Dohoda o pracovní činnosti založí pracovní vztah maximálně na poloviční pracovní úvazek

08.07.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Dohoda o pracovní činnosti se hodí pro dlouhodobější práci na částečný úvazek, pokud zaměstnavatel nenabízí pracovní poměr. Lze ji použít i pro příležitostnou brigádu.

Na základě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat zaměstnání maximálně v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, je tedy možno ji uzavřít až na tzv. poloviční pracovní úvazek nebo nižší objem práce. Dohoda o pracovní činnosti tak jako forma zaměstnání přichází v úvahu především tehdy, když nelze použít dohodu o provedení práce, protože předpokládaný rozsah práce činí více než 300 hodin za rok. A zároveň se zaměstnavateli nechce uzavírat pracovní smlouvu, a založit tak pracovní poměr.

Čtěte také: Co minimálně je dobré vědět o dohodě o provedení práce jako nejjednodušší formě zaměstnání?

Dohoda o pracovní činnosti je totiž mnohem jednodušší, volnější a flexibilnější, než pracovní poměr. Má kupříkladu kratší výpovědní dobu - ne 2 měsíce, ale jen 15 dnů. Nadto se výpovědní doba počítá a začíná běžet již dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. (Když výpověď padne a je doručena třeba 14. července 2021, hned od tohoto dne běží výpovědní doba a končí a s ní i pracovněprávní vztah 28. července 2021.) A k výpovědi může přistoupit nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Proto také při skončení pracovního vztahu nemá zaměstnanec kupříkladu nárok na odstupné apod. Zaměstnanec vůbec vyjde firmu levněji.

Může být na méně i více než 300 hodin, ale reálným maximem je poloviční pracovní úvazek

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou - zaměstnancem uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin, říká zákoník práce výslovně. Může být tedy uzavřena jako alternativa k dohodě o provedení práce. Uzavřena může být, a tomu je tak většinou, když objem práce bude 300 hodin přesahovat.

Na základě dohody o pracovní činnosti však není možné, a to je to hlavní, vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Pracovní úvazek může být oproti pracovnímu poměru tedy nejvýše poloviční. (Pokud pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně.) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se přitom posuzuje a kontroluje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Není proto nutné, aby zaměstnanec pracoval vždy v konkrétní den nebo týden maximálně v rozsahu poloviny pracovní směny. Zaměstnanec může za dohodnutých podmínek pracovat i nepravidelně, například tak, že jeden týden odpracuje za týden 30 hodin, druhý týden 15 hodin, další týden nemusí pracovat třeba vůbec apod. Za období, na které byla dohoda sjednána, musí však být v průměru za týden odpracovaná doba maximálně polovinou stanovené týdenní pracovní doby. Zásadně tedy půjde o průměr 20 hodin týdně. A vyrovnat se do požadovaného průměru musí pracovní doba nejdéle za období 52 týdnů.

Čtěte také: Limit pro odvody pojištění se u DPČ v roce 2021 zvýšil

Dohoda o pracovní činnosti DPČ: rozsah práce, odměna, nároky
Zdroj: Depositphotos

Lze mít více dohod a limity se nesčítají

Každá dohoda o pracovní činnosti se z hlediska povoleného rozsahu práce posuzuje samostatně. Proto hodiny odpracované na základě jedné dohody o pracovní činnosti se pro účely kontroly a dodržení stanoveného limitu rozsahu práce nesčítají s hodinami odpracovanými na základě jiné dohody o pracovní činnosti, jako je tomu u dohody o provedení práce uzavřené mezi tímtéž zaměstnavatelem a tímtéž zaměstnancem v témže kalendářním roce.

Klidně tak může zaměstnanec mít u zaměstnavatele 2 dohody o pracovní činnosti, které dohromady přesáhnou objem polovičního pracovního úvazku, pokud druh práce bude rozdílný. Zaměstnanec tak bude ve firmě pracovat na jednu dohodu třeba 20 hodin týdně jako údržbář a v rámci druhé 10 hodin jako řidič.

Tím spíše pak může mít člověk více dohod o pracovní činnosti s různými zaměstnavateli, a to i na stejný druh práce nebo rozdílný druh práce. Ovšem zaměstnanec musí respektovat zákaz konkurence.

TIP: Kalkulátor čisté odměny z DPČ

Jak uzavřít dohodu a co do ní napsat

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně. Je nutno v ní vymezit:

  • sjednané práce,
  • sjednaný rozsah pracovní doby a
  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá, přičemž dohoda může být uzavřena na dobu určitou i na dobu neurčitou.

Je dobré, i když to není povinné, do dohody uvést výši odměny a podmínky jejího poskytování. Odměna nesmí být nižší než minimální mzda.

Pokud má být zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, je dobré učinit součástí dohody také rozvrh pracovní doby do směn, zvláště pokud je pracovní doba nepravidelná. To aby pak nedocházelo ke sporům, za jaké dny nebo hodiny náleží zaměstnanci náhrada mzdy a nemocenské v případě pracovní neschopnosti.

Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na nemocenském pojištění, pokud trvala nebo měla trvat alespoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc dosáhla částky 3500 Kč včetně.

Čtěte také: Srovnání rozdílů a výhod u DPP a DPČ

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ