O voličský průkaz k volbám do poslanecké sněmovny můžete žádat do 6. října 2021

24.09.2021 | , Finance.cz
Volby


Ve dnech 8. a 9. října 2021 nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Pokud plánujete být mimo domov nebo pracujete či studujete mimo vaše trvalé bydliště a chcete se jít k volbám do poslanecké sněmovny, tak si vyřiďte voličský průkaz. Jak na to?

Vyřízení voličského průkazu je snadné a umožní vám volit i mimo vaše trvalé bydliště. Jestliže tedy plánujete ve volební dny 8. a 9. října 2021 výlet po ČR či zahraničí, tak si stačí vyřídit voličský průkaz, jak na to?

Volíte mimo trvalé bydliště? Vemte si občanku a voličský průkaz

Začneme od toho, co je třeba k volbám.

První věcí, kterou si nezapomeňte vzít k volbám, je platný průkaz totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas), zkontrolujte si tedy platnosti u svých dokladů.

Průkaz totožnosti vám bude stačit v případě, jestliže budete volit ve volební místnosti, ke které připadáte na základě vašeho trvalého bydliště.

Jestliže chcete volit v jakékoliv volební místnosti v ČR či v zahraničí, tak budete potřebovat voličský průkaz.

Pro doplnění dodáváme, že k volbám mohou osoby, které mají státní občanství České republika a k 9. říjnu 2021 mají či jsou starší 18 let.

Volby v ČR

Zdroj: Depositphotos

Jak získat voličský průkaz?

O voličský průkaz můžete žádat již nyní, protože o voličský průkaz lze žádat od doby, kdy jsou volby vyhlášeny prezidentem.

O voličský průkaz žádáte na městském či obecním úřad v místě vašeho trvalého bydliště.

Dále můžete žádat na zastupitelském úřadu v zahraničí, u něhož jste se nechali zapsat do zvláštního seznamu voličů.

Můžete žádat pomocí žádosti o voličský průkaz a to:

Osobně

O voličský průkaz můžete žádat osobně na obecním či zastupitelském úřadu v úředních hodinách, a to nejpozději do 6. října 2021.

Elektronicky

O voličský průkaz můžete rovněž žádat elektronicky skrze vaši datovou schránku či emailem s elektronickým podpisem, a to nejpozději do 1. října 2021.

Písemně

Písemně můžete poslat žádost s úředně ověřeným podpisem skrze poštu, a to do 1. října 2021

Pro voličský průkaz si můžete jít již dnes

Voličské průkazy se vydávají nejdříve 15 dní před volbami, vyzvednout si jej tedy můžete již dnes.

Voličský průkaz je možné si nechat odeslat na určenou adresu, ale většina žadatelů si pro voličský průkaz zajde.

Zajít pro voličský průkaz může i někdo jiný, ale musí mít úředně ověřenou plnou moc žadatele.

Bohužel, v případě, že voličský průkaz ztratíte či je vám odcizen, tak nelze vystavit duplikát.

Jak volit v českých volbách při dlouhodobém pobytu v zahraničí?

Ze zahraničí můžete volit pomocí voličského průkazu a to v určených volebních místnostech.

Jestliže dlouhodobě žijete v zahraničí (či tam máte trvalé bydliště), tak je pro vás vhodné se zapsat na zvláštní seznam voličů.

Žádost o připsání se podává na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Žádosti se podávají písemně (není nutné s úředně ověřeným podpisem), dále je nutné předložit občanský průkaz či cestovní pas, dále doklad, který dokazuje, že bydlíte v okrese zmíněného zastupitelského úřadu v zahraničí (vízum, povolení k pobytu apod).

Žádost šlo na nynější volby podat do 29. srpna 2021. V zahraničí pak vždy volíte na zastupitelském úřadě (konzulátu i velvyslanectví) v obvodu bydliště. Pokud jste si nestihli požádat o zapsání na zvláštní seznam voličů, tak můžete volit na voličský průkaz, o který lze žádat až do 6. října 2021.

Při zapsání na zvláštní seznam voličů dojde automaticky k vyškrtnutí vašeho jména z klasického seznamu voličů.

Pokud tedy chcete volit v ČR a jste na zvláštním seznamu voličů, tak požádejte na zahraničním zastupitelství o vyřazení a nechte si o tomto úkonu vystavit potvrzení. Potvrzení pak bude třeba v Česku den před volbami odevzdat na příslušném úřadě anebo rovnou v den voleb komisi.

Podle platné právní úpravy je možné v zahraničí hlasovat pouze v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také při volbě prezidenta republiky.

Bohužel, voleb do dalších zastupitelských orgánů se můžete zúčastnit pouze na území ČR. Na zvláštní seznam voličů se tedy můžete nechat zapsat jen pro volby do Poslanecké sněmovny ČR či pro volbu prezidenta republiky.

Tip: Jak volit ze zahraničí?

Voličský průkaz nejen u voleb do poslanecké sněmovny

O voličský průkaz můžete žádat i u dalších typů voleb než jsou volby do poslanecké sněmovny, a to:

  • voleb do Senátu České republiky můžete volit v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem lze hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny. Jednu třetinu Senátu budeme opět volit v roce 2022.
  • U voleb prezidenta republiky můžete volit v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí. Volby nového prezidenta nás čekají v roce 2023.
  • voleb do Evropského parlamentu můžete volit v jakékoliv volební místnosti na území ČR. Volby do Evropského parlamentu nás čekají v roce 2024.
  • U voleb do zastupitelstev krajů můžete volit v jakékoliv volební místnosti v kraji, na jehož území je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volby do krajských zastupitelstev nás čekají v roce 2024.
Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Redaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Volby