O kolik zvyšuje rok pojištění důchod?

30.09.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu nezávisí pouze na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění. O kolik je možné mít nižší rozhodnou průměrnou mzdu při získání roku pojištění navíc?

Dva základní vstupní údaje pro výpočet starobního důchodu jsou: osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky) a získaná doba pojištění v celých ukončených letech.

Jak ovlivní rok pojištění navíc výši důchodu?

Zdroj: Shutterstock

Stejný důchod při různých údajích

V praxi tedy mohou mít naprosto stejný starobní důchod dva občané, přičemž jeden z nich získal vyšší dobu pojištění a měl nižší rozhodné příjmy a druhý naopak měl vyšší rozhodné příjmy a získal nižší dobu pojištění. Každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu významnou roli. Níže v tabulce si vypočítáme, o kolik může být průměrná mzda za odpracované roky nižší, pokud je získaná doba pojištění o jeden rok vyšší, a přitom je měsíční starobní důchod stejně vysoký. Veškeré výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2021.

Dřívější příjmy se přepočítávají

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se osobní vyměřovací základ (průměrná mzda v současné hodnotě) počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2020, přičemž dřívější příjmy se přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

Tab.: Různé příjmy a stejný důchod

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

20 000 Kč

44 let

14 600 Kč

18 570 Kč

45 let

14 600 Kč

30 000 Kč

44 let

16 316 Kč

28 350 Kč

45 let

16 316 Kč

40 000 Kč

44 let

18 032 Kč

38 128 Kč

45 let

18 032 Kč

50 000 Kč

44 let

19 748 Kč

47 910 Kč

45 let

19 748 Kč

80 000 Kč

44 let

24 896 Kč

77 240 Kč

45 let

24 896 Kč

vlastní výpočet autora

Z údajů v tabulce můžeme vyčíst, že stejný starobní důchod ve výši 18 032 Kč má občan s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 40 000 Kč při získání 44 let pojištění i občan s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 38 128 Kč při získání doby pojištění v rozsahu 45 let. V tomto případě jeden rok pojištění navíc snižuje náročnost na výši průměrné mzdy o 1 872 Kč (40 000 Kč – 38 128 Kč).

Z údajů v tabulce dále vyplývá, že při nižší průměrné hrubé mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) klesá při vyšší době pojištění o jeden rok náročnost na příjmy méně než při vyšší průměrné mzdě.

Při získání 45 let pojištění činí státní starobní důchod 24 896 Kč při průměrné mzdě 77 240 Kč, zatímco při získání 44 let pojištění činí státní starobní důchod 24 896 Kč při průměrné mzdě 80 000 Kč, v tomto případě získání doby pojištění o rok méně zvyšuje náročnost na průměrnou mzdu o 2 760 Kč (80 000 Kč – 77 240 Kč). U podprůměrné mzdy ve výši 20 000 Kč je to o 1 430 Kč (20 000 Kč – 18 570 Kč).

Čtěte také: Důchodové rovnostářství v příkladech

Nutnost hlídání doby pojištění

Všichni budoucí žadatelé o starobní důchod by si tedy měli velmi pečlivě pohlídat, aby veškerou získanou dobu pojištění měla následně ČSSZ k dispozici a mohla jím tedy být zohledněna při výpočtu starobního důchodu. Případné nesrovnalosti je vhodné řešit v dostatečném předstihu, aby vypočtený starobní důchod nebyl zbytečně nižší.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 28 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY