8 praktických příkladů, kdy nedostanete daňový bonus

02.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří rodiče nezaplatí za rok 2020 nic na dani z příjmu a ještě obdrží od státu daňový bonus. Podívejme se však na vybrané případy, kdy nelze daňový bonus obdržet.

Nárok na daňový bonus vzniká, jestliže je vypočtená daň z příjmu nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti. Daňový bonus v takovém případě činí rozdíl mezi daňovým zvýhodněním na děti a právě vypočtenou daní z příjmů fyzických osob. Daňové zvýhodnění za celý kalendářní rok 2020 na první dítě činí 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč na třetí a další dítě 24 204 Kč.

Příklad 1) Daňové zvýhodnění uplatňuje druhý rodič

Paní Hana i její manžel Jiří mají hrubou měsíční mzdu 23 000 Kč a vychovávají dvě nezletilé děti, na které uplatňuje paní Hana daňové zvýhodnění. Paní Haně vznikne nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění na děti nemohou uplatnit oba rodiče, proto pan Jiří nemůže již čerpat daňový bonus.

Příklad 2) Vyšší vlastní příjmy

Podnikatel Jaromír má hrubý zisk za rok 2020 ve výši 814 400 Kč. V daňovém přiznání uplatní roční daňové zvýhodnění na jednu dceru. Vzhledem k vyššímu hrubému zisku mu však daňové zvýhodnění „jen“ sníží vypočtenou daň z příjmu, ale na daňový bonus pan Jaromír nedosáhne.

Příklad 3) Pouze pasivní příjmy

Paní Kateřina má za rok 2020 pouze pasivní příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona o dani z příjmu) a z nájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu). Daňový bonus však mohou za rok 2020 čerpat pouze daňoví poplatníci s příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu) a samostatné výdělečné činnosti (dle § 7 zákona o dani z příjmu) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k 1. 1. 2020, tedy 87 600 Kč.

Kdy nedostanete daňový bonus příklady, výše příjmů

Zdroj: Shutterstock

 

Příklad 4) Nízké aktivní příjmy

Pan Jan si během roku 2020 přivydělával pouze v letních měsících na dohodu o pracovní činnosti a jeho roční hrubá odměna činí jen 80 000 Kč. Pan Jan nemůže čerpat roční daňový bonus, protože nedosahuje rozhodného příjmu z aktivních příjmů alespoň ve výši 87 600 Kč. Měsíčně obdržené daňové bonusy však pan Jan nevrací.

Příklad 5) Nezaměstnanost

Slečna Kristýna byla po celý 2020 nezaměstnaná. Paní Kristýna tedy nemá žádný příjem, u kterého by mohla uplatnit daňové zvýhodnění na syna a nemůže tedy čerpat daňový bonus. Daňové zvýhodnění plní i motivační funkci, když právě díky možnosti čerpat daňový bonus, může být čistá mzda obdržená na účet u nízkých mezd vyšší než hrubá mzda.

Příklad 6) Pracující děti

Pan Josef pracuje za minimální mzdu, ale nemůže již čerpat daňové zvýhodnění na svého 21letého syna, který po celý loňský rok již nebyl studentem a pracoval.

Příklad 7) Studující rodič

Studentka VŠ Alena nemá žádné aktivní příjmy, u kterých by uplatnila daňové zvýhodnění na dceru. Slečna Alena tedy nemůže dostávat ani daňový bonus.

Příklad 8) Dítě je spolupracující osobou

Živnostníkovi Milanovi pomáhá s výkonem samostatné výdělečné činnosti jeho 22letý syn, který je pro daňové účely spolupracující osobou. Otec tedy může na syna převést část příjmů a výdajů. Dle § 13 zákona o dani z příjmu však nelze na spolupracující dítě uplatňovat daňové zvýhodnění.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ