Nejvíce na účet dostávají zaměstnanci ve Švýcarsku

25.06.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pro zaměstnance je nejdůležitějším mzdovým údajem, jakou částku dostanou za vykonanou práci na svůj bankovní účet. Jak vysoká je průměrná čistá mzda v členských zemích OECD? 

V členských zemích OECD odvádí zaměstnanci ze své mzdy povinné pojistné a daň z příjmu, zpravidla tedy obdrží na účet nižší částku než je sjednaná hrubá mzda se zaměstnavatelem. Níže si vypočítáme čistou mzdu zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka v Česku za celý kalendářní rok 2020 a za rok 2021. Za rok 2021 bude tedy čistá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu vyšší nejenom z důvodu zvýšení průměrné mzdy, ale i z důvodu nižšího zdanění. Finanční rozdíl je přitom významný, jak je vidět z výpočtů.

Zdroj: Shutterstock

Výpočet roční čisté mzdy za rok 2020 v ČR

Dle databáze OECD činila průměrná roční hrubá mzda v Česku za uplynulý rok 402 261 Kč. Právě u této hrubé mzdy si vypočítáme čistou roční mzdu dle legislativy roku 2020, pro zjednodušení počítáme a zaokrouhlujeme povinné pojistné na roční bázi.

Text

Částka

Roční hrubá mzda

402 261 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

 

135 965 Kč (402 261 x 33,8 %)

Základ daně

538 226 Kč (402 261 + 135 965)

Zaokrouhlený základ daně
(na stokoruny dolů)

538 200 Kč

Daň z příjmu

80 730 Kč (538 200 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

55 890 Kč (80 730 – 24 840)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

26 147 Kč (402 261 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

18 102 Kč (402 261 x 4,5 %)

Roční čistá mzda

302 122 Kč (402 261 – 55 890 – 26 147 – 18 102)

vlastní výpočet autora

Tip: Vypočtěte si čistou mzdu v naší kalkulačce

Výpočet čisté mzdy v ČR v roce 2021

V roce 2021 se počítá čistá mzda v ČR z hrubé mzdy a nikoliv ze superhrubé mzdy a roční sleva na poplatníka je vyšší o 3 000 Kč, tedy 27 840 Kč. Zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu, kteří uplatňují pouze základní slevu na poplatníka, mají tedy roční čistou mzdu citelně vyšší než v loňském roce. Průměrná hrubá měsíční mzda dle Českého statistického úřadu činila za první čtvrtletí letošního roku 35 285 Kč. V tabulce si tedy vypočítáme průměrnou čistou mzdu za celý rok 2021 za předpokladu, že roční hrubá mzda by činila 423 420 Kč (35 285 Kč x 12 měsíců). Výpočet provedeme dle platné legislativy roku 2021, opět pro zjednodušení zaokrouhlujeme povinné pojistné na roční bázi.

Text

Částka

Roční hrubá mzda

423 420 Kč

Zaokrouhlený základ daně
(na stokoruny dolů)

423 400 Kč

Daň z příjmu

63 510 Kč (423 400 x 15 %)

Sleva na poplatníka

27 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

35 670 Kč (63 510 – 27 840)

Sociální pojištění placené zaměstnancem

27 523 Kč (423 420 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

19 054 Kč (423 420 x 4,5 %)

Roční čistá mzda

341 173 Kč (423 420 – 35 670 – 27 523 – 19 054)

vlastní výpočet autora

Kde mají zaměstnanci nejvyšší čistou mzdu?

Průměrná čistá mzda, kterou zaměstnanci obdrží na svůj bankovní účet při uplatnění pouze základní daňové slevy nebo základní nezdanitelní položky, se v členských zemích OECD za rok 2020 pohybovala od 123 485 Kč v Mexiku po 1 686 210 Kč ve Švýcarsku, přičemž přepočet byl proveden aktuálním směnným kursem. Úroveň čisté mzdy v korunách je tedy ovlivněna nejenom samotnou výší průměrné hrubé mzdy, ale i zdaněním práce na straně zaměstnance a samotným směnným kursem. Dle výše roční čisté mzdy si můžeme členské země OECD rozdělit do pěti skupin:

  • V první skupině jsou země, kde byla roční čistá mzda vyšší než milión korun, a sice Švýcarsko (72 429 CHF = 1 686 210 Kč), Island (6 657 793 ISK = 1 144 290 Kč), Norsko (455 108 NOK = 1 143 210 Kč), Austrálie (68 982 AUD = 1 113 040 Kč), Lucembursko (41 239 EUR = 1 045 270 Kč).
  • Ve druhé skupině jsou země, kde se roční čistá mzda pohybovala od 800 000 Kč do miliónu, tedy Nizozemí (39 089 EUR = 990 777 Kč), Dánsko (282 583 EUR = 963 026 Kč), USA (45 515 USD = 950 108 Kč), Velká Británie (32 069 GBP = 946 591 Kč), Irsko (35 095 EUR = 889 542 Kč), Švédsko (350 907 SEK = 883 784 Kč), Rakousko (32 810 EUR = 831 625 Kč), Izrael (128 770 ILS = 826 096 Kč), Finsko (31 930 EUR = 809 320 Kč), Německo (31 831 EUR = 806 811 Kč).
  • Ve třetí skupině jsou země, kde průměrná roční čistá mzda činí více než 700 000 Kč a méně než 800 000 Kč, konkrétně Nový Zéland (51 885 NZD = 775 536 Kč), Japonsko (4 026 987 JPY = 767 165 Kč), Kanada (43 997 CAD = 757 574 Kč), Belgie (29 389 EUR = 744 914 Kč), Korea (39 127 355 WON = 732 665 Kč), Francie (27 768 EUR = 703 827 Kč).
  • Ve čtvrté skupině jsou země, ve kterých průměrná roční čistá mzda je vyšší než 300 000 Kč a nižší než 700 000 Kč, a sice Itálie (21 463 EUR = 544 016 Kč), Španělsko (21 241 EUR = 538 389 Kč), Řecko (15 763 EUR = 399 540 Kč), Portugalsko (14 148 EUR = 358 605 Kč), Estonsko (14 048 EUR = 356 070 Kč), Slovinsko (13 534 EUR = 343 042 Kč) a Česko (341 173 Kč, uvádíme hodnotu letošního roku).
  • V poslední páté skupině jsou země s průměrnou čistou roční mzdou nižší než 300 000 Kč, tedy Chile (9 556 633 CLP = 276 641 Kč), Litva (10 550 EUR = 267 408 Kč), Polsko (46 229 PLN = 261 278 Kč), Slovensko (10 098 EUR = 255 951 Kč), Maďarsko (3 332 707 HUF = 243 527 Kč), Lotyšsko (9 321 EUR = 236 257 Kč), Turecko (52 994 TRY = 131 668 Kč), Mexiko (117 003 MXN = 123 485 Kč).

Tip: Jak vysoké je zdanění práce v Česku při mezinárodním srovnání?

Prameny: OECD Tax Database, Table I.7. Top statutory personal income tax rates and Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ