10 nepravd o zdravotním pojištění

06.10.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Kromě státních pojištěnců se platbě zdravotního pojištění nelze vyhnout, přitom panují ohledně zdravotního pojištění v praxi různé nesrovnalosti. Podívejme se na deset vybraných.   

Každý občan s trvalým pobytem na území ČR musí být zdravotně pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu. Systém veřejného zdravotního pojištění nelze nahradit pouze komerčním pojištěním. S jakými omyly ohledně zdravotního pojištění se lze setkat?

  1. Zdravotní pojištění se při minimální mzdě neplatí
  2. OSVČ ve ztrátě nemusí platit zdravotní pojištění
  3. Odvody na zdravotním pojištění zvyšují nemocenskou
  4. Promlčecí lhůta zdravotního pojištění je tříletá
  5. Dlužné zdravotní pojištění lze prominout
  6. Paušální daň může snížit sazbu zdravotního pojištění
  7. Z druhého zaměstnání se již zdravotní pojištění neplatí
  8. Zdravotní pojištění se platí do limitu
  9. Hypotéka snižuje zdravotní pojištění
  10. Důchodci nemusí při práci odvádět zdravotní pojištění​​​​

Zdroj: Depositphotos

 

1. Při minimální mzdě se zdravotní pojištění neplatí

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a zaměstnavatelé za ně odvádí dalších 9 %. Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné daňové slevy nebo daňové zvýhodnění na děti jako je tomu v případě výpočtu daně z příjmu fyzických osob.

2. OSVČ ve ztrátě zdravotní pojištění neplatí

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí zdravotní pojištění vždy platit alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální zdravotní pojištění tedy v praxi platí nejenom OSVČ s nižšími zisky, ale i OSVČ ve ztrátě.

3. Odvody na zdravotním pojištění zvyšují nemocenskou

Nemocenská, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, závisí u zaměstnanců na odvodech na sociálním pojištění. Kolik platí zaměstnanec nebo OSVČ na zdravotním pojištění tedy nemá žádný vliv na výpočet nemocenské. Zdravotní pojištění slouží k financování zdravotní péče. 

4. Promlčecí lhůta je tříletá

Všichni samoplátci (OSVČ a OBZP) by si měli vždy řádně platit zdravotní pojištění, v žádném případě nelze spoléhat na promlčení jeho nezaplacení. Promlčení lhůta pro předepsání dlužného pojistného je totiž desetiletá a všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě hlídají své pohledávky. 

5. Dlužné pojištění lze prominout

Na základě řádně a včas podané žádosti může být při splnění zákonných podmínek prominuto nebo sníženo zdravotními pojišťovnami vyměřené dlužné penále, vyměřené dlužné pojistné však nikoliv. V roce 2020 byly zcela výjimečně z důvodu epidemie koronaviru předem prominuty OSVČ zálohy na zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen v minimální výši.

Tip: Jak zjistit dluhy zdravotního pojištění?

6. Paušální daň snižuje sazbu zdravotního pojištění

Při splnění zákonných podmínek mohly OSVČ vstoupit od letošního roku do paušálního režimu. V takovém případě mají jednou daňovou platbou vyřešeny všechny povinnosti na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění. V souhrnné daňové platbě je však zahrnuto i zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, tedy na úrovni minimální měsíční zálohy. 

7. Z druhého zaměstnání se zdravotní pojištění neplatí

Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně na pracovní smlouvy, např. na dva zkrácené úvazky, platí zdravotní pojištění z obou zaměstnání. Není tedy pravdou, že zdravotní pojištění se platí pouze z vyšší hrubé mzdy a ze druhé již nikoliv. 

8. Zdravotní pojištění se platí do limitu

Zdravotní pojištění se odvádí z jakkoliv vysokých hrubých mezd nebo hrubého zisku. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný maximální vyměřovací základ, tak jako je tomu u sociálního pojištění. 

9. Hypotéka snižuje zdravotní pojištění

Hypotéka, stejně jako ostatní daňové odpočty, mají vliv pouze na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Vyměřovací základ, ze kterého se zdravotní pojištění vypočítává, tedy žádný daňový odpočet nesnižuje. Z důvodu splácení hypotéky tedy nedochází k úspoře na zdravotním pojištění. 

10. Pracující důchodci neplatí zdravotní pojištění

Řada starobních důchodců pracuje i v důchodu. Z dosažené hrubé mzdy odvádí starobní důchodci vždy zdravotní pojištění ve stejné sazbě jako ostatní zaměstnanci, pouze se na ně nevztahuje povinnost dodržení minimálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění se neplatí pouze z hrubých odměn z pracovních dohod do limitu, to však platí pro všechny zaměstnance a nejenom pro starobní důchodce. Měsíční limit pro neplacení zdravotního pojištění u dohody o provedení práce je 10 000 Kč a méně a u dohody o pracovní činnosti 3 499 Kč a méně.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ