Maximální příjmy pro důchod

04.10.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výši státního důchodu neovlivňují všechny příjmy, i zaměstnancům s příjmy pouze ze závislé činnosti se nemusí počítat veškerá dosažená roční hrubá mzda. Které příjmy ovlivňují důchod? Jaké jsou důchodové limity?

Měsíční částka státního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu, což je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za hodnocené roky.

Maximální příjmy pro důchod

Zdroj: Shutterstock

Do důchodu vstupují příjmy s odvedeným pojistným

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020.

Praktický příklad
Paní Denisa má hrubou mzdu ze zaměstnání ve výši 42 000 Kč a současně má pasivní příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu a z pronájmu nemovitosti dle § 9 zákona o dani z příjmu. Příjmy dle § 8 až § 10 nepodléhají odvodům na sociálním pojištění, bez ohledu na jejich výši. Výši státního důchodu ovlivní paní Denise pouze dosahovaná hrubá mzda ze zaměstnání.

Čtěte také: Co se vám nebude počítat do důchodu?

Limit pro příjmy od roku 2020

Pro výpočet sociálního pojištění je od roku 2008 zaveden maximální vyměřovací základ neboli strop. Z rozhodné roční částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Z příjmů nad strop ze závislé činnosti neplatí sociální pojištění ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Hrubá mzda nad strop, ze které nebylo zaplaceno sociální pojištění, však již samozřejmě nevstupuje do výpočtu důchodu.

Praktický příklad
Zaměstnanec Jakub bude mít roční hrubou mzdu za rok 2021 ve výši 2 100 000 Kč. Sociální pojištění však bude během roku zaplaceno pouze z částky 1 701 168 Kč. Z hrubé mzdy nad maximální vyměřovací základ již nebude panu Jakubovi z jeho hrubé mzdy sociální pojištění sraženo. Naposledy bude panu Jakubovi sraženo sociální pojištění za měsíc, ve kterém bylo stropu dosaženo. Pro důchodové účely bude ročním vyměřovacím základem pana Jakuba za rok 2021 částka 1 701 168 Kč.

Tip: Kalkulačka výše starobního důchodu

Přepočet ročních vyměřovacích základů

Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se jednotlivé roční vyměřovací základy přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. V přiložené tabulce máme uveden vývoj maximálního vyměřovacího základu od jeho zavedení po současnost, tedy v letech 2008 až 2021, současně máme uveden i přepočítací koeficient (pro výpočet důchodu v roce 2021) a přepočtené roční vyměřovací základy. U roku 2021 není přepočet proveden, neboť příjmy za celý rok 2021 budou vstupovat do výpočtu důchodu až za rok 2022.

Z údajů v tabulce je názorně vidět, že nejvyšší roční vyměřovací základ v letech 2008 až 2020 může být za roky 2011 a 2010, naopak nejnižší přepočtený maximální vyměřovací základ může být za roky 2018 a 2008. Příjmy v jednotlivých letech tedy ovlivňují výši státního důchodu v různém rozsahu. Z nadstandardních příjmů nad maximální vyměřovací základ se sice neplatí sociální pojištění, takové příjmy však již státní důchod nezvyšují.

Rok

Maximální vyměřovací  základ

Koeficient

Přepočtený roční  vyměřovací základ

2021

1 701 168 Kč

x

x

2020

1 672 080 Kč

1,0000

1 672 080 Kč

2019

1 569 552 Kč

1,0194

1 600 002 Kč

2018

1 438 992 Kč

1,0901

1 568 646 Kč

2017

1 355 136 Kč

1,1752

1 592 556 Kč

2016

1 296 288 Kč

1,2545

1 626 194 Kč

2015

1 277 328 Kč

1,3051

1 667 041 Kč

2014

1 245 216 Kč

1,3446

1 674 318 Kč

2013

1 242 432 Kč

1,3682

1 699 318 Kč

2012

1 206 576 Kč

1,3682

1 650 838 Kč

2011

1 781 280 Kč

1,4124

2 515 880 Kč

2010

1 707 048 Kč

1,4450

2 466 685 Kč

2009

1 130 640 Kč

1,4711

1 663 285 Kč

2008

1 034 880 Kč

1,5224

1 575 502 Kč


Praktický příklad
Pan Milan měl hrubou roční mzdu za rok 2007 ve výši 1 500 000 Kč a za rok 2008 rovněž ve výši 1 500 000 Kč. Zatímco z roční hrubé mzdy za rok 2007 zaplatil sociální pojištění z celé částky, za rok 2008 pouze z částky 1 034 880 Kč. Roční přepočtený vyměřovací základ za rok 2007 je tak 2 469 450 Kč (1 500 000 Kč x koeficient 1,6463) a roční přepočtený vyměřovací základ za rok 2008 je „jenom“ 1 575 502 Kč (1 034 880 Kč x koeficient 1,5224).
 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY