Srovnání výše daňového bonusu u mzdy v roce 2020 a 2021

25.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Díky daňovému balíčku Ministerstva financí dochází od roku 2021 ke zrušení stropu u daňového bonusu, díky čemuž si polepší především některé rodiny s více dětmi anebo ty se zdravotně postiženými dětmi. Rozdílnou výši bonusu však ovlivňuje i zrušení superhrubé mzdy nebo zvýšení slevy na poplatníka. Kdo si oproti roku 2020 přijde v roce 2021 na více peněz?

Na daňový bonus vznikne nárok, pokud je daňové zvýhodnění (sleva na dítě) vyšší než vypočtená daň z příjmů. Aby byl poplatníkovi bonus vyplacen, musí činit minimálně 100 Kč, maximální roční částka pro vyplacení pro příjmy za rok 2020 činila 60 300 Kč, v roce 2021 však došlo k jejímu zrušení.

V článku se dozvíte:

Jak se vyplácí daňový bonus?

Daňový bonus je zaměstnancům vyplácen každý měsíc v čisté mzdě. Nárok na čerpání pak mají i OSVČ, ale ty pouze jednou za rok, jestliže jim vyjde ve vypočteném daňovém přiznání. Daňové zvýhodnění na dítě může čerpat pouze 1 osoba.

Hlavní podmínkou pro možnost čerpání je pak i výše příjmů.

Měsíční příjem zaměstnance musí činit alespoň polovinu minimální mzdy. U příjmů za rok 2021 je to tedy 7 600 Kč, v roce 2020 se jednalo o 7 300 Kč. U osob samostatně výdělečně činných pak platí, že jejích rozhodné příjmy za rok 2021 musí být alespoň ve výši 91 200 Kč, za rok 2020 to pak bylo 87 600 Kč, což jsou šestinásobky minimální mzdy platné pro dané roky.

Kolik je daňové zvýhodnění na dítě?

Výši daňového bonusu ovlivňuje výše daňového zvýhodnění na vyživované děti. To vypadá takto:

Výše daňového zvýhodnění na děti

Počet dětí

Roční a měsíční sleva

Roční a měsíční sleva se ZTP/P

První dítě

15 204 Kč, 1 267 Kč

30 408 Kč, 2 534 Kč

Druhé dítě

19 404 Kč, 1 617 Kč

38 808 Kč, 3 234 Kč

Třetí a každé další dítě

24 204 Kč, 2 017 Kč

48 408 Kč, 4 034 Kč

V tabulce pak můžeme vidět, že pokud je dítě, na které daňové zvýhodnění čerpáme, držitelem průkazu ZTP/P, výše slevy se vždy zdvojnásobuje.

TIP: Jak se zrušení superhrubé mzdy projeví ve vaší výplatě?

Srovnání výše daňového bonusu 2020 a 2021 příklady

Zdroj: Shutterstock

 

Srovnání výše daňového bonusu ve mzdě 2020 a 2021 v příkladech

Rozdílnou výši daňového bonusu neovlivňuje jen zrušení stropu, který pocítí jen některé rodiny, ale zejména také zrušení superhrubé mzdy anebo zvýšení základní slevy na poplatníka. Pojďme se podívat na příklady z praxe:

Příklad 1) Hrubá mzda 30 000 Kč a 3 děti, třetí se ZTP/P

Paní Janková je zaměstnankyně, která pobírá 30 000 Kč hrubého měsíčně a má tři děti, z toho je poslední dítě držitelem průkazu ZTP/P. Její roční základ daně v roce 2020 činil 481 600 Kč (superhrubá mzda). Roční daň po uplatnění slevy na poplatníka (24 840 Kč) byla 47 400 Kč ((481 600 x 15 %) - 24 840) a výše daňového zvýhodnění 83 016 Kč. Roční daňový bonus tak činil 35 616 Kč, neboli 2 968 Kč měsíčně.

V roce 2021 má paní Janková stejně vysokou měsíční mzdu, její roční daňový základ však činí 360 000 Kč, neboť se nově daň z příjmů počítá z hrubé mzdy. Roční daň po uplatnění slevy na poplatníka (27 840 Kč) bude 26 160 Kč ((360 000 x 15 %) - 27 840). Výše daňového zvýhodnění zůstává stejná, čili 83 016 Kč a roční daňový bonus tak za rok 2021 bude 56 856 Kč, čili 4 738 Kč.

Oproti loňskému roku si tedy polepší o 21 240 Kč, měsíčně o 1 770 Kč.

TIP: Jak vaši mzdu ovlivní zvýšení slevy na poplatníka?

Příklad 2) Hrubá mzda 35 000 Kč a 5 dětí bez ZTP/P

Pan Trněný je zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 35 000 Kč. Dále má 5 dětí, všechny bez průkazu ZTP/P, a na každé uplatňuje daňové zvýhodnění. Pro rok 2020 byl jeho daňový základ 561 900 Kč, celková daň pak byla po uplatnění slevy na poplatníka 59 445 Kč, daňové zvýhodnění na 5 dětí činilo 107 220 Kč. Roční daňový bonus v roce 2020 pro pana Trněného byl 47 775 Kč, měsíčně pak 3 981 Kč.

Pro rok 2021 má pan Trněný stejně vysokou mzdu a opět uplatňuje slevu na dani na všechny děti. Letos ale bude jeho roční základ daně činit 420 000 Kč a roční daň po uplatnění zvýšené základní slevy na poplatníka bude 35 160 Kč. Roční daňový bonus pro něj tedy bude 72 060 Kč, čímž se jej dotkne zrušení stropu a získá tak nejen více peněz než v předešlém roce, ale i částku nad původní strop. Jeho měsíční daňový bonus však bude 5 025 Kč, protože strop se zrušil pouze u ročního bonusu, nikoliv u měsíčního. Zbylých 11 760 Kč do celkových 72 060 Kč mu bude vráceno v ročním zúčtování daně za rok 2021, tedy v roce 2022.

Oproti loňskému roku si tedy polepší o 24 285 Kč Kč, měsíčně o 1 044 Kč.

Příklad 3) Hrubá mzda 25 000 Kč a 2 děti, jedno se ZTP/P

Paní Hanzlíková měsíčně pobírá 25 000 Kč hrubého a má dvě děti, z čehož je prvorozené ZTP/P. Mzdová účetní jej však uvádí jako druhé dítě, neboť daňové zvýhodnění bude vyšší a pořadí potomků není podmíněno tím, o kolikátý přírůstek se skutečně jedná.

Základ daně byl u paní Hanzlíkové v roce 2020 401 400 Kč, po odečtení slevy na poplatníka roční daň z příjmů činila 35 370 Kč a daňové zvýhodnění na děti bylo 54 012 Kč za rok. Roční daňový bonus tak byl vypočten jako 18 642 Kč, měsíčně pak paní Hanzlíková čerpala zaokrouhlených 1 554 Kč.

Pro rok 2021 bude mít paní Hanzlíková stejně vysokou mzdu a daňové zvýhodnění bude čerpat ve stejné výši jako v roce předešlém. Letos ale bude její roční daňový základ 300 000 Kč a daň z příjmů bude po uplatnění slevy na poplatníka 17 160 Kč. Při uplatnění daňového zvýhodnění má letos nárok na roční daňový bonus ve výši 36 852 Kč, měsíční 3 071 Kč.

Oproti loňskému roku si tedy polepší o 18 210 Kč, měsíčně o 1 517 Kč.

TIP: Pro více informací sledujte Finance.cz na Facebooku

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ