Kolik si můžete maximálně odečíst za hypotéku v příkladech

04.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Budete si brát úvěr na nákup bytu anebo nic nového pořizovat nebudete, ale chcete rekonstruovat? A kolik si budete moct maximálně odečíst od základu daně na úrocích? 300 000 Kč, nebo 150 000 Kč? Podívejte se s námi na praktické příklady.

Když se rozhodovalo o zrušení daně z nabytí nemovitosti, důsledkem mělo být i zrušení daňových odpočtů za hypotéky anebo úvěry ze stavebního spoření. K tomu ale naštěstí nedošlo a namísto toho je tu změna zákona, která pro některé snížila maximální výši odpočtů. V příštích letech si tedy některé osoby čerpající úvěr na bydlení budou moct i nadále odečítat až 300 000 Kč ročně, jiné ale naopak pouze 150 000 Kč. Bohužel ohledně úpravy stále koluje celá řada nesrovnalostí. Co tedy o maximálním odpočtu rozhoduje?

Kdy se uplatňuje daňový odpočet úroků?

Zaměstnanci si zaplacené úroky z hypotéky anebo úvěru ze stavebního spoření za minulý rok mohli uplatnit v letošním ročním zúčtování daně. OSVČ a další osoby, které mají povinnost podat daňové přiznání, si úroky odečtou v něm. Je pak dobré vědět, že daňové odpočty nesnižují přímo vypočtenou daň, čili nefungují jako daňové slevy, ale pouze snižují daňový základ, ze kterého se vyměřuje daň z příjmu ve výši 15 %.

Maximální odpočet úroků a bytová potřeba

S problematikou maximální výše daňového odpočtu má být nápomocný nový § 4b v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Ten řeší obstarání tzv. bytové potřeby. Bytovou potřebou se pak pro účely odpočtu rozumí nákup domu, bytu nebo pozemku, ale také výstavba domu, přestavba, změna stavby, údržba nebo rekonstrukce. Nelze sem však zařadit uzavření nové úvěrové smlouvy.

Ve zkratce pak lze říct, že osoby, u kterých došlo k obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně, budou i nadále odečítat maximálně 300 000 Kč. Pro poplatníky, kteří bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, bude platit hranice 150 000 Kč. Limity pak v obou případech platí pro jednu společně hospodařící domácnost.

TIP: Hypoteční kalkulačka

Maximální výše daňového odpočtu hypotéky příklady

Zdroj: Shutterstock

 

Daňový odpočet úroků 300 000 Kč, nebo 150 000 Kč v příkladech

1. Nákup nemovitosti v roce 2020 a 2021

Pan Novák si v únoru roku 2020 pořídil nemovitost a začal čerpat hypotéku. V letošním ročním zúčtování daně tak pro něj platil maximálně limit 300 000 Kč, neboť došlo k obstarání bytové potřeby před 31. 12. 2020 včetně.

Oproti tomu pan Horák pořídil nemovitost až v únoru 2021, kterou financuje hypotékou. V ročním zúčtování daně, které proběhne v roce 2022, pro něj bude platit snížený maximální limit, a to 150 000 Kč, neboť bytovou potřebu nabyl po 1. 1. 2021.

2. Rekonstrukce domu

Paní Novotná vlastní rodinný domek, který v roce 2020 zdědila po babičce. V průběhu roku 2021 plánuje provést rekonstrukci, na kterou si vezme hypotéku. Přestože nemovitost nabyla před 31. 12. 2020, v ročním zúčtování daně 2022 (za rok 2021) si bude moci od daňového základu odečíst úroky maximálně ve výši 150 000 Kč, neboť i rekonstrukce je brána jako obstarání nové bytové potřeby.

Kdyby však rekonstrukci stihla provést ještě v roce 2020, mohla by odečítat až 300 000 Kč.

3. Navýšení úvěru u stavby domu

Pan Černý si v roce 2019 koupil pozemek, nákup pak financoval vlastními prostředky a nebral si žádný úvěr. V polovině roku 2020 si však vzal hypotéku, neboť mu byla povolena stavba rodinného domu. Na konci ledna 2021 však bohužel zjisťuje, že bude muset požádat banku o navýšení úvěru, jelikož se již stávající stavba prodražuje. Pan Černý bude od daňového základu odečítat úroky maximálně do výše 300 000 Kč.

U výstavby domu se totiž posuzuje, kdy bylo uděleno stavební povolení, popř. kdy došlo k ohlášení stavby. K tomu, kdy je výstavba reálně dokončena, se nepřihlíží.

4. Refinancování hypotéky a daňový odpočet

Paní Kalivodová si v roce 2016 pořídila byt na hypotéku. Letos jí však končí fixace a s nově nabídnutým úrokem u banky není spokojená. Ráda by proto hypotéku refinancovala u jiné banky. A protože půjčku čerpá na nemovitost, kterou vlastní již 5 let a získala ji tedy do vlastnictví před rokem 2021, a zároveň není uzavření nové úvěrové smlouvy nebo refinancování bráno jako obstarání nové bytové potřeby, může paní Kalivodová i nadále odečítat od základu daně až 300 000 Kč za úroky.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ