Jak je to s platbou, splatností a výší poplatků za svoz komunálního odpadu

13.07.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


Kdo všechno musí platit za svoz komunálního odpadu? Jaká je výše a jak je to s platbou, pokud nejste majitelem nemovitosti, ale jste jen v nájmu?

Všeobecně není určena jednotná částka státem, kterou by poplatníci hradili. Poplatek za svoz komunálního odpadu platíte městu nebo obci, a to si jeho výši určuje samo. Někde tedy může být nižší, než např. v Praze, jinde naopak vyšší. Město má pak smluvenou společnost, která komunální odpad sveze a následně ho spálí či skládkuje. A vy právě platíte za tento vývoz.

Platba "za popelnice": Koho se týká?

Poplatník je obvykle občan s trvalým pobytem anebo majitel nemovitosti. Nejčastěji jde o fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt a o fyzické osoby, které v daném městě vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nich nejsou hlášeny k pobytu ony ani žádné jiné fyzické osoby. Dále mohou být poplatníky fyzické osoby, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce, fyzické osoby, jimž byl přidělen azyl, a cizinci, kteří mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dní.

Jak platit za svoz komunálního odpadu?

Poplatky „za popelnici“ lze platit několika různými způsoby. Můžete je uhradit hotově na jednotlivých městských úřadech nebo poštovní poukázkou. Nejpohodlnějším způsobem je však pro většinu lidí platba převodem z online bankovnictví na účet konkrétního města, kdy se pouze identifikujete přiděleným variabilním symbolem. Často pak přitom lze platbu provést i přes online portály daného města, jako je např. Brno iD.

„V praxi se občas setkáváme s tím, že se nájemníci diví, proč městu musí platit za svoz komunálního odpadu, když mají ve svých měsíčních zálohách od SVJ zahrnutou i částku za odpad. Nemusí se totiž nutně jednat o poplatek za komunální odpad, ale o náklad, který slouží pro účely hospodaření domu,“ upozorňuje Štěpán Smoleja, vedoucí právního oddělení společnosti UlovDomov.cz.

Čtěte také: Jak se v roce 2021 a 2022 zvyšuje poplatek za uložení odpadu na skládku?

Svoz odpadu: výše částky za popelnice, splatnost, platba

Zdroj: Depositphotos

 

Kdo je od platby za odpadky osvobozen?

Vyhláška města nebo obce si může určit, jaké osoby budou od platby poplatku za popelnice osvobozeny. Nejčastěji se jedná o děti do 3 či 4 let věku a seniory starší 70 let. Často pak rodiny nemusí platit ani za třetí a každé další dítě. Vyloženě ze zákona jsou pak z povinnosti platit vyloučeny osoby, které jsou umístěné v pečovatelských domech, což zároveň funguje na celém území České republiky.

Osvobození se může týkat i vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, fyzických osob s trvalým bydlištěm na úředních adresách, fyzických osob umístěných v dětském domově, v zařízeních pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, nebo v domovech důchodců se zvláštním režimem a dále také nezaopatřených dětí umístěných v domově pro osoby se zdravotním postižením. Každé město si může určit samo, koho od platby osvobodí anebo komu dá možnost platit sníženou sazbu.

„Například v Praze jsou od poplatku osvobozeni lidé, kteří v hlavním městě pobývají přechodně, což se mnohdy týká například studentů či cizinců, kteří bydlí v nájmu. Naproti tomu v Brně má od 1. ledna 2013 povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu každý, kdo má ve městě pobyt 90 a více dnů – tedy i studenti či cizinci pobývající zde v nájmu,“ vysvětluje Štěpán Smoleja.

Čtěte také: 5 nejčastějších chyb při třídění odpadu

Výše poplatků za odpad a splatnost v krajských městech

Může existovat pouze jeden termín, do kterého je třeba zaplatit městu. V případě dvou se jedná o dvě stejně vysoké splátky. Vychází se také ze základních sazeb, snížené si každé město opět určuje samo a přesné informace se dozvíte na webech jednotlivých krajských měst.

Město

Částka

Splatnost

Praha*

1 596 Kč

15. června a 15. prosince

Brno

670 Kč

Do 31. května

Ostrava

498 Kč

Do 30. června

Plzeň**

1 608 Kč

Do 31. května

Olomouc

804 Kč

31. května

Liberec

720 Kč

31. března a 30. září

Pardubice

650 Kč

Do 30. června

Jihlava***

680 Kč

Do 30. dubna

Hradec Králové

600 Kč

Běžně do 25. dubna, letos do 15. červenec

České Budějovice

680 Kč

Do 31. května a 30. listopadu

Karlovy Vary****

768 Kč

Do 15. prosince

Ústí nad Labem

Poplatky za odpad zrušeny, uvažuje se však o obnovení povinnosti

Zlín

600 Kč

Do 15. května 2021

* Poplatky jsou v Praze dále rozčleněny do kategorií dle velikosti popelnice a frekvence odvozu.
** Výši poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni ovlivňuje frekvence svozu a objem nádoby. V případě popelnic o objemu 120 litrů a týdenního svozu je poplatek stanoven na 222 Kč měsíčně, u nádob o objemu 240 litrů se platí 425 Kč měsíčně.
*** Kdo třídí odpad, platí o 100 Kč méně.
****Poplatek platí při svozu odpadu z popelnice o objemu 80 litrů jednou za dva týdny.

Zdroj: UlovDomov.cz

Čtěte také: Chcete doma šetřit emise? Rozsviťte si zelenou elektřinou

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: Spotřebitel