Sleva na poplatníka v příkladech

14.06.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Měsíční daňová sleva na poplatníka je v letošním roce o 250 Kč vyšší než v roce 2020. Podívejme se v osmi příkladech, jak se v praxi liší uplatňování slevy na poplatníka. 

Roční daňová sleva na poplatníka za rok 2021 činí 27 840 Kč, zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka v měsíční částce 2 320 Kč. Podmínkou pro uplatnění měsíční slevy na poplatníka při výpočtu čisté mzdy je podepsání prohlášení k dani. Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají všichni daňový poplatníci, bez ohledu na jejich majetkovou, příjmovou nebo rodinnou situaci. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění však nemá uplatnění slevy na poplatníka žádný vliv. 

  1. Sleva na poplatníka a její vliv na daňovou povinnost
  2. Sleva na poplatníka a práce na dohody či zkrácený úvazek
  3. Sleva na poplatníka a starobní důchodce
  4. Sleva na poplatníka a 2 zaměstnání
  5. Sleva na poplatníka a OSVČ
  6. Sleva na poplatníka a příjmy z nájmu
  7. Sleva na poplatníka a práce po část roku
  8. Sleva na poplatníka a nepodepsané prohlášení k dani

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1) Vliv slevy na poplatníka na daňovou povinnost

Pan Filip pracuje pro zaměstnavatele AB za hrubou měsíční mzdu 35 000 Kč. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Vypočtená daň z příjmu činí 5 250 Kč (35 000 Kč x 15 %). Po odpočtu slevy na poplatníka je tedy panu Filipovi jeho zaměstnavatelem z hrubé mzdy sraženo na dani z příjmu fyzických osob 2 930 Kč (5 250 Kč – 2 320 Kč).

Příklad 2) Práce na dohody nebo zkrácený úvazek

Slečna Veronika pracuje u zaměstnavatele AB na zkrácený úvazek a její kamarádka Simona pracuje pro stejného zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti. Obě slečny mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňují při výpočtu čisté mzdy a čisté odměny slevu na poplatníka v plném měsíčním rozsahu 2 320 Kč. Slevu na poplatníka lze uplatnit i při práci na zkrácený úvazek, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Tip: Kalkulačka dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Příklad 3) Pracující starobní důchodce

Paní Anna je v řádném starobním důchodu a přivydělává si prací na dohodu o provedení práce. I paní Anna má nárok na uplatnění slevy na poplatníka při výpočtu čisté mzdy. Nárok na slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci, tedy i penzisté nebo studenti.

Příklad 4) Dvě zaměstnání

Zaměstnanec Karel pracuje současně pro dva zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele PR na standardní hlavní pracovní poměr a pro zaměstnavatele RS na dohodu o pracovní činnosti. Prohlášení k dani může mít pan Karel podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Pan Karel má tedy prohlášení k dani podepsáno u hlavního zaměstnavatele PR, u kterého tedy při výpočtu daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka. Při výpočtu čisté odměny u zaměstnavatele RS již pan Karel slevu na poplatníka uplatnit nemůže. Daňovou slevu na poplatníka nelze uplatnit dvakrát.

 

Příklad 5) OSVČ a sleva na poplatníka

Slečna Kateřina bude po celý rok 2021 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Slevu na poplatníka uplatní tedy až za celý rok 2021 v daňovém přiznání ve výši 27 840 Kč. OSVČ nemohou, na rozdíl od zaměstnanců, uplatňovat slevu měsíčně, ale vždy až za celý kalendářní rok.

Příklad 6) Příjmy z nájmu

Penzista Josef má k důchodu ještě pravidelný příjem z nájmu. I lidé pouze s pasivními zdanitelnými příjmy však mají nárok na slevu na poplatníka. V daňovém přiznání za rok 2021 tedy uplatní i pan Josef slevu na poplatníka v plném rozsahu, tedy v částce 27 840 Kč.

Příklad 7) Práce pouze po část roku

Zaměstnankyně Karolína bude během roku 2021 pracovat pouze deset měsíců, tedy od března do prosince 2021, první dva měsíce letošního roku byla nezaměstnaná. U zaměstnavatele tedy neuplatní slevu na poplatníka v plném rozsahu, ale pouze za deset měsíců, což je v souhrnné částce 23 200 Kč (2 320 Kč x 10 měsíců). V ročním zúčtování daně však za ni zaměstnavatel uplatní slevu na poplatníka v plném ročním rozsahu 27 840 Kč, po provedeném ročním zúčtování daně vznikne paní Karolíně nárok na daňovou vratku ve výši 4 640 Kč.

Příklad 8) Nepodepsané prohlášení k dani

Studentka Lucie si během června, července a srpnu bude přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Z hrubé odměny jí bude odvedena 15% srážková daň, za všechny tři měsíce v souhrnné výši 4 500 Kč, protože nepodepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani. Za rok 2021 si však podá studentka Lucie daňové přiznání, ve kterém uplatní slevu na poplatníka a slevu na studenta, a obdrží sraženou daň z příjmu ve výši 4 500 Kč zpět.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DANĚ