale stejně jako v předchozím v případě platí, že daň je možné doplatit do 1. dubna 2021. K tomuto datu jsou také poplatníkům prominuty úroky z prodlení za opožděnou platbu.

Kdo může silniční daň uhradit do 16. srpna 2021?

Existuje ještě jeden termín, do kterého je letos možné uhradit silniční daň za zdaňovací období 2020 a tím je 16. srpen 2021. Vybrané daňové subjekty budou mít nárok na prominutí úroků z prodlení až do tohoto data, jestliže uhradí daň po 1. dubnu 2021. Zároveň ale musí oznámit skutečnost, že převažující část jejich příjmu v rozhodném období pocházela z činnosti, která byla zakázaná nebo omezená usnesením vlády o přijetí krizového opatření. Tato informace pak vyplývá z Finančního zpravodaje MF 3/2021. Prominut bude v tomto případě i správní poplatek za přijetí žádosti o posečkání úhrady daně.

Na jakém úřadě se přiznává silniční daň?

Silniční daň se vždy přiznává na finančním úřadě, jehož územní pracoviště je místně příslušné s trvalým bydliště fyzické osoby anebo se sídlem firmy právnické osoby.

Jak odevzdat přiznání k silniční dani?

Daňové přiznání můžete finančnímu úřadu doručit hned několika způsoby. Tím prvním je, že přiznání vyplníte, vytisknete a osobně zanesete k příslušnému správci daně. Druhou cestou je zaslání v listinné podobě poštou. Pokud zvolíte poštu, je dobré vědět, že datum podání je zároveň i „datum odevzdání“, resp. nehraje roli, kdy formulář dorazí na finanční úřad, ale datum razítka na obálce. Poštu tedy mohou volit i ty osoby, které přiznání odevzdávají poslední den, kdy je prominuta pokuta.

Daňové přiznání pak lze podat i elektronicky, a to např. prostřednictvím datové schránky. Pokud navíc datovou schránku vlastníte, podání tímto způsobem je i vaše povinnost. Dále lze formulář odevzdat i přes email, ale „ošetřený“ elektronickým podpisem anebo prostřednictvím daňové informační schránky (DIS). Přiznání elektronickou cestou musí podat i ti, kteří mají povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.

Silniční daň je možné uhradit dvěma způsoby, a to buď složenkou anebo bankovním převodem.

Zdroj: Finanční správa

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ