Odvody na sociálním pojištění a důchod v příkladech

09.09.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnohem vyšší odvody na sociálním pojištění v produktivním životě mohou znamenat jenom nepatrně vyšší důchod, než při značně nižších odvodech. V praktickém výpočtu si ukážeme jeden z příkladu důchodové „rovnosti“.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu neboli průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě. Do doby pojištění se však započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění, např. péče o děti do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu, studium v zákonném rozsahu před rokem 2010. Občané s vysokým rozsahem náhradních dob pojištění tak zaplatí na sociálním pojištění v produktivním věku značně méně, přitom to nemá téměř vliv na výpočet důchodu.

Odvody na sociálním pojištění a důchod v příkladech

Zdroj: Shutterstock

1) Výpočet při vyšších příjmech a vyšším počtu odpracovaných let

Paní Adéla má osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě) ve výši 60 000 a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Náhradní doby pojištění činí pouze 6 let a 38 let paní Adéla odpracovala a odváděla z hrubé mzdy pojistné.

Pro zjednodušení budeme počítat s odvody sociálního pojištění dle aktuálně platné legislativy po celých 38 let. V dnešní hodnotě tedy zaplatila paní Adéla na sociálním pojištění 8 563 680 Kč. Souhrnná hrubá mzda v dnešní hodnotě za odpracované roky je totiž 27 360 000 Kč (60 000 Kč x 12 měsíců x 38 let). Souhrnná sazba sociálního pojištění u zaměstnanců dle aktuální legislativy činí 31,3 % (6,5 % je z hrubé mzdy placeno zaměstnancem a dalších 24,8 % odvádí za zaměstnance zaměstnavatel).

  • Dle výpočtové formule letošního roku činí měsíční důchod paní Adély 21 464 Kč. Roční státní důchod ve výši 257 568 Kč (21 464 Kč x 12 měsíců) činí pouze 3,0 % odvodů na sociálním pojištění (257 568 Kč: 8 563 680 Kč).

Čtěte také: Co se vám nebude počítat do důchodu?

2) Výpočet při nižších příjmech a nižším počtu odpracovaných let

Paní Marta má osobní vyměřovací základ 20 000 Kč a získala dobu pojištění rovněž v rozsahu 44 let, náhradní doby pojištění však činí 24 let a paní Marta tak odpracovala a z příjmu odváděla sociální pojištění po dobu 20 let. V dnešní hodnotě odvedla paní Marta na sociálním pojištění 1 502 400 Kč, neboť souhrnná hrubá mzda je 4 800 000 Kč (20 000 Kč x 12 měsíců x 20 let) a souhrnná sazba sociálního pojištění 31,3 %.

  • Dle výpočtové formule letošního roku činí měsíční důchod paní Marty 14 600 Kč. Roční státní důchod ve výši 175 200 Kč (14 600 Kč x 12 měsíců) činí tedy 11,7 % odvodů na sociálním pojištění (175 200 Kč: 1 502 400 Kč), což je téměř čtyřikrát lepší poměr než v případě paní Adély.

Můžeme tedy říci, že zatímco paní Adéla zaplatila na sociálním pojištění (zjednodušeně dle aktuálních legislativních podmínek) 5,7krát více (8 563 680 Kč: 1 502 400 Kč) než paní Marta, tak státní měsíční důchod má vyšší pouze 1,5krát (21 464 Kč: 14 600 Kč).

Tip: Kalkulačka výše starobního důchodu

Závěrem

Pro lidi s nižšími příjmy a zápočtem náhradních dob pojištění ve větším rozsahu je výpočet starobního důchodu vzhledem ke skutečným odvodům na sociálním pojištění značně výhodnější než pro lidi s vysokými příjmy.

Čtěte také: Důchodové rovnostářství v příkladech

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY