Důchod versus mzda: Jak vychází jejich porovnání?

16.08.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Z průměrné mzdy se odvádí daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Z průměrného důchodu se žádné daně neplatí. Výši důchodu je vhodné porovnávat s čistou mzdou. Jak je tedy aktuálně průměrný důchod vysoký v porovnání s průměrnou mzdou?

Valorizací důchodů v červnu 2023 se starobní důchody zvýšily v průměru o 755 Kč a průměrná výše starobního důchodu tak dosáhla 20 216 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda za první čtvrtletí letošního roku potom činila 41 265 Kč. Zatímco však průměrná mzda podléhá zdanění, průměrný důchod nikoliv, a proto mnohem lepší vypovídací schopnost má porovnání průměrného důchodu a průměrné čisté mzdy.

Důchod versus mzda

Zdroj: Shutterstock

Zdanění důchodu

Sociální pojištění a zdravotní pojištění se ze starobního důchodu neplatí nikdy. Dani z příjmů fyzických osob podléhá roční důchod nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za rok 2023 tedy podléhá dani z příjmů roční důchod nad 622 800 Kč, tj. nad 51 900 Kč měsíčně, přičemž takto vysoký měsíční starobní důchod se pobírá zcela ojediněle. Penzisté pobírající pouze průměrný starobní důchod tedy nemají žádné daňové starosti a měsíční důchod jim žádné daně nesnižují.

Pracující důchodci daně platí

V řádném starobním důchodu je možné mít libovolné příjmy. Starobní důchodci, kteří pracují nebo podnikají a pobírají průměrný důchod, z důchodu rovněž žádné daně neplatí, bez ohledu na výši příjmů ze závislé nebo samostatné výdělečné činnosti. Zdaňují tedy vždy pouze příjmy za zaměstnání nebo podnikání.

Zdanění mzdy

Z průměrné mzdy se při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, vždy platí daň z příjmů fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. V přiložené tabulce máme proveden výpočet u průměrné mzdy ve výši 41 265 Kč.

Text

Částka

Hrubá mzda

41 265 Kč

Sociální pojištění

2683 Kč (41 265 Kč × 6,5 %)

Zdravotní pojištění 

1857 Kč (41 265 Kč × 4,5 %)

Základ daně

41 300 Kč (na stokoruny nahoru)

Sleva na poplatníka

2570 Kč

Daň z příjmů

3625 Kč (41 300 Kč × 15 % − 2570 Kč)
Čistá mzda na účet

33 100 Kč (41 265 Kč − 2683 Kč − 1857 Kč − 3625 Kč)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jak vysoký je tedy důchod?

Průměrný důchod ve výši 20 216 Kč tedy dosahuje 61 % (20 216 Kč : 33 100 Kč) průměrné čisté mzdy při uplatnění pouze slevy na poplatníka. Porovnání průměrného důchodu s průměrnou hrubou mzdou by bylo nepřesné, neboť mzda na rozdíl od důchodu podléhá zdanění, jak jsme si prakticky ukázali.

Tip: Vypočtěte si čistou mzdu v naší kalkulačce

Důchody se méně liší

U státem vyplácených státních důchodů jsou menší rozdíly než u mezd v národním hospodářství, neboť výše důchodu je nepřímo zastropována a při výpočtu starobního důchodu je významným způsobem zastoupen prvek solidarity (např. základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, osobní vyměřovací základ ve II. redukční hranici se započítává pouze z 26 %). Naproti tomu na statistiky zveřejňovanou průměrnou mzdu přibližně dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou, neboť hodnota průměrné mzdy je nadhodnocena mzdami nejlépe ohodnocených zaměstnanců.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 121 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY