Kdy si může jít dítě samo pro první občanku?

16.06.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Vašemu dítku se blíží patnácté narozeniny a vy už si začínáte zjišťovat informace o tom, jak a kde zařídit občanku? Přemýšlíte také, zda si dítě může jít vyřídit anebo alespoň vyzvednout svůj první občanský průkaz samo? Pokud ano, přečtěte si užitečné informace.

Občanský průkaz je povinen vlastnit každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let. Občanku přitom mohou mít i mnohem mladší děti a lze jim doklad zřídit prakticky už od jejich narození např. z důvodu cestování a pohybu v rámci EU. V takovém případě totiž průkaz nahrazuje cestovní pas.

Kdy jít zažádat o první občanku

O první občanku lze zažádat takřka kdykoliv před 15. narozeninami anebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dítě dosáhlo věku 15 let. Podmínkou je, že má trvalé bydliště na území České republiky a občanský průkaz doposud nevlastní.

Kde zažádat o první občanský průkaz?

Zažádat můžete na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností s tím, že podání nijak není podmíněno místem trvalého pobytu. Pokud pak chcete, aby vydání občanky proběhlo ve zkrácené lhůtě, čili do 5 dnů anebo dokonce do 24 hodin, o průkaz budete žádat na Ministerstva vnitra ČR.

Na úřadě pak s vámi žádost vyplnění úředník. Budete však potřebovat přinést originál anebo ověřenou kopii rodného listu, nebo cestovní pas dítěte, pokud mu byl vystaven před 15. narozeninami.

Jestliže pak žádá o první doklad zákonný zástupce dítěte, musí sám prokázat svou totožnost platným občanský průkazem anebo cestovním pasem. Úřad vás pak také může vyzvat, pokud bude mít pochybnosti, abyste doložili i další doklady, které dokazují občanství dítěte. Průkazovou fotografii s sebou pak nosit nemusíte, dítě bude pro tyto účely vyfoceno přímo na úřadě.

Čtěte také: Jak vyřídit cestovní pas

Kdy si může dítě vyřídit první občanku samo

Zdroj: Shutterstock

 

Kdy musí za dítě žádat o občanku zákonný zástupce?

Zákonný zástupce bude v tomto případě vždy žádat o občanský průkaz pro občana mladšího 15 let a doklad také vyzvedává. Za vystavení občanky pro občana mladšího 15 let je pak stanoven poplatek 50 Kč s tím, že průkaz má platnost pouze 5 let.

Pokud by bylo žádáno o občanku ve zkrácené lhůtě prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, při vydání do 5 pracovních dnů zaplatí správní poplatek ve výši 300 Kč. Pokud by však bylo požádáno o expresní vydání dokladu do 24 hodin, správní poplatek se zvyšuje na 500 Kč.

Čtěte také: Jaké doklady potřebujete k vyřízení dětského pasu 

Kdy si může jít dítě pro občanku samo?

Občanku si může jít zařídit samo dítě starší 15 let a také si ji samo vyzvedne.

Kdy žádá o občanku pro dítě starší 15 let opatrovník nebo zákonný zástupce

Dítě starší 15 let může vyřízením OP pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí za předpokladu, že občan využije fotografii a podpis uvedené v informačním systému občanských průkazů nebo cestovních dokladů. Lze to však v případě, že neuplynula doba delší než 1 rok a u občana nedošlo k výrazné změně podoby.

Dále může o občanský průkaz u osoby starší 15 let žádat opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud je dítěti staršímu 15 let omezena svéprávnost tak, že nemůže žádat o občanku. Dále jej ve věci vyřízení OP může zastupovat osoba, která má k tomu oprávnění, které bylo schváleno sousedem.

Kolik stojí občanka pro dítě starší 15 let

Pokud jde dítě starší 15 let žádat o první občanku a nepožaduje její vydání ve zkrácené lhůtě, je osvobozeno od placení správního poplatku. Pro občany starší 15 let má pak OP platnost 10 let.

Jestliže by pak chtělo mít občanku vydanou do 5 pracovních dnů, připlatí si na Ministerstvu vnitra ČR 500 Kč a pokud by ji chtělo mít do 24 hodin, tak správní poplatek bude činit 1 000 Kč.

100 Kč si také můžete připlatit v případě, pokud jste v žádosti o občanku uvedli, že si ji chcete vyzvednout na jiném obecním úřadě s rozšířenou působností, než kde o ni žádáte.

Mohlo by vás zajímat: Co dělat, když ztratím doklady?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU